Me

MDI Team

Janne Antikainen

Janne Antikainen, FL

Kehitysjohtaja, osakas, hallituksen puheenjohtaja 040 764 1829 janne.antikainen@mdi.fi

Janne on visionäärinen yhteiskuntamaantieteilijä, joka on tutkinut, suunnitellut ja toteuttanut kansallista ja paikallista kehittämispolitiikkaa lähes kahden vuosikymmenen ajan. Aiempi työura mm. työ- ja elinkeinoministeriössä on koulinut Jannesta näkemyksellisen pioneerin, joka kannustaa rohkeuteen ja kaavojen rikkomiseen aluekehittämisessä. Viime aikoina Janne on syventynyt etenkin valtionhallinnon uudistamiseen, kuntien kasvuun ja strategiseen kehittämiseen. Janne on karismaattinen puhuja, joka haastaa kuulijat ajattelemaan ja toimimaan toisin.

Timo Aro, VTT

Asiantuntija 045 657 7890 timo.aro@mdi.fi

Timon osaamisalueet liittyvät ensisijaisesti alue- ja väestökehitykseen. Timo on intohimoisesti patasydäminen porilainen, joka on osallistunut aktiivisesti isompien kaupunkien kehittämispolitiikkapohdintoihin, alueiden rakennemuutos- ja elinvoima-analyyseihin sekä kuntarakennetarkasteluihin. Timolle soitetaan ensimmäisenä, kun halutaan tietää mitä Suomen muuttoliikkeessä tapahtuu.

Elina Auri, FM

Asiantuntija 050 351 3023 elina.auri@mdi.fi

Elina on taustaltaan historioitsija, joka on tehnyt työuransa vaativissa ja vaihtelevissa aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä. Tunnontarkka Elina on aiemmin työskennellyt mm. työ- ja elinkeinoministeriössä ja Rambollilla. Elina on omimmillaan ohjelmien, hankkeiden ja politiikkatoimenpiteiden toiminnan ja vaikuttavuuden arvioinneissa, ja hän hallitsee virtuoosimaisesti erilaiset arviointimenetelmät. Elina nauttii järjestyksestä ja johdonmukaisuudesta – ja juhlien järjestämisestä!

Susanna Haanpää, FM

Asiantuntija 040 936 8863 susanna.haanpaa@mdi.fi

Susanna on juuri maisteriksi valmistunut suunnittelumaantieteilijä. Monipuolisten paikkatieto-opintojen kautta Susannalla on myös vahva osaaminen paikkatietoanalyyseissä. Näiden lisäksi erilaisten diagrammien ja kaavioiden tekeminen luonnistuu energiseltä ja aikaansaavalta Susannalta erinomaisesti. Aikaisemmat kuvataideopinnot takaavat visuaalisesti selkeän ja viimeistellyn jäljen niin kartoissa kuin muissakin töissä. Susannaa motivoivat erityisesti erilaiset projektit ja niiden lopullisen tuloksen näkeminen.

Benjamin Heikkinen, HTM

Asiantuntija 040 410 9310 benjamin.heikkinen@mdi.fi

Benjamin on aluetieteilijä ja hän on perehtynyt erityisesti maaseudun kehittämisen kysymyksiin. Rauhallinen ja herkästi hymyyn hersyvä Benjamin hallitsee laajan joukon arviointimenetelmiä ja verkostoanalyysin salat. Benjamin on tutkinut mm. paikkaperustaisen maaseudun kehittämisen verkostoja. Aluekehittämisen osaamisen ohella Benjaminilla on myös kokemusta hallinto- ja kehittämistehtävistä valtiolla ja kuntapuolella. Vapaa-aikaansa Benjamin viettää mieluusti luonnossa liikkuen ja kulttuuririennoissa.

Valtteri Laasonen, FM

Asiantuntija, osakas 050 533 0604 valtteri.laasonen@mdi.fi

Valtteri on multitalentti suunnittelumaantieteilijä ja rautainen projektipäällikkö, jonka johdolla projekti kuin projekti saavuttaa tavoitteensa. Kestävyysurheilijan sitkeydellä ja veijarimaisella asenteella Valtteri tekee elinvoima- ja muut strategiat, arvioinnit sekä napakat kyselyt ja haastattelut. Innostuvana ja tiedonjanoisena tekijänä Valtteri nauttii erityisesti perehtyessään yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kehitystä kuvaaviin aineistoihin. Hän valmistelee Tampereen yliopistossa aluetieteen väitöskirjaa, jossa tarkastellaan Suomen innovaatiopolitiikkaa sekä biotalouteen liittyvää verkostomaista kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Kristiina Lahti, LuK

Asiantuntija 040 653 7384 kristiina.lahti@mdi.fi

Kristiina on maisteriopintoja suorittava kaupunkimaantieteilijä, jota kiinnostaa erityisesti aluekehittäminen, yhteisöllisyys, ympäristöarvot sekä erilaiset kaupunkikulttuurit. Opintopolkua ovat rikastuttaneet kurssit muissa tiedekunnissa sekä ahkera matkustaminen ja uusiin kulttuureihin tutustuminen, merkittävimpänä silmiä avaavat vaihto-opinnot Espanjassa. Kristiina on ennen kaikkea käytännönläheinen ongelmanratkaisija, joka on aikaisemman työuransa aikana kehittynyt asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaiseksi. Aktiivisen Kristiinan vapaa-aika kuluu ystävien, perheen, eläinten, luonnon ja monipuolisen urheilun parissa.

Samuli Manu, YTK

Asiantuntija 050 356 3980 samuli.manu@mdi.fi

Samuli on opintojensa loppusuoralla oleva yhteiskuntatieteilijä, joka on opintopolullaan edennyt sosiologian kautta valtio-opin opiskeluun. Samulin ehdoton vahvuus on erilaisten laadullisten tutkimusmenetelmien hallinta, ja hänen tutkijan sielunsa nauttii ilmiöihin ja asioihin perehtymisestä pintaa syvemmin. Yhteiskunnan sekä politiikan filosofinen ja teoreettinen tarkastelu ovat myös lähellä Samulin sydäntä. Aiempaa työkokemusta hänelle on karttunut muusikkona sekä ravintola-alan työtehtävissä ja tausta luovilla aloilla on aina läsnä hänen ajattelussaan. Samulin vapaa-aika kuluu usein kunnon kansalaisuuden ja rock’n’roll-elämän välimaastossa tasapainotellessa.

Juho Nyman, FM

Asiantuntija 050 321 8790 juho.nyman@mdi.fi

Juho on maantieteilijä, joka on tottunut tekemään töitä erilaisten haastavien selvitys- ja arviointitoimeksiantojen parissa. Juholla vääntö riittää laajojen aineistojen monipuoliseen myllyttämiseen, olivatpa ne tilastoaineistoa tai laadullista materiaalia. Hän tuntee erityistä vetoa rakennerahasto-ohjelmaa kohtaan tutkittuaan ohjelmaa jo gradussaan ja sittemmin eri toimeksiannoissa. Juhon näpeistä irtoaa yksityiskohtaista analyysiä ja tarkkanäköisiä johtopäätöksiä.

Sinikukka Pyykkönen

Sinikukka Pyykkönen, HTM, YTK

Asiantuntija 040 846 0846 sinikukka.pyykkonen@mdi.fi

Äitiyslomalla 6.5.2017–
Sinikukka on hallinto- ja yhteiskuntatieteilijä, joka on perehtynyt julkishallinnon ja innovatiivisuuden kysymyksiin. Pirskahtelevan iloinen Sinikukka nauttii nopeatempoisista ja monipuolisista töistä, työpaja- ja leiritoteutuksista sekä kehittämisohjelmien ja -suositusten muotoilusta. Erityisen mieluisia Sinikukalle ovat monialaiset työyhteisöjen ja työelämän kehittämiseen liittyvät projektit. Pariisissa OECD:ssä työskennellyt kielitaitoinen Sinikukka innostuu työssään uusien ihmisten kohtaamisesta ja uuden ideoinnista.

Tommi Ranta, KTT

Toimitusjohtaja, osakas 040 588 2839 tommi.ranta@mdi.fi

Tommi on liiketaloustieteilijä, joka on horjahtanut aluekehittämisen kiehtovaan maailmaan. Numeroita rakastava melkein matemaatikko Tommi on kartuttanut osaamistaan työskentelemällä aiemmin pankissa, yliopistossa ja kehitysyhtiössä ja nyt yrittäjänä MDI:ssä ja Jakamossa. Verkostoista väitellyt Tommi on tehnyt toistakymmentä vuotta töitä ohjelmaperusteisen aluekehittämisen, verkostojohtamisen ja innovaatioympäristöjen kehittämisen parissa. Tommi nauttii itsensä haastamisesta, onnistumisista, näkyvien tulosten aikaansaamisesta ja intohimoisesti työhönsä suhtautuvista ihmisistä.

Ilppo Soininvaara, LuK

Asiantuntija 050 411 0980 ilppo.soininvaara@mdi.fi

Ilppo on maisteriopintojaan viimeistelevä kaupunkimaantieteilijä, jonka opinnot ovat painottuneet poliittisiin ja yhteiskunnallisiin aihepiireihin. Erilaiset laadulliset analyysit ja etenkin tulevaisuustarkastelut ovat Ilpon monipuolisen osaamisen vahvinta kärkeä. Työtehtävissään Ilppo innostuukin erityisesti strategisesta suunnittelusta ja menetelmien kehittämisestä sekä suurten kokonaisuuksien hallinnasta. (Penkki)urheilu on erottamaton osa Ilpon vapaa-aikaa.

Satu Tolonen

Satu Tolonen, FM

Asiantuntija 040 704 3247 satu.tolonen@mdi.fi

Perhevapaalla 16.6.2016–
Satu on suunnittelumaantieteilijä, joka hallitsee erinomaisesti dokumentti-, tilasto- ja paikkatietoanalyysit. Laajat tietoaineistot piirtyvät Satun työpöydällä kehitystä kuvaaviksi kartoiksi ja graafeiksi. TEMissä aiemmin työskennellyt Satu taitaa ja tuntee kansallisen ja eurooppalaisen aluekehittämisen ja -tutkimuksen. Tarkka ja perusteellinen Satu tekee viimeisteltyä ja visuaalisesti selkeää materiaalia, olipa kyse sitten kysely- tai haastatteluanalyyseistä, verkostoanalyyseistä tai projektien loppuraporteista.  Satu tykkää työssään syvällistä perehtymistä vaativista projekteista ja nauttii yhdessä tekemisestä.

Mikko Valtakari, FL

Asiantuntija, osakas 040 569 1568 mikko.valtakari@mdi.fi

Mikko on maantieteilijä, joka on erikoistunut tutkimuksellisiin vaikuttavuusarviointeihin ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Mikon erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat innovaatio-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikan kysymykset, joiden parissa hän on työskennellyt viimeisen parinkymmenen vuoden ajan tutkijana ja konsulttina. Mikko on mestari hahmottamaan komplekseja asiakokonaisuuksia ja pureutumaan ilmiöiden juurisyihin.

Maria Yli-Koski, KTK

Asiantuntija 050 595 0480 maria.yli-koski@mdi.fi

Maria on talousmaantieteilijä, jonka sydäntä lähellä on tutkimusmenetelmällinen osaaminen. Analyyttinen ja iloinen Maria on aiemmissa työtehtävissään perehtynyt mm. kestävän kehityksen periaatteisiin ja ympäristövaikutusten arviointiin sekä Suomen arktisen osaamisen määrittelyyn. Maria on viimeksi kartuttanut osaamistaan Brasiliassa YK:n kehitysohjelmassa. Tanssia harrastava ja moneen taipuva Maria nauttii yksityiskohdista ja itsensä jatkuvasta haastamisesta.

Anssi Kumpula

Anssi Kumpula, KTK

Graphic Designer 050 357 9252 anssi.kumpula@mdi.fi

Anssi on taitava ja tarkka graafinen suunnittelija, joka tekee jokaisen toimeksiannon isolla liekillä. Anssin käsissä syntyvät MDI-uutiset, esitteet, käsi-, peli- ja pläräyskirjat sekä muut projektien loppuraportit. Anssin tuotokset houkuttelevat hypistelemään ja kohdistavat mielenkiinnon sisältöön – pääsanoma saa tukea konstailemattomasta visuaalisesta ilmeestä ja kuvituksesta. Tapahtumien valokuvaajana Anssi nauttii aitojen hetkien tallentamisesta. Anssin hyväntuulinen ja valloittava taiteilijasielu kätkee sisäänsä vauhtia rakastavan ja kylmähermoisen kilpa(-auto)ilijan.

Advisor Team

Sari Rannanpää, M.Phil.

Neuvonantaja, maaseutupolitiikka 050 523 6872 sari.rannanpaa@mdi.fi

Sari on maaseudun kehittämisen ja ohjelma-arvioinnin ammattilainen, jonka kansainvälinen koulutus ja työkokemus tuovat eurooppalaisia tuulia Suomen arviointikulttuuriin. Sari on seurannut maaseudun kehittämispolitiikkaa aitiopaikalta Euroopan komissiossa ja on tiiviisti mukana tukemassa ja kehittämässä maaseudun kehittämisohjelmien arviointia Euroopassa. Sari on tehokas ja käytännönläheinen konsultti, joka tuntee arviointimetodit ja -prosessit, loogisen viitekehyksen sekä maaseutuohjelman ja sen hallinnoinnin. Hän on parhaimmillaan jäsentäessään suuren määrän tietoa tiiviksi, priorisoiduksi kokonaisuudeksi. Sari on innostava kouluttaja ja fasilitaattori. Hän nauttii koulutusten vetämisestä sekä työpajojen, seminaarien ja konferenssien suunnittelusta sekä fasilitoimisesta osallistavia menetelmiä käyttäen. Hänen erityistaitonsa on tiivistää ryhmäkeskustelun olennaisimmat seikat sanallisesti ja visuaalisesti.

Eero Holstila

Eero Holstila, VTM

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 050 567 2087 eero.holstila@mdi.fi

Eero on suomalaisen kaupunkipolitiikan uranuurtaja, joka edelleen osallistuu myös eurooppalaiseen kaupunkikehittämisen keskusteluun. Sosiologin taustalla maailmaa monisävyisenä tulkitseva Eero on aiemmin toiminut mm. Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtajana, elinkeinojohtajana ja Culminatumin toimitusjohtajana. Skarpin ja sujuvasanaisen Eeron ammatillisia bravuureja ovat kaupunkikehittäminen ja kaupunkien strategiasparraus sekä elinvoima- ja innovaatiopolitiikka. Vapaa-ajalla Eeron intohimoja ovat klassinen musiikki ja urheilu.

Timo Hämäläinen

Timo Hämäläinen, FM, M.A.

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 040 510 0313 timo.hamalainen@mdi.fi

Timo on kaupunki- ja aluesuunnittelukysymyksiin sekä kulttuuripolitiikkaan erikoistunut maantieteilijä ja kaupunkikehittäjä. Timo tunnetaan terävä-älyisenä ja -kynäisenä mielipidevaikuttajana, jonka blogi, urbanfinland.com, analysoi suomalaista kaupunkikehittämistä. Timo hallitsee erinomaisesti kaupunkien kehittämisen uusimmat trendit, erilaiset kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden muodot sekä asemanseutujen ja keskustojen erityiskysymykset. Timo on yksi Urban Helsinki -kollektiivin perustajista.

Osmo Soininvaara, VTL

Neuvonantaja osmo@soininvaara.fi

Valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara on ikoninen ja ilmeikäs ajattelija, puhuja ja kynäilijä, joka piikikkäillä ja rohkeilla puheenvuoroillaan joka kerta herättää keskustelua ja mielipiteitä. Hän on pitkän kansanedustajauran ja peruspalveluministeriyden jälkeen nyt täyspäi(väi)nen tietokirjailija ja ammattiluennoija. Hän on keskittynyt erityisesti kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen, toimien nykyisin mm. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana. Osmo on aktiivinen kaupunkipoliittinen mielipidevaikuttaja: kolumnit Suomen Kuvalehdessä käsittelevät usein kaupunkien kehittämistä ja hän on juuri tehnyt yhdessä Mikko Särelän kanssa Evan julkaiseman pamfletin Kaupunkien voitto.

Jukka Vesalainen

Jukka Vesalainen, KTT

Neuvonantaja, osakas 050 562 5048 jukka.vesalainen@mdi.fi

Jukka on johtamisen professori, suomalaisen verkostotutkimuksen uranuurtaja ja MDI:n perustaja. Organisaatioista ja niiden välisestä yhteistyöstä kiinnostunut Jukka tunnetaan suomalaisissa teknologiateollisuuden yrityksissä käytännönläheisenä tutkijana ja kehittäjänä. Jukka on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä julkaisuissa. Professuurinsa ohessa Jukka työskentelee aktiivisesti strategiasparraajana ja kehittäjänä ja osallistuu pk-yritysten hallitustyöskentelyyn. Jukka nauttii vapaa-ajallaan liikunnasta. Jääkiekkokaukalossa hänet tunnetaan herkkäkätisenä ja pitelemättömänä sentterinä.

Jarl Matti Anttila, KTM

Osakas, hallituksen jäsen 041 439 2582 matti.anttila@mdi.fi

Jarl Matti on liiketoimintasuhteiden ja yritysverkostojen rautainen asiantuntija. Aina isolla palolla työskentelevä Jarl Matti on mitannut, analysoinut ja inspiroinut satoja liiketoimintasuhteita useilla eri toimialoilla ja ohjannut kymmeniä strategia- ja kehitysprosesseja. Viime aikoina Jarl Matti on työssään perehtynyt erityisesti liiketoiminnan digitaalisaatioon. Jarl Matti tunnetaan innostavien ja tehokkaiden workshoppien vetäjänä ja mukaansatempaavana ja koukuttavana luennoitsijana, jonka intohimoja ovat muun muassa esittävät taiteet ja jalkapallo.

Anssi Uitto, DI

Osakas, hallituksen jäsen 040 527 3844 anssi.uitto@mdi.fi

Anssi on teollisuustalouden diplomi-insinööri, jonka jokaisessa projektissa näkyy taito, tarkkuus ja tehokkuus. Valloittava ja mutkaton Anssi on verkostojen, prosessien ja innovaatioiden asiantuntija, joka on uransa aikana ohjannut useita mittavia strategia- ja kehityshankkeita sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioille. Anssilla on maaginen kyky jäsentää asioita loogisesti ja muodostaa monimutkaisista asioista ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Vapaa-ajalla Anssi tykkää kalastaa, moottoripyöräillä ja pelata sulkapalloa.

Petri Jalasto

Petri Jalasto, DI

Neuvonantaja, liikennepolitiikka petri.jalasto@mdi.fi

Petri on liikennejärjestelmien ja -politiikan tuntija, joka on vuosien varrella liikenne- ja viestintäministeriössä vaikuttanut keskeisesti suomalaisen liikenteen infrastruktuuriin ja kehittymiseen erityisesti kaupunkiseuduilla. Petri innostuu erityisesti tulevaisuustarkasteluista, ja hän on ollut mukana murtamassa sisältäpäin ministeriöiden välisiä siiloja esimerkiksi kaupunkipolitiikassa. Petri on seikkaillut sopimuksellisen kehittämisen viidakoissa ja osaa opastaa, miten ne saadaan toimimaan. Viime aikoina Petri on innostunut liikenteen palveluistumisesta ja näkee tämän ”pehmeän” puolen mullistavan liikenteen kentän lähiaikoina.