Helsingin seutu jäi neljänneksi pohjoismaisten suurkaupunkiseutujen kilpailukykyvertailussa

MDI tutki MAL-suunnittelun näkökulmaa korostaen Helsingin seudun kansainvälistä kilpailukykyä suhteessa Tukholman, Göteborgin, Oslon ja Kööpenhamina-Malmön metropoleihin. Vertailussa oli lisäksi mukana Tallinnan ja Riian kaupunkiseudut, joiden tulokset yhdistettiin kokonaisvertailussa ‘Baltian kaupunkiseuduiksi’.

Selvitys toteutettiin osana MAL 23 -suunnittelutyötä ja siinä määriteltiin kilpailukyvyn rakentuvan menestymisenä monipuolisesti vetovoiman, tuottavuuden ja innovaatioiden, elämänlaadun, ja ympäristön vaalimisen suhteen. Kaikkiaan kaupunkiseutuja vertailtiin yhteensä 48 indikaattorin voimin. Vertailun tulosten pohjalta selvityöstyössä myös jäsennettiin mihin kaupunkiseudun kilpailukykyyn vaikuttaviin asioihin voidaan MAL-suunnittelulla vaikuttaa.

Tukholman seutu selvisi vertailun kilpailukykyisimmäksi, ja sen kintereillä ovat Oslon ja Kööpenhamina-Malmön kaupunkiseudut. Helsingin seutu sijoittui neljänneksi jääden selkeästi kolmen kärjen taakse. Analyysissä Helsingin seudun vahvuuksiksi suhteessa verrokkeihin osoittautuivat teknologiateollisuus- ja startup-vetoinen innovatiivisuus, tasa-arvoisuus sekä hyvään työelämän ja vapaa-ajan tasapainoon liittyvät mittarit. Helsinki on tulosten mukaan onnellinen, turvallinen ja terveellinen ympäristö ja onnistunut välttämään segregaatiota verrokkikaupunkiseutuja paremmin.

Petrattavaa Helsingin seudulla puolestaan on erityisesti tuottavuudessa ja innovaatiokyvykkyydessä sekä niihin olennaisesti liittyvässä nettomaahanmuutossa. Helsingin seutu on vertailuun kuuluneista alueista ainoa, missä asukaskohtainen bruttokansantuote on laskenut 2010-luvulla. Lisäksi Helsingin alueen työllisyys on alhaisin ja työttömyys korkein. Koulutetun työvoiman saatavuudessa sekä tutkimus- ja kehitysmenoissa Helsingin seutu on pohjoismaisten verrokkien viimeisenä. Myös kestävään kehityksen liittyvissä kysymyksissä Helsingin seutu on selkeällä takamatkalla: hiilinieluja ja suojeltuja alueita on verrokkeja vähemmän, ja hiilineutraaliustavoitteet ovat pohjoismaista keskikastia.

– Helsingin seudulla on erityisesti kirittävää ekologisuuteen liittyvissä kysymyksissä, joihin liittyen tarvitaan MAL-työssä rohkeita ratkaisuja. Naapureilta kannattaa ammentaa reippaasti oppia tulevaisuuden tekoon, toteaa selvitystä laatinut Timo Hämäläinen.

MDI toteutti selvitystyön yhteistyössä WSP:n kanssa.

Materiaalit

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa