MDI tukemaan Oulun kaupunkia kulttuuristrategian laatimisessa

Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Hanke on pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva kaupunkikehittämisen hanke, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua, lisätä Oulun seudun kansainvälistä kiinnostavuutta ja vahvistaa paikallista sekä eurooppalaista identiteettiä. MDI tukee Oulun kaupunkia kulttuuristrategian laadinnassa.

Kaupungin kulttuuristrategia liittyy kulttuuripääkaupunkihakuprosessiin osoittaen kaupungin pitkäjänteisen ja laaja-alaisen kulttuurin kehittämisen sekä kulttuuripääkaupunkistrategian teema-alueilla että laajemmin. Vaikka kulttuuripääkaupunki on ennen kaikkea kulttuurialoite, niin sillä voi olla myös merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia erityisesti silloin, kun se sisällytetään kyseessä olevan kaupungin kulttuurin pitkän aikavälin kehitysstrategiaan.

Kulttuuripääkaupunkihakemuksen yksi kuudesta valintakriteeristä onkin panos pitkän aikavälin strategiaan, mikä osoittaa kulttuuristrategian merkitystä osana kulttuuripääkaupunkihakemusprosessia. Kulttuuristrategia asettaa kulttuuripääkaupunkivuoden osaksi koko kulttuuristrategian elinkaarta, joka jatkuu pidemmälle kuin kulttuuripääkaupunkivuosi 2026. Tavoitteiden ja sisällöllisten painopisteiden valinta kulttuuristrategiassa on erityisen tärkeää siksi, että niiden on vahvistettava alueen kehitystä kulttuurin keinoin ja erityistä profiilia, mikä tekee Oulusta kiinnostavan ja muista poikkeavan kaupungin. Onnistuneen kulttuuristrategian näkökulmasta on tärkeää, että kaupungin ylin johto, virkamiehet sekä poliittiset päätöksentekijät ovat sitoutuneita kulttuuristrategian tavoitteisiin ja ovat viemässä eteenpäin kaupungin pitkän tähtäimen kulttuuristrategiaa.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen