Arkistot kuukauden mukaan: Huhtikuu 2021

Blogi: Kolme skenaariota koronan jälkeisistä kaupungeista

Alue- ja kaupunkikehittämisen keskustelu on ollut sankkana erilaisia ennusteita ja ennustuksia koronapandemian vaikutuksista esimerkiksi kaupunkiasumisen suosioon, etätyön yleistymiseen ja mökkeilykulttuuriin. Yleinen narratiivi tuntuu sanovan, että jonkinlainen muutos tapahtuu varmasti, sillä pandemia-aika on ollut “disruptio” eli haastanut tähänastisia vakiintuneita toimintatapoja. On myös muodikasta todeta, että lyhyen aikavälin muutoksia liioitellaan ja pitkän aikavälin muutoksia aliarvioidaan. Harvemmin kuitenkin … Jatka lukemista Blogi: Kolme skenaariota koronan jälkeisistä kaupungeista

Tolkkupaja-hanke on kehittävän arvioinnin mukaan onnistunut tarjoamaan nuorille osuvaa toimintaa ja tarjoamaan eväitä oman tulevaisuuden suunnitteluun

Tolkkupaja-hanke on Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden toteuttama ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tukea ja ohjata alle 30-vuotiaita nuoria kohti osallisuutta, koulutusta ja työelämää. MDI toteutti Tolkkupaja-hankkeen kehittävän arvioinnin vuosina 2019–2021. Kehittävän arvioinnin tavoitteena oli tukea arviointitiedolla hankkeen onnistunutta toimeenpanoa sen toteutusaikana sekä tuottaa tietoa hankkeen etenemisestä suhteessa sen tavoitteisiin. Tolkkupaja-hankkeelle rakennettiin ennakoivaan vaikuttavuusarviointiin perustuva arviointimalli, jonka … Jatka lukemista Tolkkupaja-hanke on kehittävän arvioinnin mukaan onnistunut tarjoamaan nuorille osuvaa toimintaa ja tarjoamaan eväitä oman tulevaisuuden suunnitteluun

Mikko Valtakarille ja Juha Eskeliselle tunnustusta vuoden 2020 työvoima ja työmarkkinat -artikkelin tutkimuksellisesta laadusta ja merkityksestä

Työpoliittisen aikakauskirjan toimitusneuvosto on palkinnut MDI:n johtavan asiantuntijan Mikko Valtakarin ja Melkior Oy:n toimitusjohtajan ja Aalto yliopiston tutkijan Juha Eskelisen kunniakirjalla tunnustuksena vuoden 2020 työvoima ja työmarkkinat -artikkelista Menetelmällisistä haasteista työllisyysvaikutusten arvioinnissa – kokemuksia viimeaikaisista arvioinneista. Toimitusneuvoston kriteereinä valinnalle olivat artikkelin tutkimuksellinen laatu ja merkitys työpolitiikan kannalta. Eskelisen ja Valtakarin artikkeli käsitteli useita vaikuttavuusarvioinnin haasteita … Jatka lukemista Mikko Valtakarille ja Juha Eskeliselle tunnustusta vuoden 2020 työvoima ja työmarkkinat -artikkelin tutkimuksellisesta laadusta ja merkityksestä

Blogi: Tarinakartoilla voimaa tiedon visualisointiin

Viimeisen 30 vuoden aikana on tuotettu enemmän informaatiota kuin edeltäneiden vuosituhansien aikana. Yhden huhtikuisen viikon Helsingin Sanomat sisältää oletettavasti enemmän tietoa kuin mitä keskiverto länsimaalainen ihminen kohtasi vaikka 1600-luvulla koko elämänsä aikana. Tänä päivänä ongelma ei ole tiedon saanti, vaan pikemminkin informaatiouupumus, infoähky. Tämän päivän käytännön paradoksi on, että liiallinen tieto voi olla yhtä vaarallista … Jatka lukemista Blogi: Tarinakartoilla voimaa tiedon visualisointiin

VN TEAS -selvitys: Toimeentulotuen nykyinen rahoitusmalli ei vaikuta kuntien toimintaan juurikaan

NHG:n ja MDI:n toteuttaman selvityksen mukaan kunnat voivat vaikuttaa toimeentulotuen tarpeeseen lähinnä välillisesti, kuten edistämällä työllisyyttä, tukemalla terveyttä ja hyvinvointia sekä lisäämällä kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta. Kunnat seuraavat perustoimeentulotukimenoja aiempaa epäsäännöllisemmin. Perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin vuonna 2017 kunnilta Kelaan, eikä kuntien 50 prosentin rahoitusosuus enää näy kunnille erillisenä menoeränä. Selvitys ‘Kuntien toimintamallit ja rahoitusvastuu toimeentulotukitarpeen ehkäisyssä ja … Jatka lukemista VN TEAS -selvitys: Toimeentulotuen nykyinen rahoitusmalli ei vaikuta kuntien toimintaan juurikaan