Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen -selvityksen päivittäminen

Oikeusministeriö on tilannut MDI:ltä päivityksen vuonna 2019 toteutettuun metsälappalaisen kulttuurin selvitykseen. Uusi selvitys pohjautuu aiemmin tehtyyn selvitykseen. Päivitystyössä kartoitetaan edellisen selvityksen jälkeen tapahtuneita muutoksia metsälappalaisten yhteisössä sekä tarkastellaan selvityksessä annettujen suositusten toteutumista ja sitä, miten suositusten toteutumista voidaan edistää viime vuosien muutokset huomioon ottaen.

Selvitys toteutetaan vuoden 2024 aikana ja julkaistaan vuoden 2024 lopussa.

VN-TEAS selvitys Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen valmistui vuonna 2019. Hankkeessa selvitettiin metsälappalaisten kulttuurisia erityispiirteitä metsälappalaisen väestön omasta näkökulmasta sekä esitettiin toimenpide-ehdotuksia kulttuurin ja identiteetin tukemiseksi. Metsälappalaisen kulttuurin ja identiteetin tukemiseksi selvityksessä suositeltiin metsälappalaista kulttuuria koskevan monitieteisen tiedon ja tutkimuksen lisäämistä, yhteiskunnallista tunnettuutta vahvistavaa viestintää, metsälappalaisen kulttuuriperinnön kartoittamista ja siihen liittyvien taitojen ja tietojen vahvistamista sekä metsälappalaisen identiteetin vahvistamista yhteisöllisellä toiminnalla. MDI toteutti myös vuoden 2019 selvityksen metsälappalaisesta kulttuurista.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan