Selvitys Suomen saaristosta

MDI laati Millainen on Suomen saaristo -selvityksen, johon on koottu kattavasti saaristo- ja vesistöalueita koskevaa tietoa selkeään muotoon. Selvityksessä hyödynnettiin SYKEn uutta saaristo- ja vesistöalueiden tyypittelyä, joka helpottaa tilasto- ja muun aineiston liittämistä saaristoalueisiin. Selvityksen aineisto perustuu pääosin Liiteri- ja YKR -tietokantojen tietoihin, joita on täydennetty muilla julkisilla tilastoaineistoilla. Selvitys julkaistiin kahtena eri raporttina, joista yksi tarkastelee koko Suomea ja toinen maakuntia.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan