Strategiat ja ohjelmat

Strategiat ja ohjelmat

MDI sparraa ja valmistelee kehittämisstrategioita ja ohjelmavalmistelua.

Luotsaamme alueiden, organisaatioiden ja verkostojen strategiatyötä, muotoilemme kehittämisohjelmat ja laadimme innostavia tiekarttoja tulevaisuuteen.

Lue lisää

Arvioinnit

Sparraavat arvioinnit

Pyrimme sparraavaan ja vuorovaikutteiseen arviointiin.

Teemme kehittämisohjelmien ja -projektien, politiikkatoimenpiteiden ja organisaatioiden sparraavia ja toimintaa kehittäviä ennakko-, väli- ja jälkiarviointeja.

Lue lisää

Tutkimukset ja selvitykset

Tutkimukset, selvitykset ja kokeilut

MDI tekee sekä pitkäjänteisiä perusteellisia tutkimuksia että nopeapoljentoisia ja käytännönläheisiä selvityksiä.

Toteutamme pitkäjänteisiä tutkimuksia, erilaisia nopeapoljentoisia ja käytännönläheisiä selvityksiä sekä innostavia toimintamallien kokeiluja.

Lue lisää

Työpajat, luennot ja leirit

Työpajat, luennot ja leirit

MDI:n bravuurinumeroja ovat inspiroivat ja innostavat työpajat, kehittämisleirit ja luennot.

Bravuurinumerojamme ovat inspiroivat ja innostavat työpajat, intensiiviset ja uutta luovat kehittämisleirit sekä aluekehittämiseen ja verkostomaiseen toimintaan liittyvät asiantuntijaluennot.

Lue lisää

MDI lukuina

1 kantava ajatus, idea ja tavoite

2 toimistoa

18 asiantuntijan osaaminen

100+ työpajaa vuodessa

500+ huolellista ja räätälöityä teemahaastattelua

3 000+ osallistujaa pajoissa ja tapahtumissa

20 000+ vastaajaa tekemiimme kyselyihin

100 000+ junakilometriä asiakkaita tapaamaan

Me

MDI Team

Janne Antikainen

Janne Antikainen, FL

Kehitysjohtaja, osakas, hallituksen puheenjohtaja 040 764 1829 janne.antikainen@mdi.fi

Tommi Ranta

Tommi Ranta, KTT

Toimitusjohtaja, osakas 040 588 2839 tommi.ranta@mdi.fi

Sinikukka Pyykkönen

Sinikukka Pyykkönen, HTM, YTK

Asiantuntija 040 846 0846 sinikukka.pyykkonen@mdi.fi

Elina Auri, FM

Asiantuntija 050 351 3023 elina.auri@mdi.fi

Valtteri Laasonen

Valtteri Laasonen, FM

Asiantuntija, osakas 050 533 0604 valtteri.laasonen@mdi.fi

Satu Tolonen

Satu Tolonen, FM

Asiantuntija 040 704 3247 satu.tolonen@mdi.fi

Anssi Kumpula

Anssi Kumpula, KTK

Graphic Designer 050 357 9252 anssi.kumpula@mdi.fi

Samuli Manu, YTK

Asiantuntija, harjoittelija 050 356 8863 samuli.manu@mdi.fi

Anna Hellén, LuK

Asiantuntija, harjoittelija 040 849 6306 anna.hellen@mdi.fi

Susanna Haanpää, LuK

Asiantuntija, harjoittelija 040 936 8863 susanna.haanpaa@mdi.fi

Advisor Team

Sari Rannanpää, M.Phil.

Neuvonantaja, maaseutupolitiikka 050 523 6872 sarihelena@gmail.com

Tytti Isokangas

Tytti Isokangas, KM

Neuvonantaja, kokeilukulttuuri 040 556 0804 tytti.isokangas@mdi.fi

Timo Aro

Timo Aro, VTT

Neuvonantaja, aluekehitys timo.aro@mdi.fi

Eero Holstila

Eero Holstila, VTK

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 050 567 2087 eero.holstila@mdi.fi

Timo Hämäläinen

Timo Hämäläinen, FM, M.A.

Neuvonantaja, kaupunkipolitiikka 040 510 0313 timo.hamalainen@mdi.fi

Osmo Soininvaara, VTL

Neuvonantaja osmo@soininvaara.fi

Jukka Vesalainen

Jukka Vesalainen, KTT

Neuvonantaja, osakas 050 562 5048 jukka.vesalainen@mdi.fi

Jarl Matti Anttila, KTM

Osakas, hallituksen jäsen 041 439 2582 matti.anttila@mdi.fi

Anssi Uitto

Anssi Uitto, DI

Osakas, hallituksen jäsen 040 527 3844 anssi.uitto@mdi.fi

Tero Vuorinen

Tero Vuorinen, KTT

Neuvonantaja, strategiatyö 040 536 7179 tero.vuorinen@mdi.fi

Petri Jalasto

Petri Jalasto, DI

Neuvonantaja, liikennepolitiikka petri.jalasto@mdi.fi

Perttu Vartiainen

Perttu Vartiainen, FT

Neuvonantaja, aluekehitys perttu.vartiainen@mdi.fi

Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupungin elinvoimasparraus

Lue lisää

Useita tilaajia, esimerkiksi DG Regio

Kansainväliset arviointi- ja selvitystyöt

Lue lisää

Seinäjoen kaupunki

Seinäjoki ROASTED -strategiasparraus

Lue lisää

Into Seinäjoki Oy

Komia Camp 2015 ja 2016 -innovaatioleirit

Lue lisää

Uudistuksille tutkimuksellista tukea

Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) tuottaa tietoa uudistusten valmistelun, päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Vuoden 2017 alussa VM ja STM ovat käynnistäneet hankekokonaisuuden, joka tukee sote- ja maakuntauudistuksen toteutusta. Kokonaisuus on jaettu neljään osahankkeeseen, joista kolme toteutetaan käytännössä rinnakkain. Ensimmäinen osahanke (Smuuto) tuottaa ja päivittää jatkuvaa tilannekuvaa valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Alkuvaiheessa … Jatka lukemista Uudistuksille tutkimuksellista tukea

Lue lisää

Sastamalaan muutoskitkasta elinvoimaa

Sastamala pyrkii kääntämään muutoskitkan elinvoimaksi. Työ sisältää kaikkiaan kuusi kokonaisuutta: yhteistyön tiivistäminen elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa; elinvoimapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja  kokeilut; kaupungin johtamisen kehittäminen uudessa tilanteessa; kaupungin prosessien tarkistaminen ja kehittäminen; perhepalveluverkoston kehittäminen sekä elinvoimamittarin kehittäminen. MDI:ltä on mukana laaja joukko asiantuntjoita sekä toimistoilta että neuvonantajaverkostosta. Lisäksi työssä on mukana Jouko Luukkonen … Jatka lukemista Sastamalaan muutoskitkasta elinvoimaa

Lue lisää

Blogi: Kuka kehittäisi townhouse-asumista?

Keski- ja Länsi-Euroopan kaupunkeja ja kirkonkyliä kierrellessä pohtii usein miltä suomalaiset taajamat näyttäisivät ja tuntuisivat jos meilläkin olisi keskustojen liepeillä kaupunkipientalojen rajaamia katuja. Sellaisia kiireettömään käyskentelyyn monivivahteisella ilmeellä ja ihmisen mittakaavalla kutsuvia alueita, joita meillä ei ole juuri rakennettu sitten 1900-luvun alun puutalokortteleiden. Vahvasti kaupungistuvassa Suomessa on nyt tilausta myös unelmointia vakavammalle ajattelutyölle. SYKEn uusi … Jatka lukemista Blogi: Kuka kehittäisi townhouse-asumista?

Lue lisää

Blogi: Aluekehittämistä ”totuudenjälkeisessä” ajassa

Oxford Dictionary valitsi vuoden 2016 sanaksi ”post-truth”. Termillä viitataan poliittiseen kulttuuriin, jossa objektiiviset faktat vaikuttavat yleiseen mielipiteeseen vähemmän kuin tunteisiin ja henkilökohtaisiin vakaumuksiin vetoaminen. Peseekö siis tunne tiedon vai tarkoittaako yhteiskuntaamme riepotteleva ilmiö aluekehittämisen kannalta sitä, että tiedon pitäisikin herättää enemmän tunteita ja saada toimimaan? Uskoamme moniin kehittämisen ajankohtaisiin kysymyksiin koetellaan: Nouseeko Suomi ja kääntyykö talous … Jatka lukemista Blogi: Aluekehittämistä ”totuudenjälkeisessä” ajassa

Lue lisää