Vantaan Jokiniemen elinvoimaselvitys

Projektissa selvitettiin, millaista vaikutusta Vantaan Tikkurilan rautatieaseman läheisyyteen suunnitellun Jokiniemen alueen veto- ja elinvoimaisuuteen olisi sillä, että alueelle sijoittuisi yksityisen sektorin toimijoita. Tarkastelussa koottiin Jokiniemen alueen ominaisuuksia elinvoimaisuuskehikkoa varten, tehtiin yhteenveto aluetta koskevista aiemmista selvityksistä, tarkasteltiin työpaikkakehitystä seitsemällä vertailualueella Vantaalla, Espoossa, Turussa ja Tampereella sekä kuvattiin Jokiniemen alueen saavutettavuutta kartoin ja täydennettiin tilastotarkastelua Vantaan yleistä kehitystä, pendelöintitietoja ja yhteisöveroa tarkastelemalla. Lisäksi haastateltiin muutamaa yksityisen sektorin edustajaa Vantaan alueen vetovoimaisuudesta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan