Kulttuuriohjelman valmistelu käynnistyy Nokialla

Nokian kaupungin kulttuuriohjelman valmistelu käynnistyy. Ensi keväänä valmistuvaa ohjelmaa työstetään erilaisin menetelmin yhdessä kuntalaisten, päättäjien ja kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Kulttuuriohjelma määrittää, miten Nokian kaupungin tavoitteet mm. kuntalaisten aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista, kaupungin elinvoimaisuudesta, ekologisuudesta sekä rohkeudesta toteutuvat kulttuurin alalla, kuten kirjastossa, lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksessa tai kaupunkitapahtumissa. Myös kaupunkikeskustan elävyys ja kulttuuriperintö ovat osa kulttuuritoimintaa. 

– Kulttuuriohjelman valmistelussa yksi keskeinen tavoite on aiempaa vahvempi yhteistyö kaupungin eri toimialojen ja toimijoiden välille. Toimintaa ja kulttuuripalvelujen tuottamisen tapaa halutaan saada aiempaa osallistavammaksi ja käyttäjälähtöisemmäksi, siis palvelemaan paremmin nokialaisia ja kaupungissa vierailevia. Yhteistyö myös kaupunkitoimijoiden ulkopuolelle ja seudullisesti on tärkeä miettiä, esimerkiksi Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeen plan B:n toteuttamisen kautta. Toivomme osallistavalta ohjelmatyöltä mandaattia Nokian kaupungin kulttuurin – mitä se moninaisuudessaan tarkoittaakaan – uudistumiseksi vastaamaan sitä tarvetta, mitä voimakkaassa murroksessa ja kasvussa oleva Nokia ja nokialaiset tarvitsevat, toteaa kulttuuriohjelman työryhmää johtava vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus kaikenlaisille ihmisille ja alan toimintamahdollisuuksien parantaminen on keskeinen osa uutta kuntien kulttuuritoimintaa ohjaavaa lakia, jota Nokiakin nyt toteuttaa. Samalla ohjelmatyö tukee Nokian kaupunkistrategian päivitystyötä.

– Kulttuuritoiminnassa on saatu paljon aikaan viime vuosina, kehuu ohjelmatyötä tukeva asiantuntija Kirsi Siltanen aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä. Uuden ohjelman ratkottavaksi tulevat mm. pandemian pitkät varjot niin nokialaisten hyvinvointiin, tapahtumakenttään kuin taide- ja kulttuurialan toimijoihinkin, Siltanen pohtii.

Valmistelutyötä ohjaa poikkihallinnollinen työryhmä, johon kuuluu vapaa-aikapalvelujen ja Pirkan opiston edustajien lisäksi hyvinvointikoordinaattori, perusturvajohtaja sekä maankäyttöjohtaja.

Lisätiedot

Asta Engström, vapaa-aikajohtaja
040 7799 068
asta.engstrom@nokiankaupunki.fi

Kirsi Siltanen, asiantuntija, MDI
040 667 4678
kirsi.siltanen@mdi.fi

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa