Arkistot kuukauden mukaan: Syyskuu 2021

Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin maltillinen

MDI selvitti Ramboll Finlandin ja Telian kanssa valtioneuvoston kanslialle etätyön ja liikenteen uusien palveluiden vaikutuksia liikenteen kasvihuonepäästöihin. Selvitys on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua. Etätyön lisääntyminen vähentää työmatkaliikennettä kaikilla kulkumuodoilla. Selvityksen mukaan etätyöllä on lyhyen aikavälin vaikutuksia sekä työmatkojen että muiden päivän matkojen määrään, suuntautumiseen ja kulkutapaan ja pitkän aikavälin vaikutuksia asuin- ja työpaikkavalintoihin ja … Jatka lukemista Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin maltillinen

Tiedote: Koronakriisi vauhditti nuorisotoimialan digiloikkaa

MDI ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ovat toteuttaneet selvityksen koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan. Selvityksen toimeksiantaja on valtion nuorisoneuvosto. Tulosten perusteella nuorisotoimiala reagoi koronakriisiin nopeasti. Siirtyminen verkkoympäristöön muutti alan käytäntöjä ja toiminnan tavoittamaa joukkoa. Koronakriisin keskeinen vaikutus on ollut alan digitalisaatiokehityksen nopea kiihtyminen. Siirtyminen verkkoympäristöön muutti alan käytäntöjä ja toiminnan tavoittamaa joukkoa. Koronakriisin myötä … Jatka lukemista Tiedote: Koronakriisi vauhditti nuorisotoimialan digiloikkaa

MDI vuorovaikutusvastaavaksi strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan hankkeeseen

MDI osallistuu vuorovaikutusvastaavana Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable) -hankkeeseen, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Hanke kuuluu tänä vuonna käynnistyvään Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (2021–2027) -ohjelmaan, jossa “etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi”. … Jatka lukemista MDI vuorovaikutusvastaavaksi strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan hankkeeseen

Maaseutuparlamentti kutsuu keskustelemaan maaseudun kehittämisestä – MDI mukana Kumppanitorilla

Toimimme tänä vuonna Maaseutuparlamentti-tapahtuman kumppanina. Järjestämme osana tapahtumaa kaksi virtuaalista työpajaa, ja olemme mukana virtuaalisella Kumppanitorilla. Miten monipaikkaisia maaseudulle? -työpajassa keskustellaan valtion, maakuntien, kuntien ja yritysten keinoista edistää monipaikkaista työtä ja asumista maaseudulla. Työpajassa kuullaan alustus sekä keskustellaan pienryhmissä. Työpaja on osa MDI:n, Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen toteuttamaa valtioneuvoston kanslian rahoittamaa tutkimushanketta. Työpaja järjestetään tiistaina … Jatka lukemista Maaseutuparlamentti kutsuu keskustelemaan maaseudun kehittämisestä – MDI mukana Kumppanitorilla

Blogi: Mitä aluekehittäjä voi oppia partiosta?

Partiossa kehitys on kuin kuntakentällä: uusia lippukuntia syntyy sinne, missä tarvetta ja aktiivisia ihmisiä on. Vanhoja yhdistyy ja hiipuu siellä, missä toiminnalle ei ole enää tarvitsijoita tai tekijöitä. Partio on tiukasti sidoksissa muuhun yhteiskunnan kehitykseen, mutta ei kuitenkaan jää sen vangiksi. Siinä aluekehityksellä on opittavaa. Johtajatulet-tapahtuma kerää joka toinen vuosi partiolaisia ja ei-partiolaisia keskustelemaan johtamisesta … Jatka lukemista Blogi: Mitä aluekehittäjä voi oppia partiosta?