Valtakunnallinen kuntakysely tavoittaa jälleen Suomen kuntapäättäjät ja ylimmät viranhaltijat

Valtakunnallinen kuntakysely on jälleen lähetetty kaikille Suomen kuntien päättäjille ja ylimmille viranhaltijoille. Kyselyllä selvitetään näkemyksiä tulevaisuuden kunnasta. Tänä vuonna kyselyssä korostuu erityisesti se, miten koronapandemia on vaikuttanut Suomen kuntiin. MDI toteuttaa kuntakyselyn seitsemättä kertaa omana työnään. Viime vuonna kysely lähetettiin 10 117 henkilölle, joista 2 598 vastaajaa 291 kunnasta antoi näkemyksensä.

Kyselyn vastauksia käytämme yleisessä aluekehityksen tilannekuvan kirkastamisessa ja kehitystrendien hahmottamisessa, kuntien ja alueiden kehittämisessä sekä erityisesti valtioneuvostolle tehtävissä selvitys- ja tutkimushankkeissa. Kuntakyselyyn vastanneet myös saavat yhdessä tuottamansa tiedon avuksi oman kuntansa kehittämiseen, kertoo asiantuntija Satu Tolonen.

Tänä vuonna kysely sulkeutuu 3. joulukuuta. Tuloksia on perinteisesti luvassa tammikuussa, mutta ensimmäisiä maistiaisia kuntien tilanteesta saadaan jo joulukuun aikana. Pienenä bonuksena vastanneiden kesken arvotaan lahjakortteja, ja jokaisesta loppuun asti täytetystä kyselyvastauksesta MDI lahjoittaa 50 senttiä hyväntekeväisyyteen.

Lue lisää

Valtakunnallinen kuntakysely

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous