Kulttuuriohjelman valmistelu käynnistyy Nokialla

Nokian kaupungin kulttuuriohjelman valmistelu käynnistyy. Ensi keväänä valmistuvaa ohjelmaa työstetään erilaisin menetelmin yhdessä kuntalaisten, päättäjien ja kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Kulttuuriohjelma määrittää, miten Nokian kaupungin tavoitteet mm. kuntalaisten aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista, kaupungin elinvoimaisuudesta, ekologisuudesta sekä rohkeudesta toteutuvat kulttuurin alalla, kuten kirjastossa, lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksessa tai kaupunkitapahtumissa. Myös kaupunkikeskustan elävyys ja kulttuuriperintö ovat osa kulttuuritoimintaa. 

– Kulttuuriohjelman valmistelussa yksi keskeinen tavoite on aiempaa vahvempi yhteistyö kaupungin eri toimialojen ja toimijoiden välille. Toimintaa ja kulttuuripalvelujen tuottamisen tapaa halutaan saada aiempaa osallistavammaksi ja käyttäjälähtöisemmäksi, siis palvelemaan paremmin nokialaisia ja kaupungissa vierailevia. Yhteistyö myös kaupunkitoimijoiden ulkopuolelle ja seudullisesti on tärkeä miettiä, esimerkiksi Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeen plan B:n toteuttamisen kautta. Toivomme osallistavalta ohjelmatyöltä mandaattia Nokian kaupungin kulttuurin – mitä se moninaisuudessaan tarkoittaakaan – uudistumiseksi vastaamaan sitä tarvetta, mitä voimakkaassa murroksessa ja kasvussa oleva Nokia ja nokialaiset tarvitsevat, toteaa kulttuuriohjelman työryhmää johtava vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus kaikenlaisille ihmisille ja alan toimintamahdollisuuksien parantaminen on keskeinen osa uutta kuntien kulttuuritoimintaa ohjaavaa lakia, jota Nokiakin nyt toteuttaa. Samalla ohjelmatyö tukee Nokian kaupunkistrategian päivitystyötä.

– Kulttuuritoiminnassa on saatu paljon aikaan viime vuosina, kehuu ohjelmatyötä tukeva asiantuntija Kirsi Siltanen aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä. Uuden ohjelman ratkottavaksi tulevat mm. pandemian pitkät varjot niin nokialaisten hyvinvointiin, tapahtumakenttään kuin taide- ja kulttuurialan toimijoihinkin, Siltanen pohtii.

Valmistelutyötä ohjaa poikkihallinnollinen työryhmä, johon kuuluu vapaa-aikapalvelujen ja Pirkan opiston edustajien lisäksi hyvinvointikoordinaattori, perusturvajohtaja sekä maankäyttöjohtaja.

Lisätiedot

Asta Engström, vapaa-aikajohtaja
040 7799 068
asta.engstrom@nokiankaupunki.fi

Kirsi Siltanen, asiantuntija, MDI
040 667 4678
kirsi.siltanen@mdi.fi

 

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa