MDI vuorovaikutusvastaavaksi strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan hankkeeseen

MDI osallistuu vuorovaikutusvastaavana Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable) -hankkeeseen, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Hanke kuuluu tänä vuonna käynnistyvään Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY (2021–2027) -ohjelmaan, jossa “etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja väestön ikärakenteen muutoksiin sopeutumiseksi ja yhteiskunnallisen toiminta- ja uudistumiskyvyn säilyttämiseksi”.

Tutkimuskonsortioon kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Palkansaajien tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Itä-Suomen yliopisto, Eläketurvakeskus ja Lapin yliopisto. Hanketta johtaa tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo THL:stä, ja vuorovaikutusvastaavana toimii asiantuntija Marjo Honkaranta MDI:stä.

SustAgeable etsii ratkaisuja hyvinvoinnin takaamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaamiseksi myös tulevaisuudessa

Väestön ikääntyminen aiheuttaa haasteita hyvinvointivaltion taloudelliselle kestävyydelle ja sitä myötä nykyisen kaltaisille etuuksille ja palveluille, mikä saattaa vaarantaa yhteiskuntamme sosiaalisen kestävyyden ja lisätä eriarvoisuutta.

SustAgeable-tutkimuskonsortio keskittyy

1) hyvinvoinnin jakaantumiseen alueiden, sukupolvien ja ihmisryhmien välillä,
2) sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun hillitsemiseen,
3) mahdollisuuksiin pidentää työuria ja kehittää maahanmuuttajien integraatiota,
4) hoivavelvoitteiden jakaantumiseen ja
5) alueellisiin eroihin väestön ikääntymisen trendeissä sisäisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen myötä.

Hanke tuottaa tietoa siitä, kuinka onnistuneesti politiikkatoimenpiteillä vähennetään väestön ikääntymisen epätoivottuja seurauksia julkisille tuloille ja menoille, eriarvoisuudelle ja hyvinvoinnille.

Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa, jolla kyetään oikeasti vaikuttamaan kestävän hyvinvointivaltion kehittämiseen. Tieteellisten saavutusten lisäksi tutkimustulosten yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tärkeässä roolissa hankkeessa. Tämä on kunnianhimoinen, mutta samalla valtavan innostava hanke, ja olen todella kiitollinen saamastamme rahoituksesta, kertoo konsortion johtaja Maria Vaalavuo THL:stä.

Vuorovaikutus tukee yhteiskunnallista vaikuttavuutta

SustAgeable-hankkeen vuorovaikutuksen tavoitteena on tuoda taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys politiikkaprosesseihin, kutsua keskeiset sidosryhmät mukaan yhteiskehittämiseen ja vuoropuheluun, todentaa hankkeen tutkimustuloksia sidosryhmien kanssa sekä kertoa hankkeen tuottamista suosituksista.

On upeaa päästä toteuttamaan laajaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää hanketta yhdessä konsortiokumppaniemme kanssa. Haluamme tukea hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttavuutta aktiivisella viestinnällä ja vuorovaikutuksella, toteaa Marjo Honkaranta.

Hanke käynnistyy lokakuussa 2021, ja ensimmäinen rahoituskausi päättyy syksyllä 2024.

Lisätiedot

Maria Vaalavuo
maria.vaalavuo@thl.fi
p. 029 524 6754

Marjo Honkaranta
marjo.honkaranta@mdi.fi
p. 050 329 4015

Lue lisää

Stategisen tutkimuksen neuvosto päätti vuoden 2021 rahoitettavat konsortiot

Hankkeen kuvaus: Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin