Pohjoismaisten kaupunkiseutujen liikenneinvestoinnit

MDI selvitti Helsingin kaupungin sekä HSL:n tilauksesta pohjoismaisten kaupunkiseutujen liikenneinvestointitasoja suhteessa Helsingin seutuun. Vertailussa tarkasteltiin karkeasti ottaen viimeisen kymmenen vuoden investointeja sekä tuleville vuosille päätettyjä ja arvioituja investointitasoja. Selvityksessä tarkasteltiin Tukholman, Göteborgin, Malmön, Oslon sekä Kööpenhaminan tietoja suhteessa Helsingin vastaaviin tietoihin. MDI selvitti, kuinka paljon seuduilla panostetaan eri kulkumuotoihin, mitkä ovat eri toimijoiden (kunnat, alueet, valtio) vastuut, ja minkälaisiin sopimuksiin tai muihin rahoitusmalleihin investoinnit pohjautuvat. Lisäksi tarkasteltiin esimerkiksi seuduilla käytössä olevien ruuhkamaksujen vaikutuksia investointeihin, sekä erilaisten investointien kustannushyötylaskelmia ja muita, mahdollisesti laadullisempiin tekijöihin pohjaavia perusteluja.

Selvityksen tuloksena havaitaan, kuinka Helsingin seudulla panostukset liikenneinvestointeihin ovat seudun kokoon nähden verrattain hyvällä tasolla. Kuitenkin Helsingin seudulla investoinnit painottuvat selvästi enemmän autoliikenteeseen, ja esimerkiksi pyöräilyinvestoinnit ovat varsin vähäisiä. Lisäksi valtio osallistuu Helsingin seudun liikenneinvestointeihin huomattavasti vähäisemmin panostuksin, kuin muut vertailun Pohjoismaat suurilla kaupunkiseuduillaan.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan