Tolkkupaja-hanke on kehittävän arvioinnin mukaan onnistunut tarjoamaan nuorille osuvaa toimintaa ja tarjoamaan eväitä oman tulevaisuuden suunnitteluun

Tolkkupaja-hanke on Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden toteuttama ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tukea ja ohjata alle 30-vuotiaita nuoria kohti osallisuutta, koulutusta ja työelämää. MDI toteutti Tolkkupaja-hankkeen kehittävän arvioinnin vuosina 2019–2021.

Kehittävän arvioinnin tavoitteena oli tukea arviointitiedolla hankkeen onnistunutta toimeenpanoa sen toteutusaikana sekä tuottaa tietoa hankkeen etenemisestä suhteessa sen tavoitteisiin. Tolkkupaja-hankkeelle rakennettiin ennakoivaan vaikuttavuusarviointiin perustuva arviointimalli, jonka pohjalta hankkeen toiminnasta, tuloksista ja aikaan saaduista vaikutuksista tuotettiin tietoa.

Arvioinnin mukaan Tolkkupajan toteutus on ollut pääosin onnistunutta, ja toiminta on edennyt suurilta osin suunnitelmien mukaan. Hankkeen joustava toimintamalli on mahdollistanut toiminnan kehittämisen ja muotoilun nuorten tarpeisiin. Tolkkupaja asemoituu kaupungin nuoriso-, kulttuuri-, työllisyys- ja sosiaalipalvelujen välimaastoon. Hanke on tuonut hyvän lisän muuhun nuorille suunnattuun toimintaan ja palveluihin alueella. Erityisen tärkeää on ollut, että Tolkkupaja-hankkeessa nuorelle on voitu tarjota toimintaa useamman kerran viikossa ja säilyttää tiivis kontakti nuoreen.

Erityinen onnistuminen hankkeessa on ollut ulkopuolelta hankittu projektitoiminta, kuten mielenkiintoiset ja innostavat kaupunkikuvassa näkyvät taide- ja kulttuuripainotteiset sisällöt, joita on voitu räätälöidä nuoria kuunnellen asiantuntijoiden kanssa. Tärkeänä on pidetty myös hankehenkilöstön aktiivista tukea: asiakkaan kuulemista, yksilöllisten tarpeiden huomiointia sekä riittävän intensiivistä asiakasprosessia, jossa aikuinen ihminen on kanssakulkijana.

Nuoret ovat kokeneet Tolkkupajaan osallistumisen asiakaspalautteiden perusteella hyväksi ja tarpeelliseksi askeleeksi oman elämän suunnan löytämisessä. Hanke on tarjonnut nuorille virikkeitä ja toimintaa, ja auttanut etsimään ja löytämään omaa suuntaa. Suurimpia hyötyjä asiakkaille ovat olleet elämäntaitojen kehittyminen, itseluottamuksen vahvistuminen, parempi ymmärrys omista kehityskohteista, aktivoituminen sekä tulevaisuuden suunnitelmien selkeytyminen. Selkeää hyötyä asiakkaille on ollut myös tiedon ja ymmärryksen saamisesta taide- ja kulttuurialan toiminnasta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista.

Hankkeen loppukaudella toiminnassa on syytä panostaa erityisesti vaikuttavimpiin toimintatapoihin, uusien kokeilujen toteuttaminen, yhteistyön kehittämiseen alueen nuorisotyön kentällä sekä toimiin, joilla varmistetaan, että hankkeen toimintaa voidaan tarkoituksenmukaisilta osin jatkaa.

Lue lisää

Tolkkupaja: https://www.tolkkupaja.fi/

Tolkkupaja-hankkeen kehittävä arviointi