Analyysi alue- ja väestökehityksestä, asuttavuuden potentiaalista ja rekrytointipotentiaalista

MDI toteutti Linja-autoliitolle tilastoanalyysin, joka koostui kolmesta osiosta: 1) aiemman vuonna 2021 toteutetun tilastoanalyysin päivittäminen, 2) asuttavuuden potentiaalitarkastelu ja 3) rekrytointipotentiaalin tarkastelu. Ensimmäisessä osiossa tuotettiin yleiskuva kansallisesta väestö- ja aluekehityksestä ja ennusteista. Tarkemmin analysoitiin väestö- ja aluekehitystä koko Suomessa ja joukkoliikenteen viranomaisten toiminta-alueilla​ sekä arvioitiin tulevaa kehitystä​. Toisessa kokonaisuudessa tarkasteltiin asuttavuuden potentiaalia tarkastelemalla asuttavuuden, asuntokuntien, asumisen ja rakentamisen muutoksia sekä asuttavuuden edellytyksiä ja alueiden potentiaalia joukkoliikenteen viranomaisten toiminta-alueilla​ tulevaisuudessa. Kolmannessa kokonaisuudessa tarkasteltiin rekrytointipotentiaalia logistiikka-alan ja potentiaalisten lähitoimialojen työllisten kehityksen ja muutosten valossa. Erityisesti keskityttiin työikäisen väestön ennakoituun kehitykseen ja maaliikenteen potentiaalisen työvoiman kehityksen tarkasteluun joukkoliikenteen viranomaisten toiminta-alueilla​ tulevaisuudessa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan