Ilppo Soininvaara

Tulevaisuudessa haluan nähdä paremmin toimivia ja kestävämpiä kaupunkeja. Töitä teenkin erityisesti kaupunkikehittämisen, kaupunkipolitiikan, strategian sekä skenaario- ja tulevaisuustarkastelujen parissa. Olen helsinkiläinen maantieteilijä ja väittelin vuonna 2022 aiheenani kaupungistumisen politiikka. Väitöskirjassani tarkastelin laajasti kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä.

Soininvaara, I. (2022). Kaupungistumisen politiikka:globaali-imperatiivista kansallisiin kamppailuihin. Väitöstilaisuuden Lectio Praecursoria. Alue ja Ympäristö.

Soininvaara, I. (2022). The political geographies of strategic partnerships: City deals and non-deals. Environment and Planning C: Politics and Space.

Soininvaara, I. (2022). The politics of urbanization : From a global imperative to national struggles. Helsingin Yliopisto. 

Soininvaara, I. (2021). The spatial hierarchies of a networked state: historical context and present-day imaginaries in Finland. Territory, Politics, Governance, 1-20.

Soininvaara, I. (2020). An analysis of ‘global closures’ and ‘national openings’ in the politics of urbanization. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 102(4), 341-357.

Moisio, S., & Soininvaara, I. (2017). Kunta, maakunnallinen itsehallinto ja Suomen aluekehittämisjärjestelmä. Teoksessa: Tulevaisuuden kunta: Acta nro 264 (pp. 312-324). Kuntaliitto.

Tutustu viimeisimpiin kirjoituksiini

Referenssini

Näytä