Arkistot kuukauden mukaan: Marraskuu 2018

MDI laati esiselvityksen kulttuurin aluetietoperustasta

MDI on laatinut yhdessä Taideyliopiston kanssa kulttuurin aluetietoperustan esiselvityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Vahvaa aluetietoperustaa tarvitaan niin OKM:n kulttuuripolitiikan strategian 2025 toteuttamisessa kuin taide- ja kulttuuripolitiikan alueellisuutta koskevien suuntaviivojen laatimisessa sekä maakuntauudistuksen pyörteissä. Selvityksessä kartoitettiin kulttuurin rahoitukseen, luovan talouden ja kulttuurialojen työllisyyteen, kulttuuripalvelujen tarjontaan ja käyttöön, taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin sekä kulttuuriympäristöihin ja alueellisiin identiteetteihin liittyvät … Jatka lukemista MDI laati esiselvityksen kulttuurin aluetietoperustasta

MDI arvioimaan Leader-toiminnan periaatteita ja hallintomallia

MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on valittu toteuttamaan Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi maa- ja metsätalousministeriölle. Arvioinnissa tarkastellaan seitsemän Leader-periaatteen (alueperusteisuus, alhaalta ylös, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen) toteutumista koko Leader-ketjussa politiikkatasosta paikallisiin toimijoihin. Lisäksi arvioinnissa pureudutaan Leader-hallintomallin toimivuuteen sekä Leader-toiminnan tulevaisuuskysymyksiin maaseutuohjelmassa. Arvioinnin tiedonkeruuvaiheessa tehdään useita kyselyjä eri kyselyjä … Jatka lukemista MDI arvioimaan Leader-toiminnan periaatteita ja hallintomallia

Blogi: Luomussa on tulevaisuus: kolme oppia kehittämiseen

Luomualan kehittämisohjelman arviointiraportti julkaistiin 2.11.2018 Helsingissä pidetyssä loppuseminaarissa. Saimme TK-Evalin kanssa toteuttaa maa- ja metsätalousministeriölle kesän ja alkusyksyn aikana arvioinnin, jossa punnittiin, kuinka hyvin luomuohjelma on edennyt suhteessa tavoitteisiin, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ohjelman toteutukseen ja kuinka tarkoituksenmukaista ohjelman toteuttaminen on ollut. Ohjelman lisäksi teimme toimintaympäristökatsauksen luomutuotantoon, markkinoihin ja luomualan ketjun toimijoihin. Luomussa on potentiaalia, … Jatka lukemista Blogi: Luomussa on tulevaisuus: kolme oppia kehittämiseen

Interreg Central Baltic -ohjelman vaikuttavuus MDI:n syyniin

Interreg Central Baltic -ohjelma 2014–2020 on yksi EU:n Itämeren alueen yhteistyöohjelmista, jota toteutetaan Suomessa (ml. Ahvenanmaa), Ruotsissa, Virossa ja Latviassa. Ohjelmassa on neljä temaattista painopistettä, ja koko ohjelman kantava ajatus on tuottaa lisäarvoa kehittämistyöhön ja yhteisten haasteiden ratkaisemiseen ylialueellisen, kansainvälisen yhteistyön avulla. Tähän mennessä ohjelmasta on rahoitettu 97 projektia, joista 46 tulee päätökseen vuoden 2018 … Jatka lukemista Interreg Central Baltic -ohjelman vaikuttavuus MDI:n syyniin

Tietojohtaminen voi määrittää tulevien maakuntien onnistumisen – MDI mukana selvittämässä maakuntien tietojohtamisen tilannetta

Tietojohtaminen vaikuttaa olennaisesti siihen, millä tavalla maakunnat onnistuvat tehtävissä, jotka siirtyvät niille maakunta- ja sote-uudistuksessa.  MDI on Nordic Healthcare Groupin (NHG), Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston kumppanina selvittämässä tietojohtamisen valmistelua maakunnissa ja tarpeita tulevaisuuden tietojohtamiselle.  Selvitys on osa valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.  Hankkeesta julkaistu väliraportti kertoo, että tietojohtamisen osalta työ on … Jatka lukemista Tietojohtaminen voi määrittää tulevien maakuntien onnistumisen – MDI mukana selvittämässä maakuntien tietojohtamisen tilannetta