Salon työvoiman kohtaannon ennakointimallin laatiminen

Työvoiman saatavuus on noussut kansallisesti Suomen ja sen alueiden menestyksen kannalta hyvin merkittäväksi kysymykseksi sekä lyhyellä tähtäimellä koronapandemiasta noustaessa että pitkällä aikajänteellä väestön ikääntyessä ja vähetessä monilla alueilla Suomessa. Myös Salon alueella on keskusteltu mahdollisuudesta rakentaa Salon alueelle työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaannon ennustemalli. Salossa on tehty aloite paikallistason työvoimapulan työryhmän kokoamisesta. Työryhmän tiedolla johtamisen tueksi tarvitaan ajankohtainen tilannekuva sekä ennakointimalli, jolla voitaisiin ennakoida työvoiman tarjonnan ja kysynnän kehitystä sekä kohtaantoa lähitulevaisuus sekä pidemmällä aikajänteellä 10 vuoden päähän.

MDI toteuttaa Salon työvoiman kohtaannon tilannekuva-analyysin sekä ennusteen. Työ jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Salon työvoiman tarjonnan ja kysynnän tilannekuvaa eri näkökulmista. Ensimmäisen työpaketin tarkastelu perustuu tilastolliseen tarkasteluun, jossa hyödynnetään saatavilla olevia tilastolähteitä mahdollisimman tarkan kuvan muodostamiseksi. Toisessa vaiheessa selvitetään Salon tulevaa työvoiman tarvetta ja saatavuutta laatimalla niistä ennusteet vuosille 2025 ja 2030. Kolmannessa vaiheessa selvitetään ensimmäisen ja toisen vaiheen tulosten ja aineistojen perusteella mahdollisuutta tarkentaa ja kehittää Salon työvoiman tarpeen ja saatavuuden kohtaannon ennakointimallia eri näkökulmista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan