MDI – VALTAKUNNALLINEN KUNTAKYSELY

MDI toteutti loka-marraskuussa 2019 viidennen kerran valtakunnallisen kuntakyselyn, jolla kerättiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä tulevaisuuden kunnasta.

Kuntakysely kohdistettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (295 kpl) viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille. Kysely lähetettiin kaikkiaan 10 934 henkilölle, joista 2 586 vastaajaa yhteensä 293 kunnasta antoi näkemyksensä. Vastausprosentti oli 23,7.

Tiivistelmään olemme koonneet Manner-Suomen kunnille annetut kouluarvosanat elinvoimapolitiikalle sekä kuntien lyhyen ja keskipitkän aikavälin kehitysnäkymät. Kyselyn kokonaistulokset julkaistaan tammikuussa 2020 ja viestimme tuloksista twitter-tilillämme (@MDIfriends). Kysy tarkemmin tuloksista ja siitä mitä muuta olemme kuntakyselyllä selvittäneet.> Lataa tiivistelmä vuoden 2019 kuntakyselyn tuloksista

> Länk till sammandrag


Tutustu oman kuntasi ja alueesi sekä muiden kuntien tuloksiin vuorovaikutteisten visualisointien avulla

Kuntien kehitysnäkymät alueittain

Kyselyssä kysyttiin vastaajien näkemyksiä kuntansa kehitysnäkymistä puolen vuoden ja 3-5-vuoden päästä. Alla olevasta interaktiivisesta visualisoinnista näkyy kehitysnäkymät kunnittain, seutukunnittain ja maakunnittain. Seutukunnittaiset ja maakunnittaiset arvot on laskettu kunnittaisten kehitysnäkymien pohjalta.

Elinvoimapolitiikan kouluarvosanat alueittain

Vastaajia pyydettiin arvioimaan minkä kouluarvosanan he antaisivat 1) oman kunnan toimista elinvoiman vahvistamiseksi, 2) oman seutukunnan toimista elinvoiman vahvistamiseksi, 3) oman maakunnan toimista elinvoiman vahvistamiseksi sekä 4) ylimaakunnallisista toimista elinvoiman vahvistamiseksi.

Alla kuvatussa interaktiivisessa visualisoinnissa on kartalla esitetty kunnan, seutukunnan sekä maakunnan toimille annetut kouluarvosanojen keskiarvot. Taulukosta näkyy elinvoimapolitiikalle annetut yhteispisteet maakunnittain.

 

Haluatko tarkempia tietoja kunnastasi?

Tilaa kuntakohtainen raportti

Kenen toimeksiannosta kysely tehtiin?

MDI teki kuntakyselyn omana työnään eli ilman tilausta. Näin ollen kyselyn kautta on mahdollista tuottaa puolueetonta tietoa kunnille ja ministeriöille.

MDI tekee aktiivista työtä kaupunkien ja kuntien, maaseudun ja muuttuvien alueiden kehittämisen parissa. MDI on yksityinen ja puolueeton yritys.

Miksi kysely toteutettiin?

Kyselyn tavoitteena oli koota mahdollisimman kattava tilannekuva kaikista Suomen kunnista. Kokonaiskuva auttaa kuntia profiloimaan omaa strategia- ja kehittämistyötään sekä ministeriöitä hallituksen keskeisten uudistusten toimeenpanossa.

Mihin kyselyn tietoa käytetään?

Kyselyn tietoja hyödynnetään MDI:n tekemissä valtakunnallisissa selvityksissä ja kuntien elinvoima- ja strategiapohdinnoissa. Kattava ja kokonaisvaltainen vertailutieto parantaa kuntien mahdollisuuksia tehdä valintoja omassa kehittämistyössään. MDI on mukana myös valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvityshankkeissa (VN TEAS), joilla tuetaan mm. monialaista yhteistyötä nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa sekä alueiden välistä verkostoitumista aluekehittämisessä.

Lisätiedot: Janne Antikainen, janne.antikainen@mdi.fi, p. 040 764 1829

KYSYMYSTEEMAMME
VALTUUTETUILLE JA JOHTAVILLE VIRANHALTIJOILLE

Taustatiedot:

Kunta
Rooli vastaajana (luottamushenkilö/viranhaltija)
Ikä
Sukupuoli
Kuntakokemus (luottamushenkilönä tai virassa)
Puolue

Kyselyn lyhyt vastauspolku:

1. Kehitysnäkymät kunnassa
2. Maakunta- ja soteuudistuksen kaatumisen vaikutus kunnan kehitysnäkymiin
3. Tarve soteuudistukselle
4. Tarve monialaiselle maakunnalle
5. Kouluarvosana elinvoimapolitiikalle
6. Kouluarvosana kunnan menestymiseen vaikuttaville tekijöille
7. Kunnan tilannekuvan ja päätöksenteon arviointi
8. Näkemys oman maakunnan mahdollisesta erillisratkaisusta maakuntauudistuksessa
9. Palvelujen järjestämisen taso
10. Tarve kuntaliitoksille
11. Tarve kuntien eriyttämiselle tehtävien perusteella
12. Tavoiteltavat kuntien ja maakuntien lukumäärät

Kyselyn laajempi vastauspolku (tutkimuksellisemmat kysymykset):
13. Tärkein kunnan toimintaympäristöön vaikuttava trendi tai ilmiö ja siihen liittyen tehdyt toimenpiteet
14. Tärkein painopiste kunnan tiiviimmälle yhteistyölle muiden kuntien ja alueiden kanssa
15. Kuntien ja alueiden välinen yhteistyö ja rahoitus aluekehittämisessä
16. Kaupungistumiseen ja kaupunkipolitiikkaan liittyvien väittämien arviointi
17. 6Aika-toiminnan arviointi (Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia)
18. Monialaisen yhteistyön toteutuminen nuorten palveluissa ja Ohjaamo-toiminnan arviointi
19. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden arviointi
20. Alueelliseen supistumiseen varautuminen
21. Asukkaiden hyvinvoinnin mittaaminen, hyvinvointimittarit ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen päätöksenteossa

Tietosuoja

MDI noudattaa tietojen keräämisessä ja henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta.

MDI Tietosuojakäytäntö

 

MDI:n toteuttamien aikaisempien kuntakyselyjen tulokset?

 

Vuoden 2018 tulokset:

 

Vuoden 2017 tulokset:

> Lataa ja lue vuoden 2017 kyselyn tulokset

> Länk till sammandrag

 

Vuoden 2016 tulokset:

Vuoden 2016 kuntakysely toteutettiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta Tulevaisuuden kunta -uudistukseen liittyen. Kyselyn ja siihen liittyneen selvityksen tulokset ja taustat löytyvät osoitteesta:
https://www.mdi.fi/press-kit/tulevaisuudenkunta/

 

Vuoden 2014 tulokset:

Ensimmäinen kysely toteutettiin elokuussa 2014. Kyselyn tulokset löytyvät täältä:
https://www.mdi.fi/showroom/kuntien-kasvukysely/