Oulun matkailun SDG toimintamalli ja kehittämissuunnitelma

Kestävä matkailu on noussut yhdeksi keskeiseksi matkailun ja matkailijan tarpeista ja arvoista. Kestävä matkailu huomioi nykyiset sekä tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Siinä huomioidaan matkailijoiden, toimialan, ympäristön ja lähiyhteisöjen tarpeet. UNWTO:n Agenda 2030 määrittelee matkailulle globaalit kestävän kehityksen tavoitteet (SDG).

Työn tavoitteena on laatia SDG kehittämissuunnitelma ja toimintamalli Ouluun tukemaan vastuullisen matkailun tavoitteita.

Ouluun laaditaan työkirja, joka työn aikana pilotoidaan ja jalkautetaan nimetyissä kolmessa luonto- ja kulttuurikohteessa; Sanginjoen ulkometsäalue, Virpiniemen alue sekä Nallikarin alue.

Työ valmistuu marraskuussa 2024. Pääosa työstä tehdään FCG:n kaupunkisuunnittelussa. MDI vastaa muutamista vuorovaikutuksellisista osioista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan