Valtakunnallinen kuntakysely tavoittaa jälleen Suomen kuntapäättäjät ja ylimmät viranhaltijat

Valtakunnallinen kuntakysely on jälleen lähetetty kaikille Suomen kuntien päättäjille ja ylimmille viranhaltijoille. Kyselyllä selvitetään näkemyksiä tulevaisuuden kunnasta. Tänä vuonna kyselyssä korostuu erityisesti se, miten koronapandemia on vaikuttanut Suomen kuntiin. MDI toteuttaa kuntakyselyn seitsemättä kertaa omana työnään. Viime vuonna kysely lähetettiin 10 117 henkilölle, joista 2 598 vastaajaa 291 kunnasta antoi näkemyksensä.

Kyselyn vastauksia käytämme yleisessä aluekehityksen tilannekuvan kirkastamisessa ja kehitystrendien hahmottamisessa, kuntien ja alueiden kehittämisessä sekä erityisesti valtioneuvostolle tehtävissä selvitys- ja tutkimushankkeissa. Kuntakyselyyn vastanneet myös saavat yhdessä tuottamansa tiedon avuksi oman kuntansa kehittämiseen, kertoo asiantuntija Satu Tolonen.

Tänä vuonna kysely sulkeutuu 3. joulukuuta. Tuloksia on perinteisesti luvassa tammikuussa, mutta ensimmäisiä maistiaisia kuntien tilanteesta saadaan jo joulukuun aikana. Pienenä bonuksena vastanneiden kesken arvotaan lahjakortteja, ja jokaisesta loppuun asti täytetystä kyselyvastauksesta MDI lahjoittaa 50 senttiä hyväntekeväisyyteen.

Lue lisää

Valtakunnallinen kuntakysely

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa