Arkistot kuukauden mukaan: Huhtikuu 2021

VN TEAS -selvitys: Toimeentulotuen nykyinen rahoitusmalli ei vaikuta kuntien toimintaan juurikaan

NHG:n ja MDI:n toteuttaman selvityksen mukaan kunnat voivat vaikuttaa toimeentulotuen tarpeeseen lähinnä välillisesti, kuten edistämällä työllisyyttä, tukemalla terveyttä ja hyvinvointia sekä lisäämällä kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta. Kunnat seuraavat perustoimeentulotukimenoja aiempaa epäsäännöllisemmin. Perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin vuonna 2017 kunnilta Kelaan, eikä kuntien 50 prosentin rahoitusosuus enää näy kunnille erillisenä menoeränä. Selvitys ‘Kuntien toimintamallit ja rahoitusvastuu toimeentulotukitarpeen ehkäisyssä ja … Jatka lukemista VN TEAS -selvitys: Toimeentulotuen nykyinen rahoitusmalli ei vaikuta kuntien toimintaan juurikaan

Tiedote: Miten työvoimakoulutus toimii työttömän ja järjestäjän näkökulmista?

Seuraavan vuoden aikana Pellervon taloustutkimus, Palkansaajien tutkimuslaitos ja MDI Public Oy selvittävät, miten työvoimakoulutus kohdentuu ja vaikuttaa työttömien työllistymiseen, mitkä olivat vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset työvoimakoulutukseen sekä miten työvoimakoulutuksen eri järjestämistavat toimivat. Tutkimus selvittää työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta monipuolisesti useasta eri näkökulmasta. “Tutkimme miten työvoimakoulutus vaikuttaa työttömien työllistymiseen, ja miten työvoimakoulutuksen kohdentuminen ja … Jatka lukemista Tiedote: Miten työvoimakoulutus toimii työttömän ja järjestäjän näkökulmista?

Blogi: Inhimillisyys on ohjauksen ytimessä

Keskustelu ”Ohjaus2020” -hankkeen julkistamistilaisuudessa alkoi korkealentoisesti. Useampikin puhuja avasi Hannah Arendtilla ja muistutti, että hänelle politiikka, puhe ja toiminta ovat inhimillisen toiminnan keskeisimpiä kanavia, joiden kautta ihmiset näyttäytyvät toisilleen. Tällaista asemoitumista inhimilliseen toimintaan, muutoksen tekemiseen ja osaksi kompleksisia yhteiskunnallisia järjestelmiä tunnistetaan myös ohjauksessa. Mikä onkaan lopulta vakaiden, selkeiden ja ennakoitavien päätöksentekoprosessien ja vaikeammin ennakoitavien inhimillisten … Jatka lukemista Blogi: Inhimillisyys on ohjauksen ytimessä

Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeen kehityskeskusteluselvityksessä huomio kiinnittyy kiireen vähentämiseen ja kehityskeskusteluprosessin uudistamiseen

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mällä on käynnissä Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hank­e 1.2.2020-31.1.2023, jonka tavoitteena on edistää ja tukea Kai­nuun so­ten hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tia se­kä vä­hen­tää toi­min­taym­pä­ris­tön luo­mia pai­nei­ta. Lisäksi tavoitteena on kehittää tiedolla johtamista sekä tuottavuutta. Osana hanketta MDI toteutti Kainuun soten tilauksesta kehityskeskusteluselvityksen, jossa tarkasteltiin kehityskeskustelujen nykytilaa sekä sen mahdollisia vaihtoehtoja. Selvityksen tehtävänä … Jatka lukemista Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeen kehityskeskusteluselvityksessä huomio kiinnittyy kiireen vähentämiseen ja kehityskeskusteluprosessin uudistamiseen

Kevään aikana hyvän elämän jäljillä HYVIS-hankkeessa

Talven ja kevään mittaa HYVIS-hankkeessa on kokoonnuttu yhteen webinaarien merkeissä. Hankkeessa tavoitteena on nostaa huomion keskipisteeseen siirtyminen kestävään yhteiskuntaan ja toimijuus: miten muutos toteutetaan niin, että samalla edistetään asukkaiden hyvinvointia sekä yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on monipuolistaa keskustelua supistumisesta ja erityisesti mittareista liittyen supistuvien alueiden tulevaisuuteen. Hankkeen avulla halutaan tarjota välineitä vaikuttavalle … Jatka lukemista Kevään aikana hyvän elämän jäljillä HYVIS-hankkeessa