Tiedolla johtaminen kunnissa: “Kun avaan Kuntakortin, tiedän että saan viimeisimmän tiedon.”

Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kertoo, että kuntatyössä tietoa tarvittaisiin usein nopeammin kuin mitä sitä saadaan. Kuntakortista kaupunki saa aina uusimmat tiedot. Samalla kunta säästää aikaa, joka tietojen keräämiseen ja muotoiluun olisi mennyt.

Tiedolla johtaminen kunnissa

Tiedolla johtaminen on kunnanjohtajan arkea

“Isoja asioita pöydälläni ovat tällä hetkellä TE-uudistus, joka tuo työllisyysasiat lähemmäksi kunnan päätöksentekoa; ja sitten Hyvinkään kasvu ja yritysinvestoinnit, jotka vaativat nopeaa toimintaa”,  kertoo Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen. 

Myös kunta investoi: on kouluhankkeita, ympärivuorokautisen päiväkodin suunnittelu – ja iso hallihanke! “Ajatus on, että tähän Helsingin ja Tampereen väliin rakennetaan noin 3000–4000 hengen monitoimihalli, jossa voi järjestää esimerkiksi kansainvälisiä liikuntatapahtumia.” Investointeihin ja palvelujen mitoittamiseen tarvitaan koko ajan tietoa. Sitä ei kuitenkaan ole aina saatavilla, ei ainakaan oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Tiedon keräämiseen menee myös paljon aikaa.

Maailma on täynnä tietoa, mutta osataanko sitä käyttää?

Tiedolla johtaminen vaatii vielä lisää osaamista ja työkaluja. “Maailmahan on täynnä tietoa, ja varmasti jokaisen kunnan dataa on olemassa paljon. Mutta osataanko sitä käyttää, onko se helposti kerättävissä ja ymmärrettävässä muodossa? Jos tarvitset jotain tietoa tänään, onko sinulla aikaa kerätä se?”, Luukkonen kysyy. Kasvavan kunnan pitää koko ajan ennakoida: ”Millaista väestöä tulee sisään? Tuleeko lapsia, tuleeko vanhuksia? Tarvitaanko kotoutumispalveluja? Tällaisen tiedon kerääminen eri lähteistä vie paljon aikaa”, Luukkonen sanoo.

Vaikka tiedon merkityksestä puhutaan paljon, ja vaikka tietoa kerätään valtavasti, tiedon saatavuus ei vielä toimi kuten pitäisi.  “Esimerkiksi verottaja kerää koko ajan yrityksiltä palkkoihin ja arvonlisäveroon liittyvät tiedot, ja rakentamisesta kerätään luvat. Miksi me emme saa saa näitä tietoja heti kuntiin? Jos esimerkiksi rakentamisen hidastumiseen herätään vasta viiveellä, silloin on jo monta kuukautta jätetty tekemättä toimenpiteitä.”

Sitä tietoa, mitä Kuntakortista saadaan, ei enää kunnalla kerätä. “Päätimme että sen ajan voi käyttää johonkin muuhun.” Kuntakorttia käyttää koko organisaatio. Sitä voivat katsoa kaikki päättäjät – ja myös kuntalaiset. “Kun avaan Kuntakortin ja katson määrätyn asian, tiedän että se on se viimeisin tieto.”

Luukkonen käyttää Kuntakorttia myös kuntavertailuihin. “Muihin kuntiin vertaamalla näkee mennäänkö oikeaan suuntaan. Kaikkien kuntien tiedot ovat Kuntakortissa samalla tavalla. Siinä on se juju.” Kun Luukkonen menee pitämään esitystä, hän tietää että voi näyttää uusimmat tiedot Kuntakortista suoraan PDF- tai PP-muodossa, ja tarvittaessa myös englanniksi. Hänestä Kuntakortin visuaalisuus on tärkeää:  “Olen tässä omassa matkassani huomannut, että ihmiset hahmottavat kokonaisuuksia paremmin, kun ne on esitetty kuvana.”

Katso miltä Hyvinkään kuntakortti näyttää

Verkkokauppa

Toimintaympäristön analyysi EVP-indeksin mukaan

EVP-indeksin tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti sekä alueiden elinvoimaa että veto- ja pitovoimaa.

Tutustu tuotteeseen Toimintaympäristön analyysi EVP-indeksin mukaan
Rasmus Aro esiintyy.

Kuntakohtainen väestöennuste

Kuntakohtaisessa väestöennusteessa mallinnetaan erikseen jokaisen kunnan väestönkehitystä sukupuolittain, ikäryhmittäin ja kieliryhmittäin. Väestöennuste ja skenaariot tarjoavat pohjan kuntien sekä alueiden kehittämiselle kaavoituksen, asuntotuotannon, palvelutarpeen ja tulevaisuuden investointien näkökulmasta. 

Tutustu tuotteeseen Kuntakohtainen väestöennuste
Kuntakortti

Kuntakortti

Kuntakortti on automatisoitu tilannekuva kunnan kehityksestä ​yhdessä paketissa valmiiksi koottuna ja visualisoituna. 

Tutustu tuotteeseen Kuntakortti