Sari Rannanpää

Työskentelen maaseutukehittämisen ja arvioinnin johtavana asiantuntija. Minulla on kansainvälinen tausta: olen opiskellut kansainvälisiä suhteita ja talouspolitiikkaa Lontoossa ja valmistunut valtiotieteen lisensiaatiksi Central European Universitystä Budapestistä. Työhöni kuuluu erilaisia arviointi-, tutkimus- ja strategiaprojekteja sekä EU-tason arvioinnin kehittämishankkeita. Lisäksi luotsaan ja kiritän maaseututiimiämme.

CAP-strategiasuunnitelman ennakkoarviointi. Rannanpää, Sari; Heikkinen, Benjamin; Hovi, Sebastian; Pyykkönen, Sinikukka; Tunkkari, Iina; Antikainen, Janne; Hirvonen, Timo; Kahila, Petri. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2022:4.

Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa 2014–2020, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:7. Antikainen, Janne; Heikkinen, Benjamin; Nyman, Juho; Rannanpää, Sari; Hakkarainen, Maria ja Harju-Myllyaho, Anu.

Monipaikkaisuus – nykytila, tulevaisuus ja kestävyys, Valtioneuvoston kanslia (2022) Rannanpää, Sari; Antikainen, Janne; Aro, Rasmus; Huttunen, Jaakko; Hovi, Sebastian; Pitkänen, Kati; Strandell, Anna; Nurmio, Kimmo; Rehunen, Antti; Vihinen, Hilkka; Lehtonen, Olli; Muilu, Toivo; Weckroth, Mikko. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:9 

Maaseutuohjelma 2014-2020 – Leader-toimintatavan arviointi, MMM (2020). Rannanpää, Sari; Pyykkönen, Sinikukka; Koivisto, Aleksi; Ranta, Tommi; Pylkkänen, Päivi; Hyyryläinen, Torsti

Maaseutuohjelma 2014–2020 – arviointi innovointi-, koulutus- ja yhteistyövaikutuksista, MMM (2019). Hirvonen, Timo; Kahila, Petri; Koivisto, Aleksi; Pyykkönen, Sinikukka; Rannanpää, Sari; Sillanpää, Keimo; Ålander, Tommi, 

Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa -selvitys, MMM (2019). Antikainen, Janne; Auri, Elina; Rannanpää, Sari; Talvitie, Jere, 

Tutustu viimeisimpiin kirjoituksiini

Blogi: Naisten tietotyö maaseudulla – utopiaa, unelmaa vai toteutumatonta potentiaalia?

Etätyön ja paikkariippumattoman työn yleistymisen myötä odotukset tietotyön yleistymisestä maaseudulla ovat myös kasvaneet. Hypoteesinä on ollut se, että jos tietotyötä voi tehdä mistä tahansa, ihmiset siirtyvät maaseudulle.

Käytännössä tämä hypoteesi ei kuitenkaan ole toteutunut, ainakaan vielä. Vaikka korona-aika onkin muuttanut maan sisäistä muuttoliikettä, kaikki kunnat ja maaseudut eivät ole tästä hyötyneet yhtäläisesti. Erityisesti keskisuuret kaupungit ja kaupunkien kehyskunnat ovat saaneet runsaasti muuttovoittoa. Myös Lappi on saanut uusia asukkaita. Harvaan asuttu maaseutu ja ydinmaaseutu eivät ole hyötyneet muuttoliikkeestä samassa mittakaavassa, vaikka yksittäisiä tarinoita riittääkin eri puolilta maata.

Lue lisää Blogi: Naisten tietotyö maaseudulla – utopiaa, unelmaa vai toteutumatonta potentiaalia?

Referenssini

Näytä