Keskisuuret kaupungit ovat jääneet väliinputoajiksi. Nyt halutaan muutos.

Kaupungeilla tulee olemaan ratkaiseva rooli Suomen suurten haasteiden ratkaisemisessa. Metropolialueen ja suurimpien yliopistokaupunkien lisäksi keskisuurten kaupunkien potentiaali tulee saada entistä peremmin koko maan hyödyksi.

Keskisuuret kaupungit (40 000 – 100 000 asukasta) ovat tärkeitä kasvun moottoreita ja hyvinvoinnin tuottajia kansallisesti ja alueellisesti. Lähivuosien yksityiset investoinnit keskisuurille kaupunkiseuduille lasketaan kymmenissä miljardeissa. Uusien osaajien tarve nousee kymmeniin tuhansiin. Näiden osaajien löytäminen on kansallisen kasvun kannalta ydinkysymys.

Keskisuurten kaupunkien johtajat ovat tunnistaneet kolme kärkiteemaa, joissa niillä tulee olemaan merkittävä rooli Suomen kilpailukyvyn ja elinvoiman kannalta.

  1. Teollisuuden paluun vauhdittaminen ja osaavaa työvoimaa vihreään siirtymään
  2. Ilmastonmuutosta ja luontokatoa hillitsevä yhdyskuntarakenne, kestävä liikkumis- ja asuntopolitiikka
  3. Veto- ja pitovoimaa vahvistava, avoimuutta ja arjen viihtymistä korostava kulttuuri sekä palvelutarjonta, joka ottaa huomioon myös kansainvälistymisen tarpeet

Keskisuuria kaupunkeja varten tarvitaan uusi ministeriöiden ja kaupunkien kumppanuuteen perustuva joustava instrumentti, joka valmistellaan kaupunkien ja valtiovallan yhteistyönä.

Keskisuurten kaupunkien johtajat ovat tiivistämässä yhteistyötään. MDI on saanut toimeksiannon prosessin koordinoimiseksi.

Tilaa aluekehityksen kuukausittainen uutiskirjeemme

Teksti on julkaistu ensiksi kuukausittaisessa aluekehittämisen uutiskirjeessä, jossa käsittelemme asioita tiedon ja ajankohtaisten hankkeiden näkökulmasta napakoina juttuina. Tutustu ja/tai tilaa täällä.