Helsingin seutu jäi neljänneksi pohjoismaisten suurkaupunkiseutujen kilpailukykyvertailussa

MDI tutki MAL-suunnittelun näkökulmaa korostaen Helsingin seudun kansainvälistä kilpailukykyä suhteessa Tukholman, Göteborgin, Oslon ja Kööpenhamina-Malmön metropoleihin. Vertailussa oli lisäksi mukana Tallinnan ja Riian kaupunkiseudut, joiden tulokset yhdistettiin kokonaisvertailussa ‘Baltian kaupunkiseuduiksi’.

Selvitys toteutettiin osana MAL 23 -suunnittelutyötä ja siinä määriteltiin kilpailukyvyn rakentuvan menestymisenä monipuolisesti vetovoiman, tuottavuuden ja innovaatioiden, elämänlaadun, ja ympäristön vaalimisen suhteen. Kaikkiaan kaupunkiseutuja vertailtiin yhteensä 48 indikaattorin voimin. Vertailun tulosten pohjalta selvityöstyössä myös jäsennettiin mihin kaupunkiseudun kilpailukykyyn vaikuttaviin asioihin voidaan MAL-suunnittelulla vaikuttaa.

Tukholman seutu selvisi vertailun kilpailukykyisimmäksi, ja sen kintereillä ovat Oslon ja Kööpenhamina-Malmön kaupunkiseudut. Helsingin seutu sijoittui neljänneksi jääden selkeästi kolmen kärjen taakse. Analyysissä Helsingin seudun vahvuuksiksi suhteessa verrokkeihin osoittautuivat teknologiateollisuus- ja startup-vetoinen innovatiivisuus, tasa-arvoisuus sekä hyvään työelämän ja vapaa-ajan tasapainoon liittyvät mittarit. Helsinki on tulosten mukaan onnellinen, turvallinen ja terveellinen ympäristö ja onnistunut välttämään segregaatiota verrokkikaupunkiseutuja paremmin.

Petrattavaa Helsingin seudulla puolestaan on erityisesti tuottavuudessa ja innovaatiokyvykkyydessä sekä niihin olennaisesti liittyvässä nettomaahanmuutossa. Helsingin seutu on vertailuun kuuluneista alueista ainoa, missä asukaskohtainen bruttokansantuote on laskenut 2010-luvulla. Lisäksi Helsingin alueen työllisyys on alhaisin ja työttömyys korkein. Koulutetun työvoiman saatavuudessa sekä tutkimus- ja kehitysmenoissa Helsingin seutu on pohjoismaisten verrokkien viimeisenä. Myös kestävään kehityksen liittyvissä kysymyksissä Helsingin seutu on selkeällä takamatkalla: hiilinieluja ja suojeltuja alueita on verrokkeja vähemmän, ja hiilineutraaliustavoitteet ovat pohjoismaista keskikastia.

– Helsingin seudulla on erityisesti kirittävää ekologisuuteen liittyvissä kysymyksissä, joihin liittyen tarvitaan MAL-työssä rohkeita ratkaisuja. Naapureilta kannattaa ammentaa reippaasti oppia tulevaisuuden tekoon, toteaa selvitystä laatinut Timo Hämäläinen.

MDI toteutti selvitystyön yhteistyössä WSP:n kanssa.

Materiaalit