Matti Vatilo

Olen kaavoitukseen, kaupunkikehittämiseen, kunta-asioihin ja asuntokysymyksiin perehtynyt osaaja. Ympäristöministeriössä johdin kaavoituksesta, maapolitiikasta ja aluesuunnittelusta vastaavaa yksikköä. Olen kehittänyt maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) kunta–valtio-kumppanuutta. Valtion erityistehtäväyhtiö A-Kruunun hallituksen puheenjohtajana olen hyvin perillä asuntopolitiikan käänteistä. Minua kiinnostavat myös kulttuuriympäristöasiat ja rakennetun ympäristön kestävä kehittäminen.
Matti Vatilon kuva

Tutustu viimeisimpiin kirjoituksiini