Tilannekuva maankäytön, elinkeinoelämän ja infran tarpeista, esiselvitys

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne12) pitää sisällään kirjauksen, jonka mukaan Väyläviraston, Liikenne- ja viestintäviraston, kuntien, kaupunkiseutujen ja elinkeinoelämän yhteistyössä tulee ylläpitää tilannekuvaa kuntien maankäytön ja elinkeinoelämän tarpeista liittyen valtion väyläverkon kehittämiseen. MDI laati Väylävirastolle tilannekuvatyön esiselvityksen, jossa tarkasteltiin laajasti erilaisia tarpeita kyseisen tilannekuvan muodostamiselle, ylläpidolle ja hyödyntämiselle. Työssä selvitettiin minkälainen, millä tavoin toimiva ja minkälaiseen tietoon pohjautuva tilannekuvan tulisi olla, ketä sen valmisteluun ja ylläpitoon tulee osallistaa, minkälaista tiedon tuotantoa tarvitaan ja kuka siitä vastaa sekä esimerkiksi miten tilannekuva ja sen ylläpito teknisesti toteutetaan, ja miten sitä tullaan hyödyntämään tuloksellisesti.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan