Niklas Aro

Olen kiinnostunut erityisesti alue- ja väestönkehitykseen liittyvistä ilmiöistä, mutta myös paikkatietoon liittyvistä teemoista. Töiden ohella viimeistelen pro gradu -tutkielmaani Turun yliopistossa ja erikoistun opinnoissani kaupunkitutkimukseen. Tämän lisäksi olen opiskellut muun muassa talousmaantiedettä ja paikkatietoa. MDI:ssä työskentelen erityisesti alue- ja väestönkehitykseen sekä muuttoliikkeeseen liittyvissä toimeksiannoissa.

Referenssini

Näytä