MDI laati esiselvityksen kulttuurin aluetietoperustasta

MDI on laatinut yhdessä Taideyliopiston kanssa kulttuurin aluetietoperustan esiselvityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Vahvaa aluetietoperustaa tarvitaan niin OKM:n kulttuuripolitiikan strategian 2025 toteuttamisessa kuin taide- ja kulttuuripolitiikan alueellisuutta koskevien suuntaviivojen laatimisessa sekä maakuntauudistuksen pyörteissä.

Selvityksessä kartoitettiin kulttuurin rahoitukseen, luovan talouden ja kulttuurialojen työllisyyteen, kulttuuripalvelujen tarjontaan ja käyttöön, taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin sekä kulttuuriympäristöihin ja alueellisiin identiteetteihin liittyvät käytettävissä olevat tietolähteet ja tiedot. Lisäksi listattiin kehittämistarpeet ja -ehdotukset kustakin teemasta. Esiselvityksen lopputulemana muodostettiin aikaisempien selvitysten, kulttuuripolitiikan tarpeiden ja selvityksessä kerättyyn aineistoon perustuen aluetietoperustan viitekehys, joka nojaa viiteen edellä mainittuun pääteemaan. Työ käynnistyi vuoden 2017 lopulla ja valmistui elokuussa 2018.