Kasvupalvelumarkkinat kiinnostavat yksityisiä palveluntuottajia ja järjestöjä

MDI toteutti Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tutkimuksen tulevista kasvupalvelumarkkinoista. Maakuntauudistuksen osana toteutetaan kasvupalvelu-uudistus, jossa ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtäviä siirtyy maakunnille, jotka voivat jatkossa hyödyntää yritysten ja järjestöjen palveluja oman palveluntuotantonsa rinnalla.

Tutkimuksessa selvitettiin Suomen palvelumarkkinoiden tilannetta tulevien kasvupalvelujen näkökulmasta ja palveluntarjoajien mahdollisuuksia tarjota uudenlaisia palvelukonsepteja. Tutkimuksessa selvisi, että kasvupalvelumarkkinat kiinnostavat palveluntarjoajia, mutta kasvupalvelu-uudistuksen sisältö ja mahdollisuudet tunnetaan huonosti palveluntarjoajien keskuudessa.

Taustatietoa kerättiin laajalla kyselytutkimuksella, asiantuntijahaastatteluilla ja olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden avulla. Kyselytutkimus toteutettiin elokuussa 2018 ja koko työ valmistui lokakuussa 2018.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta, ja koko julkaisun löydät täältä.