Jani Varjonen

Työskentelen pääasiallisesti väestönkehitykseen, työmarkkinoihin, yritystoimintaan sekä tietopalveluihin liittyvien projektien parissa. Töideni ja opintojeni ansiosta hallitsen myös datan kanssa työskentelyn sekä erilaiset tilastolliset tarkastelut. Mielenkiinnon kohteeni liittyvät laajalti talouteen – erityisesti kaupunkitalouteen – sekä data-analytiikkaan. Tällä hetkellä olen koulutukseltani taloustieteen kandidaatti. Valmistelen parhaillaan töiden ohessa pro gradu -tutkielmaani, jonka aihepiiri sijoittuu alueellisten työmarkkinoiden tarkasteluun.

Referenssini

Näytä