Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Sormet näpyttelevät läppäriä.

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella tukenut ilmiöön pureutumista vahvistamalla osaamista, muun muassa Osaavat-hankkeen avulla, jossa on vahvistettu ammattilaisten osaamista, kehitetty tiedonkeruuta sekä vahvistettu kansalaisyhteiskunnan roolia viharikosten vastaisessa työssä.

Osana Osaavat-hanketta MDI on ollut tukemassa kehittämistyötä, jolla on osallistettu, ideoitu ja testattu laajassa toimijaverkostossa viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn yhteensovittamista ja vaikuttavuutta vahvistavaa osaamiskeskusta. Malli on hakenut vertailukohtaa muista EU-maista, erityisesti Espanjan OBERAXE-osaamiskeskuksesta.

Raportissa hahmotetaan rooleja ja tehtäviä suhteessa jo toiminnassa olevien viranomais-  ja asiantuntijatahojen rooleihin. Lisäksi raportti sisältää ehdotuksen kolmivaiheiselle liikkeellelähtökokeilulle ja toiminnan seurantaa ja liikkeellelähtövaihetta tukevan ennakoivan vaikuttavuusmallin. 

Report also includes a summary in English. Rapporten innehåller också en sammanfattning på svenska.

Materiaalit:

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa