Rajanylityspaikkojen kehityshankkeiden arviointi

MDI arvioi viiden rajanylityspaikan (Imatra, Vaalimaa, Vainikkala, Vartius, Raja-Jooseppi) kehityshankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta. Hankkeet oli rahoitettu kolmesta rajat ylittävän yhteistyön ohjelmasta (Karelia CBC, Kolarctic CBC ja SEFR CBC). Arviointi toteutettiin laadullisena arviointina, ja sen tiedonkeruumenetelminä olivat dokumentti- ja indikaattorianalyysi, sähköinen kysely, CINT-paneeli ja haastattelut.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan