Tietopalvelun rakentaminen ja Invest in -tietopaketti

MDI rakensi PowerBI-työkalulla Cursorille interaktiivisen ja verkkosivuille upotettavan tietopalvelun, jonka avulla voi tarkastella alueen yritystoimintaa ja elinvoimaa koskevaa tietoa. Tilaajan toiveiden mukaisesti tietopalvelu sisältää tietoa alustavasti seuraavista kokonaisuuksista: Yrityksistä, elinkeinorakenteesta, työpaikoista ja väestö. MDI kokosi yhdessä tilaajan kanssa määritellyt indikaattorit ja vertailut houkuttelevaksi ja helppokäyttöiseksi digitaaliseksi tietopalveluksi. Tietovisualisoinneista tehtiin mahdollisimman helposti ymmärrettäviä ja aineiston niin mahdollistaessa loppukäyttäjälle mahdollistetaan erilaisten suodatusten ja valintojen tekeminen. Tietopalvelu on toteutettu PowerBi-ohjelmalla julkaistavaksi tilaajan omille nettisivuille iframe-upotuksena tilaajan ilmeellä ja logoilla. Työ pitää sisällään tietopalvelun ylläpidon ja sisältöpäivitykset kahdella kielellä vuodeksi eteenpäin.

Tietopalvelun lisäksi MDI kokosi Cursorille invest in -tietopaketin, jossa tarkastellaan toiminta-alueen vahvuuksia tilastojen valossa. Analyysi jakaantuu viiteen pääteemaan ja kahteen aluetasoon. Pääteemat ovat: 1) väestörakenne, 2) työvoima, 3) aluetalous 4) yritysrakenne ja teollisuus sekä 5) saavutettavuus. Aluetasona toimivat Kotka-Haminan seutu ja Loviisa sekä 90 minuutin saavutettavuusalue henkilöautolla Kotka-Haminan seudusta kulkien. Analyysi nojautuu olemassa oleviin tilasto- ja tietolähteisiin. Kokonaisuudessaan diasetistä syntyy monipuolinen kuva Cursorin toiminta-alueesta tilastojen valossa jaoteltuna eri teemoittain. Lisäksi invest in -tietopakettia täydennetään Kotka-Haminan seutua koskevilla tiedossa olevilla investointitiedoilla ja vaikutuksilla. MDI kokoaa ja mallintaa karkealla tasolla tiedossa olevien investointien ennakoituja kokonaisvaikutuksia erityisesti työllisyyteen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan