Monimuotoinen maaseutu nousi maaseutupolitiikan visiossa kansalliseksi menestystekijäksi

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) linjasi kansallisen maaseutupolitiikan vision ja tavoitteet tulevalle kaudelle 2021–2027. Visiossa “monimuotoinen maaseutu on kansallinen menestystekijä, joka tarjoaa alustan ja ratkaisuja hyvälle elämälle, yrittäjyydelle, innovatiivisuudelle ja kestävälle yhteiskunnalle”. Visiotyö oli osa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman laadintaa.

MDI tuki Maaseutupolitiikan neuvostoa kokonaisohjelman valmistelussa keväästä jouluun 2021. MDI suunnitteli ja fasilitoi neljä valmistelua tukevaa osallistavaa työpajaa sekä kahden päivän kirjoitusleirin. Koronatilanteesta johtuen työpajat ja kirjoitusleiri järjestettiin kokonaan virtuaalisesti. Niissä hyödynnettiin eri alustoja, mm. Howspace ja Zoom. Työpajoihin osallistui yhteensä yli 100 osallistujaa ja niissä valmisteltiin maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 sisältöjä sekä linjauksia.

Lue lisää

https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/maaseutupolitiikan-neuvosto-linjasi-maaseutupolitiikan-vision-monimuotoinen-maaseutu-on-kansallinen-menestystekija