Sopimuksellisuus alue- ja kaupunkikehittämisessä

MDI selvittää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiantona sopimuksellisen alue- ja kaupunkikehittämisen toimintaa, vaikuttavuutta ja kehittämistä. Sopimuksellista alue- ja kaupunkikehittämistä verrataan aiempiin aluekehittämisen paradigmoihin, kuten ohjelmaperustaiseen aluekehittämiseen, sen legitimiteettiä ja toteuttamisen tapoja arvioidaan yhdessä osallisten kanssa, ja mietitään miten ja minkälaisiin teemoihin sopimuksellisuutta voitaisiin laajentaa. Työssä laaditaan dokumenttianalyysin avulla alkukatsaus sopimuksellisuuteen ja tarkennetaan sopimuksellisuus-termiä. Tämän jälkeen laaditaan laaja kysely eri alueiden edustajille, ja haastatellaan tarkemmin erilaisia asiantuntijoita. Spatia vastaa case-esimerkkien tekemisestä. Työ päättyy laajaan työpajaan ja suositusten muotoiluun

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan