Arkistot kuukauden mukaan: Marraskuu 2018

Blogi: Koulutettujen aivovuoto alueiden välillä

Alueen elinvoima ja vetovoima perustuvat monen tekijän yhteisvaikutukseen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä liittyy inhimilliseen pääomaan (Human Capital), jonka merkitystä voidaan tutkia alueiden ja yksilöiden näkökulmista. Alueiden arvonlisäys perustuu inhimillisen pääoman kerryttämiseen ja hyödyntämiseen. (Korkea)koulutetut ovat alueiden keskeistä osaamispääomaa. Muutot alueiden välillä voidaan nähdä panoksina tai investointeina, jotka eivät lähtökohtaisesti jakaudu tasaisesti alueiden tai yksilöiden välillä. Koulutettujen … Jatka lukemista Blogi: Koulutettujen aivovuoto alueiden välillä

MDI arvioimaan Keski-Suomen rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta

MDI arvioi Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Keski-Suomen rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta. Arvioinnissa pureudutaan EAKR- ja ESR-hankkeiden kykyyn tukea maakuntaohjelman ja -strategian toteuttamista, maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön rooliin ohjelman toteuttamisessa, indikaattoreihin ja hankkeiden hakumenettelyyn sekä rakennerahastotoiminnan sisältötarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin tulevina vuosina. Arviointi alkoi marraskuussa 2018 ja jatkuu maaliskuulle 2019.

MDI tukemaan Oulun kaupunkia kulttuuristrategian laatimisessa

Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Hanke on pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva kaupunkikehittämisen hanke, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua, lisätä Oulun seudun kansainvälistä kiinnostavuutta ja vahvistaa paikallista sekä eurooppalaista identiteettiä. MDI tukee Oulun kaupunkia kulttuuristrategian laadinnassa. Kaupungin kulttuuristrategia liittyy kulttuuripääkaupunkihakuprosessiin osoittaen kaupungin pitkäjänteisen ja laaja-alaisen kulttuurin kehittämisen sekä kulttuuripääkaupunkistrategian teema-alueilla että laajemmin. Vaikka kulttuuripääkaupunki … Jatka lukemista MDI tukemaan Oulun kaupunkia kulttuuristrategian laatimisessa

MDI arvioi Keski-Suomen rakennerahastotoimintaa

MDI arvioi Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Keski-Suomen rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta. Arvioinnissa pureudutaan EAKR- ja ESR-hankkeiden kykyyn tukea maakuntaohjelman ja -strategian toteuttamista, maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön rooliin ohjelman toteuttamisessa, indikaattoreihin ja hankkeiden hakumenettelyyn sekä rakennerahastotoiminnan sisältötarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin tulevina vuosina. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja jatkuu helmikuulle 2019.

Luomuohjelma lisännyt luomun näkyvyyttä ja tiivistänyt toimijoiden yhteistyötä

MDI toteutti yhdessä TK-Evalin kanssa luomuohjelman arvioinnin maa- ja metsätalousministeriölle. Luomualan kehittämisohjelman ansiosta luomun näkyvyys on noussut, toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistynyt, ja toimijat ovat saaneet rohkeutta luomutuotantoon tarttumiseen. Luomun tulevaisuus näyttää valoisalta, ja kehittämisohjelma voi tukea luomualan kehittämistä myös jatkossa, mutta rahallista panostusta ja sidosryhmien osallistamista kehittämiseen tarvitaan. Arviointi toteutettiin kesä–syyskuussa 2018, ja se … Jatka lukemista Luomuohjelma lisännyt luomun näkyvyyttä ja tiivistänyt toimijoiden yhteistyötä