Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston tulevaisuuden strategian laadinta

Seutukaupunkiverkoston kymmenen kunnan toteuttamassa Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen –hankkeessa tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto sekä tunnistaa alueiden vahvuuksia ja luoda toimivia rakenteita monialaiselle yhteistyölle eri toimialojen TKI- toiminnan, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja kaupungin välille. Hankkeessa on mukana Iisalmen, Savonlinnan, Raahen, Kristiinankaupunki, Heinolan, Kauhajoen, Keuruun ja Rauman kaupungit sekä Naturpolis Oy, johon kuuluu Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta.

MDI tukee seutukaupunkiverkostoa seutukaupunkien ekosysteemityötä tukevien strategioiden, kehittämistoimenpiteiden sekä tavoitteiden laadinnassa. Työssä tuotetaan kaupunkikohtaiset strategiat sekä kaupunkien yhteinen strategia, joka mahdollistaa jatkossa valtakunnallisen tason vaikuttamisen verkostona. Lisäksi avustetaan paikallisesti syntymässä olevia innovaatioekosysteemejä oikeiden yhteistyömuotojen valinnassa ja innovaatioekosysteemisopimusten laatimisessa. Strategiatyön aikana järjestetään yhteensä neljä virtuaalista työpajaa, joista kolme kohdennetaan kaupunkikohtaisten strategioiden sekä yhteistyömuotojen työstämiseen ja yksi seutukaupunkien yhteisen strategian työstämiseen.

Työn toisessa kokonaisuudessa tuotetaan Invest In -toiminnan työkalu, jossa kuvataan seutukaupunkien nykytilaa ekosysteemitoiminnan näkökulmasta, ja jota voidaan hyödyntää muun muassa täydentävien toimijoiden houkuttelemisessa innovaatioekosysteemiin. Työkalussa seutukaupunkien tilannetta kuvataan soveltuvien indikaattorein ja visualisoidaan ne interaktiivisiksi näkymiksi PowerBi-alustalla.

Strategiatyön ja Invest In-työkalun rakentamisen tueksi vertaillaan seutukaupunkien ekosysteemiverkoston merkitystä suhteessa muuhun yritys- ja TKI-toimintaan, mikä auttaa hahmottamaan verkostotoiminnan suuntaviivoja tulevalle vaikuttamiselle ja yhteistyölle kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan