Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston tulevaisuuden strategian laadinta

Seutukaupunkiverkoston kymmenen kunnan toteuttamassa Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen –hankkeessa tavoitteena oli koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto sekä tunnistaa alueiden vahvuuksia ja luoda toimivia rakenteita monialaiselle yhteistyölle eri toimialojen TKI- toiminnan, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja kaupungin välille. Hankkeessa olivat mukana Iisalmen, Savonlinnan, Raahen, Kristiinankaupunki, Heinolan, Kauhajoen, Keuruun ja Rauman kaupungit sekä Naturpolis Oy, johon kuuluu Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta.

MDI tuki seutukaupunkiverkostoa seutukaupunkien ekosysteemityötä tukevien strategioiden, kehittämistoimenpiteiden sekä tavoitteiden laadinnassa. Työssä tuotettiin kaupunkikohtaiset strategiat sekä kaupunkien yhteinen strategia, joka mahdollistaa jatkossa valtakunnallisen tason vaikuttamisen verkostona. Lisäksi avustettiin paikallisesti syntymässä olevia innovaatioekosysteemejä oikeiden yhteistyömuotojen valinnassa ja innovaatioekosysteemisopimusten laatimisessa. Strategiatyön aikana järjestettiin yhteensä neljä virtuaalista työpajaa, joista kolme kohdennettiin kaupunkikohtaisten strategioiden sekä yhteistyömuotojen työstämiseen ja yksi seutukaupunkien yhteisen strategian työstämiseen.

Työn toisessa kokonaisuudessa tuotettiin Invest In -toiminnan työkalu, jossa kuvataan seutukaupunkien nykytilaa ekosysteemitoiminnan näkökulmasta, ja jota voidaan hyödyntää muun muassa täydentävien toimijoiden houkuttelemisessa innovaatioekosysteemiin. Työkalussa seutukaupunkien tilannetta kuvataan soveltuvin indikaattorein ja visualisoidaan ne interaktiivisiksi näkymiksi PowerBi-alustalla.

Strategiatyön ja Invest In-työkalun rakentamisen tueksi vertailtiin seutukaupunkien ekosysteemiverkoston merkitystä suhteessa muuhun yritys- ja TKI-toimintaan, mikä auttaa hahmottamaan verkostotoiminnan suuntaviivoja tulevalle vaikuttamiselle ja yhteistyölle kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan