MDI – VALTAKUNNALLINEN KUNTAKYSELY

Toteutimme marras-joulukuussa valtakunnallisen kuntakyselyn seitsemättä kertaa. Keräsimme kyselyllä kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä tulevaisuuden kunnasta.

Kuntakysely kohdistettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (293 kpl) johtaville viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille. Kysely lähetettiin sähköpostitse 9 554 henkilölle Lisäksi kysely lähetettiin yhdeksään kuntaan kirjaamojen kautta osoitteiden puuttuessa. Näkemyksensä antoi 1992 vastaajaa yhteensä 284 kunnasta.

Tiivistelmään olemme koonneet kouluarvosanat kuntien, seutujen ja maakuntien elinvoimapolitiikalle sekä kuntien lyhyen ja keskipitkän aikavälin kehitysnäkymät. Kyselyn kokonaistulokset ja vuorovaikutteiset Tableau-visualisoinnit julkistamme alkuvuodesta. Viestimme tuloksista Twitter-tilillämme (@MDIfriends). Kysy tarkemmin tuloksista ja siitä mitä muuta olemme kuntakyselyllä selvittäneet.Lataa Kuntakysely 2021 tiivistelmä (PDF, 1,6 Mt)

Haluatko tarkempia tietoja kunnastasi?

Kenen toimeksiannosta kysely tehtiin?

MDI teki kuntakyselyn omana työnään eli ilman tilausta. Näin ollen kyselyn kautta on mahdollista tuottaa puolueetonta tietoa kunnille ja ministeriöille.

MDI tekee aktiivista työtä kaupunkien ja kuntien, maaseudun ja muuttuvien alueiden kehittämisen parissa. MDI on yksityinen ja puolueeton yritys.

Miksi kysely toteutettiin?

Kyselyn tavoitteena oli koota mahdollisimman kattava tilannekuva kaikista Suomen kunnista. Kokonaiskuva auttaa kuntia profiloimaan omaa strategia- ja kehittämistyötään sekä ministeriöitä hallituksen keskeisten uudistusten toimeenpanossa.

Mihin kyselyn tietoa käytetään?

Kyselyn tietoja hyödynnetään MDI:n tekemissä valtakunnallisissa selvityksissä ja kuntien elinvoima- ja strategiapohdinnoissa. Kattava ja kokonaisvaltainen vertailutieto parantaa kuntien mahdollisuuksia tehdä valintoja omassa kehittämistyössään. MDI on mukana myös valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvityshankkeissa (VN TEAS), joissa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää.

Tutustu myös, mitä muuta olemme kuntakyselyllä selvittäneet ja kysy tarkemmin tuloksista – tarjoamme tietoa. Kuntakyselyä koskeviin kysymyksiin vastaa Janne Antikainen: janne.antikainen@mdi.fi tai p. 040 764 1829.

KYSYMYSTEEMAMME
VALTUUTETUILLE JA JOHTAVILLE VIRANHALTIJOILLE

Taustatiedot:

Kunta
Rooli vastaajana (luottamushenkilö/viranhaltija)
Ikä
Sukupuoli
Kuntakokemus (luottamushenkilönä tai virassa)
Puolue

Kyselyn vastauspolku:

 1. Kouluarvosana elinvoimapolitiikalle
 2. Kouluarvosana kunnan menestymiseen vaikuttaville tekijöille
 3. Kunnan tilannekuvan ja päätöksenteon arviointi
 4. Kehitysnäkymät kunnassa
 5. Soteuudistuksen vaikutukset
 6. Työ- ja elinkeinopalvelu-uudistuksen vaikutukset
 7. Hyvinvointialueiden verotusoikeus
 8. Kuntien kyky tehtäviensä hoitamiseen
 9. Tarve kuntien eriyttämiselle tehtävien perusteella
 10. Luontevin taso palvelujen järjestämiselle
 11. Tarve kuntaliitoksille
 12. Tavoiteltavat kuntien ja maakuntien lukumäärät
 13. Arvio aluevaltuustoon valittavien edustajien määrästä suhteessa kunnan väkimäärään
 14. Arvio aluevaalien äänestysprosentista kunnassa ja koko maassa
 15. Kunnan toimintaympäristöön vaikuttavat trendit tai ilmiöt
 16. Kuntien strategioiden valmistelun tilanne, valmistelun onnistuminen ja haasteet
 17. Kunnan tärkein erottautumistekijä
 18. Kunnan slogan
 19. Kunnan strategian toteutumisen seuranta
 20. Kuntien investointien piirteet, investointirohkeus ja merkittävimmät yksityiset investoinnit
 21. Covid-19 -pandemian vaikutukset kuntaan
 22. Tilastokeskuksen väestöennusteen toteutumisen arviointi
 23. Alueelliseen supistumiseen varautuminen
 24. Maahanmuuttajien koulutus ja työllisyys sekä merkitys kunnannelle
 25. Monipaikkaisuuden merkitys kunnalle
 26. Kulttuurin merkitys kunnalle
 27. Kiertotalous ja ilmastotoimet kunnassa
 28. Tuulivoiman lisääminen kuntaan
 29. SOTE-uudistus ja erityisryhmien asuminen kunnassa

Tietosuoja

MDI noudattaa tietojen keräämisessä ja henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta.

MDI Tietosuojakäytäntö

 

MDI:n toteuttamien aikaisempien kuntakyselyjen tulokset

Vuoden 2020 tulokset:

> Lataa ja lue vuoden 2020 kyselyn tulokset

 

Vuoden 2019 tulokset:

> Lataa ja lue vuoden 2019 kyselyn tulokset

> Länk till sammandrag på svenska

 

Vuoden 2018 tulokset:

 

Vuoden 2017 tulokset:

> Lataa ja lue vuoden 2017 kyselyn tulokset

> Länk till sammandrag

 

Vuoden 2016 tulokset:

Vuoden 2016 kuntakysely toteutettiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta Tulevaisuuden kunta -uudistukseen liittyen. Kyselyn ja siihen liittyneen selvityksen tulokset ja taustat löytyvät osoitteesta:
https://www.mdi.fi/press-kit/tulevaisuudenkunta/

 

Vuoden 2014 tulokset:

Ensimmäinen kysely toteutettiin elokuussa 2014. Kyselyn tulokset löytyvät täältä:
https://www.mdi.fi/showroom/kuntien-kasvukysely/