Sopimuksellisuus alue- ja kaupunkikehittämisessä

MDI tutki sopimusperusteisen alue- ja kaupunkikehityksen toimintaa, tehokkuutta ja kehittämistä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannossa. Sopimuspohjaista alue- ja kaupunkikehitystä verrattiin aikaisempiin aluekehityksen paradigmoihin, kuten ohjelmapohjaiseen aluekehitykseen; ja sen legitimiteettiä ja toteutustapoja arvioitiin yhdessä osallistujien kanssa. Lisäksi MDI analysoi, miten ja mihin teemoihin sopimusta voitaisiin laajentaa. Työssä laadittiin dokumenttianalyysin avulla alustava katsaus sopimussuhteeseen ja täsmennettiin termiä sopimusluontoisuus. Tämän jälkeen laadittiin laaja kysely eri alueiden edustajille, ja eri asiantuntijoita haastateltiin tarkemmin. Spatia vastasi tapausesimerkkien tekemisestä. Työ päättyi laajaan työpajaan ja suositusten laatimiseen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan