Tiesitkö tämän MAL-sopimuksista?

Henri Helve työskentelee MDI:llä kaupunkipolitiikan parissa. Kysyimme Henriltä, mitä isoimpien kaupunkien ja valtion väliset MAL-sopimukset ovat.

MAL-sopimukset ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksia. Niitä on solmittu yhteensä seitsemän suurimman kaupunkiseudun kanssa ja niiden kesto on 12 vuotta ja niitä päivitetään neljän vuoden välien.

MAL-sopimuksissa valtio antaa raamit ja kaupunkiseudut tuottavat toimenpiteet. Sopimusten perimmäisenä tavoitteena on ollut hillitä yhdyskuntarakenteen hajautumista.

MAL-sopimusten hyvät puolet

  • Valtio jalkautuu seuduille ja luottamusta rakennetaan toimijoiden kesken. Tämä on omiaan lähentämään sopimusosapuolia
  • Seudun kehittämisestä voidaan neuvotella kohdennetummin ja tuoda esiin se, mikä seudulle on tärkeää
  • Sopimukset luovat ketteryyttä verrattuna perinteisiin ohjauksen keinoihin Sopimusten avulla voidaan ohittaa aikaa vieviä prosesseja

MAL-sopimusten huonot puolet

  • Kaupungit ja kunnat haluaisivat lisää sopimuksia, joten valtion tahoille kohdistuu sopimusähky
  • Sopimukset vaativat paljon hallinnollista työtä, myös kunnilta ne vievät resursseja
  • Sopimuksissa ei tarjota suoraa osallistumismahdollisuutta kansalaisille, eivätkä alueiden asukkaat  voi osallistua suunnitteluun

Henri Helveen palkittuun pro gradu -työhön MAL-sopimuksista voi tutustua täältä.

Tämä juttu on julkaistu ensiksi kuukausittaisessa uutiskirjeessämme.
Tilaa uutiskirje täältä, suosittelemme!