Tuusulan väestökehitys ja asuntopolitiikan skenaario

MDI tarkasteli Tuusulan asuntopoliittisen suunnitelman tueksi kunnan toteutunutta ja tulevaa kehitystä väestönkehityksen, alueellisten profiilien, asumisen kysymysten ja asuntotuotannon tarpeen näkökulmasta.

Työ koostui laajasta nykytila-analyysista, jossa tarkasteltiin sekä koko kunnan että kunnan sisäisten osa-alueiden kehitystä ja profiilia. Nykytila-analyysin pohjalta tarkasteltiin Tuusulan tulevaa kehitystä tukeutuen kunnan omiin väestöennusteisiin, näiden rinnalle tehtyihin väestöskenaarioihin sekä mallinnuksiin asuntokuntien rakenteen sekä asuntotuotannon tarpeen kehityksestä.

Lopputuloksena syntyi raportti, jossa vastattiin keskeisiin kysymyksiin Tuusulan tulevan asuntotuotannon määrän ja rakenteen tarpeesta, kunnan veto- ja pitovoiman mahdollisuuksista ja haasteista sekä kunnan sisäisten alueiden eriytymisestä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan