Monimuotoinen maaseutu nousi maaseutupolitiikan visiossa kansalliseksi menestystekijäksi

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) linjasi kansallisen maaseutupolitiikan vision ja tavoitteet tulevalle kaudelle 2021–2027. Visiossa “monimuotoinen maaseutu on kansallinen menestystekijä, joka tarjoaa alustan ja ratkaisuja hyvälle elämälle, yrittäjyydelle, innovatiivisuudelle ja kestävälle yhteiskunnalle”. Visiotyö oli osa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman laadintaa.

MDI tuki Maaseutupolitiikan neuvostoa kokonaisohjelman valmistelussa keväästä jouluun 2021. MDI suunnitteli ja fasilitoi neljä valmistelua tukevaa osallistavaa työpajaa sekä kahden päivän kirjoitusleirin. Koronatilanteesta johtuen työpajat ja kirjoitusleiri järjestettiin kokonaan virtuaalisesti. Niissä hyödynnettiin eri alustoja, mm. Howspace ja Zoom. Työpajoihin osallistui yhteensä yli 100 osallistujaa ja niissä valmisteltiin maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 sisältöjä sekä linjauksia.

Lue lisää

https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/maaseutupolitiikan-neuvosto-linjasi-maaseutupolitiikan-vision-monimuotoinen-maaseutu-on-kansallinen-menestystekija

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa