Interreg Central Baltic 2014-2020 -ohjelman loppuarviointi

MDI johtaa Itämeren maat kattavaa kansainvälistä konsortiota (MDI, Sweco Sverige, ja Safege Baltija), joka toteuttaa Interreg Central Baltic 2014-2020 -ohjelman loppuarvioinnin. Arviointi toteutetaan teoriapohjaisena arviointina, jonka viitekehys on kontribuutioanalyysi ja jonka tiedonkeruu perustuu dokumentteihin, indikaattoreihin, haastatteluihin, sähköiseen kyselyyn sekä fokusryhmiin. Arvioinnin tulokset visualisoidaan infografeiksi sekä lyhyiksi videoiksi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan