Me

MDI Team

Marjo Alaviitala, FM

Asiantuntija 0503294015 marjo.alaviitala@mdi.fi

Marjo on MDI:n viestinnän haltuunsa ottanut humanisti ja viestinnän ammattilainen. Hän on perehtynyt opinnoissaan erityisesti organisaatioiden viestintään, kuluttanut sekä nykysuomen että kasvatustieteen luentosalien penkkejä ja syrjähypännyt taloushallinnon maailmaan. MDI:n omien viestintätehtävien ohella hän on innolla mukana erilaisissa projekteissa, työpajoissa ja leiritoteutuksissa. Yhteistyö muiden kanssa inspiroi valloittavaa Marjoa, ja hän nauttii kaikenlaisten tekstien viilaamisesta äidinkielenopettajamaisella tarkkuudella. Vapaa-ajallaan Marjo lenkkeilee koirien kanssa Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla, kehittää itseään opettajan pedagogisissa opinnoissa ja soittaa bassoa, kun muilta kiireiltään ehtii.

Janne Antikainen, FL

Kehitysjohtaja, osakas, hallituksen puheenjohtaja 040 764 1829 janne.antikainen@mdi.fi

Janne on visionäärinen yhteiskuntamaantieteilijä, joka on tutkinut, suunnitellut ja toteuttanut kansallista ja paikallista kehittämispolitiikkaa lähes kahden vuosikymmenen ajan. Aiempi työura mm. työ- ja elinkeinoministeriössä on koulinut Jannesta näkemyksellisen pioneerin, joka kannustaa rohkeuteen ja kaavojen rikkomiseen aluekehittämisessä. Viime aikoina Janne on syventynyt etenkin valtionhallinnon uudistamiseen, kuntien kasvuun ja strategiseen kehittämiseen. Janne on karismaattinen puhuja, joka haastaa kuulijat ajattelemaan ja toimimaan toisin.

Rasmus Aro, VTK

Asiantuntija 040 187 1027 rasmus.aro@mdi.fi

Rasmus on vuotta vaille valtiotieteiden maisteri. Pääaineena hän on opiskellut sosiaalipolitiikkaa ja siinä sivussa valtio-oppia. Hänen osaamisensa ja kiinnostuksensa koskevat erityisesti aluekehittämistä; tarkemmin alueellisen kilpailukyvyn, elinvoiman ja väestöllisen kehityksen tarkastelua. Rasmus on työskennellyt sivutoimisesti samojen aiheiden parissa lähes koko opintojensa ajan. Laajemmin häntä kiinnostavat lähes kaikki yhteiskunnalliset ja poliittiset ilmiöt, ja hän käyttääkin huomattavan osan vapaa-ajasta hyvin erilaisiin aiheisiin tutustuen. Hänen harrastuksenaan voisi pitää myös matkustamista, tai tulevan matkan suunnittelua.

Timo Aro, VTT

Asiantuntija 045 657 7890 timo.aro@mdi.fi

Timon osaamisalueet liittyvät ensisijaisesti alue- ja väestökehitykseen. Timo on intohimoisesti patasydäminen porilainen, joka on osallistunut aktiivisesti isompien kaupunkien kehittämispolitiikkapohdintoihin, alueiden rakennemuutos- ja elinvoima-analyyseihin sekä kuntarakennetarkasteluihin. Timolle soitetaan ensimmäisenä, kun halutaan tietää mitä Suomen muuttoliikkeessä tapahtuu.

Susanna Haanpää, FM

Asiantuntija 040 936 8863 susanna.haanpaa@mdi.fi

Susanna on juuri maisteriksi valmistunut suunnittelumaantieteilijä. Monipuolisten paikkatieto-opintojen kautta Susannalla on myös vahva osaaminen paikkatietoanalyyseissä. Näiden lisäksi erilaisten diagrammien ja kaavioiden tekeminen luonnistuu energiseltä ja aikaansaavalta Susannalta erinomaisesti. Aikaisemmat kuvataideopinnot takaavat visuaalisesti selkeän ja viimeistellyn jäljen niin kartoissa kuin muissakin töissä. Susannaa motivoivat erityisesti erilaiset projektit ja niiden lopullisen tuloksen näkeminen.

Benjamin Heikkinen, HTM

Asiantuntija 040 410 9310 benjamin.heikkinen@mdi.fi

Benjamin on aluetieteilijä ja hän on perehtynyt erityisesti maaseudun kehittämisen kysymyksiin. Rauhallinen ja herkästi hymyyn hersyvä Benjamin hallitsee laajan joukon arviointimenetelmiä ja verkostoanalyysin salat. Benjamin on tutkinut mm. paikkaperustaisen maaseudun kehittämisen verkostoja. Aluekehittämisen osaamisen ohella Benjaminilla on myös kokemusta hallinto- ja kehittämistehtävistä valtiolla ja kuntapuolella. Vapaa-aikaansa Benjamin viettää mieluusti luonnossa liikkuen ja kulttuuririennoissa.

Jaakko Huttunen, FM

Asiantuntija 044 970 7798 jaakko.huttunen@mdi.fi

Jaakko kuvailee itseään tiedonjanoiseksi aluekehittäjäksi, jonka mielenkiinnonkohteet liittyvät erilaisiin tulevaisuus- ja strategiatöihin, kuten esimerkiksi asumisen, maankäytön suunnittelun ja kaupunkikulttuurin kehittämiseen. Jaakko on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2016, pääaineenaan suunnittelumaantiede. Aiemmalla työurallaan Jaakko on työskennellyt muun muassa Kuuma-seudun tulevaisuuden asumista käsittelevän hankkeen projektikoordinaattorina, työ- ja elinkeinoministeriössä ja Vantaan kaupungilla tutkimusharjoittelijana sekä Demola Tampereella Smart City -konseptikehittäjänä. Siviilissä Jaakko innostuu jalkapallon kuluttamisesta kaikissa mahdollisissa muodoissa, sekä muusta monipuolisesta liikunnasta, ruuanlaitosta, dokumenttielokuvista ja matkustelusta.

Jouko Järnefelt, FM

Asiantuntija 050 373 3638 jouko.jarnefelt@mdi.fi

Jouko on strategisen tason kaupunkisuunnittelusta ja aluekehittämisestä, sekä älykaupungeista kiinnostunut särmikäs data-analyytikko. Hänen kapelimestaroimanaan syntyvät visuaalisesti näyttävät digitaaliset tietopalvelut informaatiolähtöisen vaikutustenarvioinnin, johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Visionäärinen Jouko sparraa organisaatioita mielellään monimutkaisten tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kysymyksissä, kuten alueiden strategisten tavoitteiden, talouden kestävyyden ja palvelutilaverkon yhteensovittamisessa. Älä eksy tieltäsi, Jouko löytää kyllä perille.

Anssi Kumpula

Anssi Kumpula, KTK

Graphic Designer 050 357 9252 anssi.kumpula@mdi.fi

Anssi on taitava ja tarkka graafinen suunnittelija, joka tekee jokaisen toimeksiannon isolla liekillä. Anssin käsissä syntyvät MDI-uutiset, esitteet, käsi-, peli- ja pläräyskirjat sekä muut projektien loppuraportit. Anssin tuotokset houkuttelevat hypistelemään ja kohdistavat mielenkiinnon sisältöön – pääsanoma saa tukea konstailemattomasta visuaalisesta ilmeestä ja kuvituksesta. Tapahtumien valokuvaajana Anssi nauttii aitojen hetkien tallentamisesta. Anssin hyväntuulinen ja valloittava taiteilijasielu kätkee sisäänsä vauhtia rakastavan ja kylmähermoisen kilpa(-auto)ilijan.

Valtteri Laasonen, FM

Asiantuntija, osakas 050 533 0604 valtteri.laasonen@mdi.fi

Valtteri on multitalentti suunnittelumaantieteilijä ja rautainen projektipäällikkö, jonka johdolla projekti kuin projekti saavuttaa tavoitteensa. Kestävyysurheilijan sitkeydellä ja veijarimaisella asenteella Valtteri tekee elinvoima- ja muut strategiat, arvioinnit sekä napakat kyselyt ja haastattelut. Innostuvana ja tiedonjanoisena tekijänä Valtteri nauttii erityisesti perehtyessään yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kehitystä kuvaaviin aineistoihin. Hän valmistelee Tampereen yliopistossa aluetieteen väitöskirjaa, jossa tarkastellaan Suomen innovaatiopolitiikkaa sekä biotalouteen liittyvää verkostomaista kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Anna Laiho, VTM

Asiantuntija 040 536 5747 anna.laiho@mdi.fi

Anna on opiskellut sosiaalipolitiikkaa ja työskennellyt kuntakonsultoinnin ja markkinatutkimuksen parissa. Hän on erikoistunut kuntien ja alueiden demografisiin kilpailukykyanalyyseihin, ja häntä kiinnostavat erityisesti alueellinen elinvoima sekä julkisten palvelujen kehittäminen. Annan sydäntä lähellä ovat uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen. Vapaa-ajallaan hän joogaa, lukee ja liikkuu luonnossa.

Samuli Manu, YTK

Asiantuntija 050 356 3980 samuli.manu@mdi.fi

Samuli on opintojensa loppusuoralla oleva yhteiskuntatieteilijä, joka on opintopolullaan edennyt sosiologian kautta valtio-opin opiskeluun. Samulin ehdoton vahvuus on erilaisten laadullisten tutkimusmenetelmien hallinta, ja hänen tutkijan sielunsa nauttii ilmiöihin ja asioihin perehtymisestä pintaa syvemmin. Yhteiskunnan sekä politiikan filosofinen ja teoreettinen tarkastelu ovat myös lähellä Samulin sydäntä. Aiempaa työkokemusta hänelle on karttunut muusikkona sekä ravintola-alan työtehtävissä ja tausta luovilla aloilla on aina läsnä hänen ajattelussaan. Samulin vapaa-aika kuluu usein kunnon kansalaisuuden ja rock’n’roll-elämän välimaastossa tasapainotellessa.

Minna Mayer, VTT

Asiantuntija 040 709 6898 minna.mayer@mdi.fi

Minna on hiljattain väitellyt yhteiskuntatieteilijä, jolla on työkokemusta tutkimuksen parista niin yliopistomaailmasta kuin julkiselta sektoriltakin. Aikaisemmin hän on työskennellyt Uudenmaan TE-toimistossa, Helsingin yliopistolla ja Sitrassa. Hän hallitsee monipuolisesti niin määrälliset kuin laadullisetkin tutkimusmenetelmät. Hän on tottunut työskentelemään erityisesti laajojen tilastoaineistojen parissa ja hän on innostunut kehittämään erilaisia mittareita, indikaattoreita ja tutkimustiedon visualisointitapoja. Minna on perehtynyt monitahoisten yhteiskunnallisten haasteiden parissa työskentelyyn ja on väitöskirjassaan tutkinut julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kehitysyhteistyöprojekteissa. Tutkimustyön ohella hänellä on paljon kokemusta erilaisten tapahtumien organisoinnista, pienistä työpajoista aina isoihin kansainvälisiin massatapahtumiin. Vapaa-ajalla Minna viihtyy erityisesti elokuvien parissa.

Iida Mäkelä, VTK

Asiantuntija 044 588 7040 iida.makela@mdi.fi

Iida on MDI:n nuori taloustaitaja, joka on juuri viimeistelemässä taloustieteen maisteriopintojaan. Opintojen kautta hänellä on vahva ymmärrys sekä yritysten että kansantalouden toiminnasta. Hän on kerännyt monipuolisen osaamisen tilastollisissa menetelmissä ja taitaakin useita tilastollisia ohjelmistoja. Iida on kartuttanut tietouttaan myös häntä kiinnostavista aiheista, kuten aluesuunnittelusta, ympäristötaloustieteestä sekä asuntomarkkinoiden dynamiikasta. Lisäksi häneltä onnistuu datan hankkiminen kuin luonnostaan, eikä hän kavahda helpolla numeroitakaan. Töissä rauhallinen ja positiivinen Iida innostuu moniulotteisista projekteista, yksityiskohtien hiomisesta sekä yhdessä tekemisestä. Vapaa-ajallaan hän nauttii hyvästä ruoasta ja viinistä sekä tietysti Porin Ässistä.

Juho Nyman, FM

Asiantuntija 050 321 8790 juho.nyman@mdi.fi

Juho on maantieteilijä, joka on tottunut tekemään töitä erilaisten haastavien selvitys- ja arviointitoimeksiantojen parissa. Juholla vääntö riittää laajojen aineistojen monipuoliseen myllyttämiseen, olivatpa ne tilastoaineistoa tai laadullista materiaalia. Hän tuntee erityistä vetoa rakennerahasto-ohjelmaa kohtaan tutkittuaan ohjelmaa jo gradussaan ja sittemmin eri toimeksiannoissa. Juhon näpeistä irtoaa yksityiskohtaista analyysiä ja tarkkanäköisiä johtopäätöksiä.

Sinikukka Pyykkönen, HTM, YTK

Asiantuntija 040 846 0846 sinikukka.pyykkonen@mdi.fi

Sinikukka on hallinto- ja yhteiskuntatieteilijä, joka on perehtynyt julkishallinnon ja innovatiivisuuden kysymyksiin. Pirskahtelevan iloinen Sinikukka nauttii nopeatempoisista ja monipuolisista töistä, työpaja- ja leiritoteutuksista sekä kehittämisohjelmien ja -suositusten muotoilusta. Erityisen mieluisia Sinikukalle ovat monialaiset työyhteisöjen ja työelämän kehittämiseen liittyvät projektit. Pariisissa OECD:ssä työskennellyt kielitaitoinen Sinikukka innostuu työssään uusien ihmisten kohtaamisesta ja uuden ideoinnista.

Sari Rannanpää, M.Phil.

Asiantuntija 050 523 6872 sari.rannanpaa@mdi.fi

Sari on maaseudun kehittämisen ja ohjelma-arvioinnin ammattilainen, jonka kansainvälinen koulutus ja työkokemus tuovat eurooppalaisia tuulia Suomen arviointikulttuuriin. Sari on seurannut maaseudun kehittämispolitiikkaa aitiopaikalta Euroopan komissiossa ja on tiiviisti mukana tukemassa ja kehittämässä maaseudun kehittämisohjelmien arviointia Euroopassa. Sari on tehokas ja käytännönläheinen konsultti, joka tuntee arviointimetodit ja -prosessit, loogisen viitekehyksen sekä maaseutuohjelman ja sen hallinnoinnin. Hän on parhaimmillaan jäsentäessään suuren määrän tietoa tiiviksi, priorisoiduksi kokonaisuudeksi. Sari on innostava kouluttaja ja fasilitaattori. Hän nauttii koulutusten vetämisestä sekä työpajojen, seminaarien ja konferenssien suunnittelusta sekä fasilitoimisesta osallistavia menetelmiä käyttäen. Hänen erityistaitonsa on tiivistää ryhmäkeskustelun olennaisimmat seikat sanallisesti ja visuaalisesti.

Tommi Ranta, KTT

Toimitusjohtaja, osakas 040 588 2839 tommi.ranta@mdi.fi

Tommi on liiketaloustieteilijä, joka on horjahtanut aluekehittämisen kiehtovaan maailmaan. Numeroita rakastava melkein matemaatikko Tommi on kartuttanut osaamistaan työskentelemällä aiemmin pankissa, yliopistossa ja kehitysyhtiössä ja nyt yrittäjänä MDI:ssä ja Jakamossa. Verkostoista väitellyt Tommi on tehnyt toistakymmentä vuotta töitä ohjelmaperusteisen aluekehittämisen, verkostojohtamisen ja innovaatioympäristöjen kehittämisen parissa. Tommi nauttii itsensä haastamisesta, onnistumisista, näkyvien tulosten aikaansaamisesta ja intohimoisesti työhönsä suhtautuvista ihmisistä.

Kirsi Siltanen, HM

Asiantuntija 040 667 4678 kirsi.siltanen@mdi.fi

Kirsi on taustaltaan aluetieteilijä, jonka loppusuoralla oleva väitöskirja käsittelee kehittämiskulttuureita alueellisessa innovaatiopolitiikassa. Kirsin erikoisosaamista ovat kulttuurin ja luovien alojen kysymykset, onpa kyse sitten kulttuuripolitiikasta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tai elinkeinokehittämisestä. Kirsi on valmistumassa myös aluekehittämiseen erikoistuneeksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaksi. Monialaisena ja loputtoman uteliaana Kirsi onkin parhaimmillaan selvittämässä eri alojen yli levittyviä monimutkaisia kokonaisuuksia. Kirsi on työskennellyt aiemmin mm. tutkijana yliopistolla, verkostokoordinaattorina sekä
projektipäällikkönä maakuntavalmistelussa.

Ilppo Soininvaara, FM

Asiantuntija 050 411 0980 ilppo.soininvaara@mdi.fi

Ilppo on jatko-opintojaan aloitteleva suunnittelumaantieteilijä, joka on kiinnostunut laajasti poliittisista ja yhteiskunnallisista teemoista sekä erityisesti kaupunkeja, niiden kehittymistä sekä kehittämistä koskevista kysymyksistä. Erilaiset laadulliset analyysit ja etenkin tulevaisuustarkastelut ovat Ilpon monipuolisen osaamisen vahvinta kärkeä. Työtehtävissään Ilppo innostuukin erityisesti strategisesta suunnittelusta ja menetelmien kehittämisestä sekä suurten kokonaisuuksien hallinnasta. (Penkki)urheilu on erottamaton osa Ilpon vapaa-aikaa.

Jere Talvitie, HTK

Asiantuntija 050 301 4698 jere.talvitie@mdi.fi

Jere on kunta- ja aluejohtamisen asiantuntija, jonka osaamispohja rakentuu julkishallinnon taloudellisten ja oikeudellisten reunaehtojen tuntemukseen. Osaamispohjansa terävimmäksi kärjeksi Jere luonnehtii alue- ja innovaatiopolitiikkaa ja erilaisten alueellisesti jäsentyneiden verkostomaisten rakenteiden tuntemusta. Parhaillaan maisteriopintoja Tampereen yliopistossa suorittava Jere on kiinnostunut kaikista paikallis- ja aluetason strategioista ja ohjelmista, joilla alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta pyritään kohentamaan. Osana maisteriopintojaan hän tutkii maakuntien järjestäytymismalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Vapaa-ajan hän kuluttaa mieluiten urheilun ja dokumenttielokuvien parissa.

Satu Tolonen

Satu Tolonen, FM

Asiantuntija 040 704 3247 satu.tolonen@mdi.fi

Satu on suunnittelumaantieteilijä, joka hallitsee erinomaisesti dokumentti-, tilasto- ja paikkatietoanalyysit. Laajat tietoaineistot piirtyvät Satun työpöydällä kehitystä kuvaaviksi kartoiksi ja graafeiksi. TEMissä aiemmin työskennellyt Satu taitaa ja tuntee kansallisen ja eurooppalaisen aluekehittämisen ja -tutkimuksen. Tarkka ja perusteellinen Satu tekee viimeisteltyä ja visuaalisesti selkeää materiaalia, olipa kyse sitten kysely- tai haastatteluanalyyseistä, verkostoanalyyseistä tai projektien loppuraporteista.  Satu tykkää työssään syvällistä perehtymistä vaativista projekteista ja nauttii yhdessä tekemisestä.

Mikko Valtakari, FL

Asiantuntija, osakas 040 569 1568 mikko.valtakari@mdi.fi

Mikko on maantieteilijä, joka on erikoistunut tutkimuksellisiin vaikuttavuusarviointeihin ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Mikon erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat innovaatio-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikan kysymykset, joiden parissa hän on työskennellyt viimeisen parinkymmenen vuoden ajan tutkijana ja konsulttina. Mikko on mestari hahmottamaan komplekseja asiakokonaisuuksia ja pureutumaan ilmiöiden juurisyihin.

Maria Yli-Koski, KTK

Asiantuntija 050 595 0480 maria.yli-koski@mdi.fi

Maria on talousmaantieteilijä, jonka sydäntä lähellä on tutkimusmenetelmällinen osaaminen. Analyyttinen ja iloinen Maria on aiemmissa työtehtävissään perehtynyt mm. kestävän kehityksen periaatteisiin ja ympäristövaikutusten arviointiin sekä Suomen arktisen osaamisen määrittelyyn. Maria on viimeksi kartuttanut osaamistaan Brasiliassa YK:n kehitysohjelmassa. Tanssia harrastava ja moneen taipuva Maria nauttii yksityiskohdista ja itsensä jatkuvasta haastamisesta.

Advisor Team

Kari Hannus, DI

Neuvonantaja, MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) ja kuntien liiketoiminta 050 2970

Kari on laaja-alainen kaupunkikehittämisen asiantuntija. Hänen perusosaamisaluettaan ovat kaavoitus ja maankäyttö sekä asuminen ja liikenneasiat. Kari on perehtynyt syvällisesti myös kuntatekniikkaan ja kuntien liiketoiminnan johtamiseen toimiessaan 26 vuoden ajan Porin apulaiskaupunginjohtajana. Elinvoimajohtaminen ja kaupunkikeskustojen fyysinen ja toiminnallinen kehittäminen ovat aina olleet lähellä Karin sydäntä.

Eero Holstila

Eero Holstila, VTM

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 050 567 2087 eero.holstila@mdi.fi

Eero on suomalaisen kaupunkipolitiikan uranuurtaja, joka edelleen osallistuu myös eurooppalaiseen kaupunkikehittämisen keskusteluun. Sosiologin taustalla maailmaa monisävyisenä tulkitseva Eero on aiemmin toiminut mm. Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtajana, elinkeinojohtajana ja Culminatumin toimitusjohtajana. Skarpin ja sujuvasanaisen Eeron ammatillisia bravuureja ovat kaupunkikehittäminen ja kaupunkien strategiasparraus sekä elinvoima- ja innovaatiopolitiikka. Vapaa-ajalla Eeron intohimoja ovat klassinen musiikki ja urheilu.

Timo Hämäläinen

Timo Hämäläinen, FM, M.A.

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 040 510 0313 timo.hamalainen@mdi.fi

Timo on kaupunki- ja aluesuunnittelukysymyksiin sekä kulttuuripolitiikkaan erikoistunut maantieteilijä ja kaupunkikehittäjä. Timo tunnetaan terävä-älyisenä ja -kynäisenä mielipidevaikuttajana, jonka blogi, urbanfinland.com, analysoi suomalaista kaupunkikehittämistä. Timo hallitsee erinomaisesti kaupunkien kehittämisen uusimmat trendit, erilaiset kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden muodot sekä asemanseutujen ja keskustojen erityiskysymykset. Timo on yksi Urban Helsinki -kollektiivin perustajista.

Jari Kolehmainen, HT

Neuvonantaja, alue- ja kaupunkikehittäminen 040 584 9077 jari.kolehmainen@mdi.fi

Jari on aluetieteilijä ja osaamisperustaisen aluekehittämisen ammattilainen. Päätyökseen hän toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopistossa. Jarilla on lähes parinkymmenen vuoden kokemus erilaisista alueelliseen innovaatiotoimintaan, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä alueiden strategiseen kehittämiseen liittyvistä hankkeista. Tutkimustyön lisäksi hän on sukeltanut syvälle erilaisiin alue- ja kaupunkikehittämisen käytännön prosesseihin kouluttajana, sparraajana ja asiantuntijana. Aluetieteilijät ovat erikoistuneita generalisteja – eikä Jari tee tässä poikkeusta!

Osmo Soininvaara, VTL

Neuvonantaja

Valtiotieteen lisensiaatti Osmo on ikoninen ja ilmeikäs ajattelija, puhuja ja kynäilijä, joka piikikkäillä ja rohkeilla puheenvuoroillaan joka kerta herättää keskustelua ja mielipiteitä. Hän on pitkän kansanedustajauran ja peruspalveluministeriyden jälkeen nyt täyspäi(väi)nen tietokirjailija ja ammattiluennoija. Hän on keskittynyt erityisesti kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen, toimien nykyisin mm. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana. Osmo on aktiivinen kaupunkipoliittinen mielipidevaikuttaja: kolumnit Suomen Kuvalehdessä käsittelevät usein kaupunkien kehittämistä ja hän on juuri tehnyt yhdessä Mikko Särelän kanssa Evan julkaiseman pamfletin Kaupunkien voitto.

Kristiina Helenius, KTM

Neuvonantaja, kansainväl. toimintaympäristö, Yhdysvallat 045 122 6051 / +1 202 365 9174

Kristiina on vienyt Suomea ulkomaille ja ulkomaita Suomeen parinkymmenen vuoden ajan. Hän on tehnyt töitä toimittajana, diplomaattina, järjestöjohtajana ja konsulttina ja asunut Keski-Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Hän on avannut ovia ulkomaisille investoinneille ja osaamiselle mm. Invest in Finlandin hallituksessa, Stubb-Ollilan maabrändityöryhmässä ja Amchamin Finlandin toimitusjohtajana. Nordic West Officen Yhdysvalloista vastaavana johtajana hän haluaa varmistaa, että pohjoismainen ääni kuuluu supervallan pääkaupungissa. Hänen missionaan on helpottaa suomalaisten toimijoiden elämää Yhdysvalloissa.

Natalia Rincon, arkkit., Ph.D.-jatko-opiskelija

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 040 9359 824

Natalia on arkkitehti ja tietojärjestelmätieteen insinööri, joka innostuu kansalaisten osallistumisesta, kaupunkisuunnittelusta ja fiksuista kaupungeista. Hän on perustanut ja toimii CHAOS architects -yrityksen toimitusjohtajana. Yritys on kehittänyt sähköisen alustan yhdistämään kansalaiset, kaupungit ja kehittäjät sekä tuottaa dataa osallistumisesta ja ennakoinnista. Natalia kirjoittaa työn ohella kaupunkisuunnittelun väitöskirjaansa Aalto-yliopistolle. Vapaa-ajallaan hän osallistuu Tampereella kaupunkisuunnittelutoimikuntiin ja toimii Vihreiden varavaltuutettuna.

Jukka Vesalainen

Jukka Vesalainen, KTT

Neuvonantaja 050 562 5048 jukka.vesalainen@mdi.fi

Jukka on johtamisen professori, suomalaisen verkostotutkimuksen uranuurtaja ja MDI:n perustaja. Organisaatioista ja niiden välisestä yhteistyöstä kiinnostunut Jukka tunnetaan suomalaisissa teknologiateollisuuden yrityksissä käytännönläheisenä tutkijana ja kehittäjänä. Jukka on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä julkaisuissa. Professuurinsa ohessa Jukka työskentelee aktiivisesti strategiasparraajana ja kehittäjänä ja osallistuu pk-yritysten hallitustyöskentelyyn. Jukka nauttii vapaa-ajallaan liikunnasta. Jääkiekkokaukalossa hänet tunnetaan herkkäkätisenä ja pitelemättömänä sentterinä.

Jarl Matti Anttila, KTM

Osakas, hallituksen jäsen 041 439 2582 matti.anttila@mdi.fi

Jarl Matti on liiketoimintasuhteiden ja yritysverkostojen rautainen asiantuntija. Aina isolla palolla työskentelevä Jarl Matti on mitannut, analysoinut ja inspiroinut satoja liiketoimintasuhteita useilla eri toimialoilla ja ohjannut kymmeniä strategia- ja kehitysprosesseja. Viime aikoina Jarl Matti on työssään perehtynyt erityisesti liiketoiminnan digitaalisaatioon. Jarl Matti tunnetaan innostavien ja tehokkaiden workshoppien vetäjänä ja mukaansatempaavana ja koukuttavana luennoitsijana, jonka intohimoja ovat muun muassa esittävät taiteet ja jalkapallo.

Anssi Uitto, DI

Osakas, hallituksen jäsen 040 527 3844 anssi.uitto@mdi.fi

Anssi on teollisuustalouden diplomi-insinööri, jonka jokaisessa projektissa näkyy taito, tarkkuus ja tehokkuus. Valloittava ja mutkaton Anssi on verkostojen, prosessien ja innovaatioiden asiantuntija, joka on uransa aikana ohjannut useita mittavia strategia- ja kehityshankkeita sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioille. Anssilla on maaginen kyky jäsentää asioita loogisesti ja muodostaa monimutkaisista asioista ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Vapaa-ajalla Anssi tykkää kalastaa, moottoripyöräillä ja pelata sulkapalloa.

Petri Jalasto

Petri Jalasto, DI

Neuvonantaja, liikennepolitiikka petri.jalasto@mdi.fi

Petri on liikennejärjestelmien ja -politiikan tuntija, joka on vuosien varrella liikenne- ja viestintäministeriössä vaikuttanut keskeisesti suomalaisen liikenteen infrastruktuuriin ja kehittymiseen erityisesti kaupunkiseuduilla. Petri innostuu erityisesti tulevaisuustarkasteluista, ja hän on ollut mukana murtamassa sisältäpäin ministeriöiden välisiä siiloja esimerkiksi kaupunkipolitiikassa. Petri on seikkaillut sopimuksellisen kehittämisen viidakoissa ja osaa opastaa, miten ne saadaan toimimaan. Viime aikoina Petri on innostunut liikenteen palveluistumisesta ja näkee tämän ”pehmeän” puolen mullistavan liikenteen kentän lähiaikoina.

Koetellut kumppanit

Eero Laesterä, HT

Hallituksen puheenjohtaja, Perlacon Oy 0400 735 772 eero.laestera@perlacon.fi

Eero on kuntien ja julkisen sektorin talouden tehostamisen konsultti. Hänen valtakunnallisesti tunnettua erikoisosaamistaan ovat painelaskelmat ja erilaiset uudet tavat tarkastella asioita, esimerkiksi velkaantumisen kehitystä. Eero on mallintanut ongelmia ja systematisoinut ratkaisuvaihtoehtoja kymmenille kunnille ympäri Suomen.

Perlacon Oy on kokenut kunta-alan ja julkishallinnon konsulttiyhtiö, jonka palveluita on käyttänyt melkein jokainen Manner-Suomen kunta. Tuemme asiakkaitamme hyvässä johtamisessa ja hallinnon kehittämisessä, jotta organisaatio palvelee kuntalaisia ja asiakkaita laadukkaasti ja tehokkaasti.

Jouko Luukkonen, HTM, MBA

Omistajayrittäjä, LGR-Consulting Oy 045 189 3138 jouko.luukkonen@kotinet.com

Joukolla on pitkäaikainen kokemus kuntajohtamisesta, verkostotoiminnasta, kuntayhteistyön kehittämisestä ja johtamisesta sekä kuntien yhtiöiden hallitustyöskentelystä. Hän on mm. toiminut Haapaveden kaupunginjohtajana n. 10 vuotta, kuntajakoselvittäjänä sekä muutosjohtajana perustamassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Hänen erityisosaamistaan on myös kunnan ja maakunnan rajapinnat. Hän valmistelee parhaillaan Tampereen yliopistoon väitöskirjaa vuoden 2017 alussa käynnistyneiden maakunnallisten sote-toimijoiden syntyprosesseista.

Mari Dawe,

Asiakkuusjohtaja 050 441 3209 mari.dawe@bstr.fi

Mari katsoo asioita isosta perspektiivistä ja kyselee koko ajan miksi. Marilla on reilun kymmenen vuoden kokemus mainostoimistomaailmasta ja laajojen asiakkuuksien johtamisesta. Empaattisena asiakaspalvelijana Mari ottaa asiakkaiden toiveet huomioon sekä innostaa ja rohkaisee asiakkaita poikkeamaan tutusta ja turvallisesta. Mari johdossa on syntynyt mm. Seinäjoen kaupungin uusi ilme.

BSTR Luova Konttori on markkinointitoimisto, jonka tärkein tehtävä on löytää asioiden ja asiakkaiden ytimeen. Sukellamme syvälle,
tavoittelemme korkealle ja luomme aikaa kestäviä ilmiöitä. Menestyvät ideat ovat tärkein tuotteemme. Yhdistämme luovuuden ja
markkinointiosaamisen datan ja teknologian avulla. Meitä on 25 ammattilaista, joista rakennamme juuri sopivan tiimin kullekin asiakkaallemme.

Minna Utriainen,

COO, Strategist, Avidly 040 834 4482 minna.utriainen@avidlyagency.com

Minna on rautainen ja rohkea strategisen viestinnän asiantuntija, jota eteenpäin ajaa jatkuva uteliaisuus ymmärtää ihmistä ja tuottaa tuloksia – muuttaa vastuullisesti maailmaa. Uusien näkökulmien takana ovat intohimo, asenne ja lähes 20 vuoden kokemus strategisesta viestinnästä ja taktisesta markkinoinnista.

Avidly on markkinointitoimisto, jonka ote on lähellä ja katse kaukana. Avidly toimii yli 240 asiantuntijan voimin pohjoismaissa, 16 paikkakunnalla. Me Avidlyssä olemme seikkailunhaluisia – etsimme jatkuvasti uusia polkuja kohden parempaa huomista.