Monimuotoinen maaseutu nousi maaseutupolitiikan visiossa kansalliseksi menestystekijäksi

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) linjasi kansallisen maaseutupolitiikan vision ja tavoitteet tulevalle kaudelle 2021–2027. Visiossa “monimuotoinen maaseutu on kansallinen menestystekijä, joka tarjoaa alustan ja ratkaisuja hyvälle elämälle, yrittäjyydelle, innovatiivisuudelle ja kestävälle yhteiskunnalle”. Visiotyö oli osa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman laadintaa.

MDI tuki Maaseutupolitiikan neuvostoa kokonaisohjelman valmistelussa keväästä jouluun 2021. MDI suunnitteli ja fasilitoi neljä valmistelua tukevaa osallistavaa työpajaa sekä kahden päivän kirjoitusleirin. Koronatilanteesta johtuen työpajat ja kirjoitusleiri järjestettiin kokonaan virtuaalisesti. Niissä hyödynnettiin eri alustoja, mm. Howspace ja Zoom. Työpajoihin osallistui yhteensä yli 100 osallistujaa ja niissä valmisteltiin maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 sisältöjä sekä linjauksia.

Lue lisää

https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/maaseutupolitiikan-neuvosto-linjasi-maaseutupolitiikan-vision-monimuotoinen-maaseutu-on-kansallinen-menestystekija

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa