Interreg Central Baltic 2014-2020 -ohjelman loppuarviointi

MDI toteutti Sweco Sverige AB:n ja Safege Baltijan kanssa yhteistyössä Interreg Central Baltic 2014-2020 ohjelman loppuarvioinnin. Interreg Central Baltic -ohjelma 2014-2020 oli Euroopan unionin rajat ylittävä yhteistyöohjelma. Sen tavoitteena oli rahoittaa korkealaatuisia hankkeita Euroopan kehitysrahaston varoilla Suomessa (sisältäen Ahvenanmaan), Virossa, Latviassa ja Ruotsissa, jotka pyrkivät ratkaisemaan yhteisiä haasteita yhdessä ja rajojen yli. Ohjelmalla oli neljä strategista painopistettä: kilpailukykyinen talous, kestävä yhteisten resurssien käyttö, hyvin yhteyksissä oleva alue ja taitava sekä sosiaalisesti inklusiivinen alue.

Arviointi toteutettiin teoriapohjaisena arviointina hyödyntäen kontribuutioanalyysiä. Arvioinnissa toteutettiin dokumenttianalyysi eMS-järjestelmän hanketietojen pohjalta, haastatteluita, kysely ja fokusryhmäkeskusteluita. Arvioinnin lopputulokset koottiin loppuraporttiin ja visualisoitiin myös piirrosvideon ja infograafien muodossa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan