MDI tukemaan Oulun kaupunkia kulttuuristrategian laatimisessa

Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Hanke on pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva kaupunkikehittämisen hanke, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua, lisätä Oulun seudun kansainvälistä kiinnostavuutta ja vahvistaa paikallista sekä eurooppalaista identiteettiä. MDI tukee Oulun kaupunkia kulttuuristrategian laadinnassa.

Kaupungin kulttuuristrategia liittyy kulttuuripääkaupunkihakuprosessiin osoittaen kaupungin pitkäjänteisen ja laaja-alaisen kulttuurin kehittämisen sekä kulttuuripääkaupunkistrategian teema-alueilla että laajemmin. Vaikka kulttuuripääkaupunki on ennen kaikkea kulttuurialoite, niin sillä voi olla myös merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia erityisesti silloin, kun se sisällytetään kyseessä olevan kaupungin kulttuurin pitkän aikavälin kehitysstrategiaan.

Kulttuuripääkaupunkihakemuksen yksi kuudesta valintakriteeristä onkin panos pitkän aikavälin strategiaan, mikä osoittaa kulttuuristrategian merkitystä osana kulttuuripääkaupunkihakemusprosessia. Kulttuuristrategia asettaa kulttuuripääkaupunkivuoden osaksi koko kulttuuristrategian elinkaarta, joka jatkuu pidemmälle kuin kulttuuripääkaupunkivuosi 2026. Tavoitteiden ja sisällöllisten painopisteiden valinta kulttuuristrategiassa on erityisen tärkeää siksi, että niiden on vahvistettava alueen kehitystä kulttuurin keinoin ja erityistä profiilia, mikä tekee Oulusta kiinnostavan ja muista poikkeavan kaupungin. Onnistuneen kulttuuristrategian näkökulmasta on tärkeää, että kaupungin ylin johto, virkamiehet sekä poliittiset päätöksentekijät ovat sitoutuneita kulttuuristrategian tavoitteisiin ja ovat viemässä eteenpäin kaupungin pitkän tähtäimen kulttuuristrategiaa.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa