Tietojohtaminen voi määrittää tulevien maakuntien onnistumisen – MDI mukana selvittämässä maakuntien tietojohtamisen tilannetta

Tietojohtaminen vaikuttaa olennaisesti siihen, millä tavalla maakunnat onnistuvat tehtävissä, jotka siirtyvät niille maakunta- ja sote-uudistuksessa.  MDI on Nordic Healthcare Groupin (NHG), Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston kumppanina selvittämässä tietojohtamisen valmistelua maakunnissa ja tarpeita tulevaisuuden tietojohtamiselle.  Selvitys on osa valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.  Hankkeesta julkaistu väliraportti kertoo, että tietojohtamisen osalta työ on edennyt maakunnissa eri tahtiin.  Osassa maakunnista suunnitelmat ja valmiudet tietojohtamisen käytäntöjen jalkauttamiseen ovat jo pitkällä, kun taas osa vasta hahmottelee, mitä tietojohtaminen heidän kohdallaan tarkoittaa. Myös tietojohtamisen resurssit vaihtelevat. Tietojohtamiseen valmisteluun voi olla nimettynä maakunnassa useita poikkihallinnollisia työryhmiä ja oma vastuuhenkilö, kun taas joissain maakunnissa valmistelua ei henkilöstöresurssien osalta ole juurikaan organisoitu. Haasteena on myös osaajapula.  Tietotarpeiden on tunnistettu jo useita. Yleisimmin tunnistetut tarpeet liittyivät maakunnan strategian toteutumisen ja rahojen riittämisen seurantaan. Valtaosassa maakuntia on tiedostettu, että palvelutuotannon ja kysynnän ohjauksessa hyödynnetyn tiedon tulee olla reaaliaikaista ja tulevaisuuteen katsovaa. Tietojohtamisen valmistelu on ajankohtaista riippumatta siitä, millaisessa muodossa maakunta- ja sote-uudistusta viedään eteenpäin. Maakunnissa tähän mennessä tehty työ toimii kiihdyttimenä tietojohtamisen ja parempien julkisten palveluiden kehittämiselle.

Lue koko tiedote alueuudistus.fi -sivulta. Hankkeen väliraportti löytyy täältä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne