Leader Ylä-Savon Veturin vaikuttavuustutkimus

MDI toteutti Leader Ylä-Savon Veturille tutkimuksen ohjelmakauden 2014–2020 aikana päätöksen saaneiden hankkeiden tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä hankkeiden merkityksestä alueen elinvoimaan. Lisäksi selvitettiin onnistuneeseen toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja sekä hankkeiden merkitystä hakijoiden oman toiminnan kannalta. Selvityksen tiedonkeruu perustui seuranta- ja indikaattoriaineistoihin, kolmeen sähköiseen kyselyyn, asiantuntijahaastatteluihin sekä osallistavaan työpajaan.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan