MDI – VALTAKUNNALLINEN KUNTAKYSELY

MDI toteutti loka-marraskuussa 2020 kuudennen kerran valtakunnallisen kuntakyselyn, jolla kerättiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä tulevaisuuden kunnasta.

Kuntakysely kohdistettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (295 kpl) viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille. Kysely lähetettiin kaikkiaan 10 117 henkilölle, joista 2 598 vastaajaa yhteensä 291 kunnasta antoi näkemyksensä. Vastausprosentti oli 25,7.

Tiivistelmään olemme koonneet Manner-Suomen kunnille annetut kouluarvosanat elinvoimapolitiikalle sekä kuntien lyhyen ja keskipitkän aikavälin kehitysnäkymät. Kyselyn kokonaistulokset ja päivitetyt Tableau-visualisoinnit julkaistaan tammikuussa 2021. Viestimme tuloksista Twitter-tilillämme (@MDIfriends). Kysy tarkemmin tuloksista ja siitä mitä muuta olemme kuntakyselyllä selvittäneet.> Lataa tiivistelmä vuoden 2020 kuntakyselyn tuloksista

Tutustu oman kuntasi ja alueesi sekä muiden kuntien tuloksiin vuorovaikutteisten visualisointien avulla

Kuntien kehitysnäkymät alueittain

Kyselyssä kysyttiin vastaajien näkemyksiä kuntansa kehitysnäkymistä puolen vuoden ja 3-5-vuoden päästä. Alla olevasta interaktiivisesta visualisoinnista näkyy kehitysnäkymät kunnittain, seutukunnittain ja maakunnittain. Seutukunnittaiset ja maakunnittaiset arvot on laskettu kunnittaisten kehitysnäkymien pohjalta. Huom! Tiedot vuoteen 2019 saakka. Vuoden 2020 tiedot julkaistaan vuoden 2021 alussa.

Elinvoimapolitiikan kouluarvosanat alueittain

Vastaajia pyydettiin arvioimaan minkä kouluarvosanan he antaisivat 1) oman kunnan toimista elinvoiman vahvistamiseksi, 2) oman seutukunnan toimista elinvoiman vahvistamiseksi, 3) oman maakunnan toimista elinvoiman vahvistamiseksi sekä 4) ylimaakunnallisista toimista elinvoiman vahvistamiseksi.

Alla kuvatussa interaktiivisessa visualisoinnissa on kartalla esitetty kunnan, seutukunnan sekä maakunnan toimille annetut kouluarvosanojen keskiarvot. Taulukosta näkyy elinvoimapolitiikalle annetut yhteispisteet maakunnittain. HUOM! Tiedot vuoteen 2019 saakka. Vuoden 2020 tiedot julkaistaan vuoden 2021 alussa.

 

Haluatko tarkempia tietoja kunnastasi?

Tilaa kuntakohtainen raportti

Kenen toimeksiannosta kysely tehtiin?

MDI teki kuntakyselyn omana työnään eli ilman tilausta. Näin ollen kyselyn kautta on mahdollista tuottaa puolueetonta tietoa kunnille ja ministeriöille.

MDI tekee aktiivista työtä kaupunkien ja kuntien, maaseudun ja muuttuvien alueiden kehittämisen parissa. MDI on yksityinen ja puolueeton yritys.

Miksi kysely toteutettiin?

Kyselyn tavoitteena oli koota mahdollisimman kattava tilannekuva kaikista Suomen kunnista. Kokonaiskuva auttaa kuntia profiloimaan omaa strategia- ja kehittämistyötään sekä ministeriöitä hallituksen keskeisten uudistusten toimeenpanossa.

Mihin kyselyn tietoa käytetään?

Nykyiseen valtuustokauteen lähdettäessä tuskin kukaan osasi ennustaa nykyistä kehityskulkua. Halusimme koota tätä kuvaa kuntakentästä kyselyllä myös poikkeusvuonna 2020 ja katsoa korona-ajan taakse – miten tämän vuoden kokemukset ovat muuttaneet ajatuksia 2020-luvun kehityksestä ja kehittämisestä.

Kyselyn tietoja hyödynnetään MDI:n tekemissä valtakunnallisissa selvityksissä ja kuntien elinvoima- ja strategiapohdinnoissa. Kattava ja kokonaisvaltainen vertailutieto parantaa kuntien mahdollisuuksia tehdä valintoja omassa kehittämistyössään. MDI on mukana myös valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvityshankkeissa (VN TEAS), joissa muun muassa tutkitaan monipaikkaisuuden nykytilaa, kestävyyttä, tulevaisuutta ja ohjauskeinoja sekä lisäksi tutkimuksessa, jossa tarkastellaan perustoimeentulotuen vaikutusta kuntien toimintaan.

Tutustu myös, mitä muuta olemme kuntakyselyllä selvittäneet ja kysy tarkemmin tuloksista – tarjoamme tietoa. Kuntakyselyä koskeviin kysymyksiin vastaa Janne Antikainen: janne.antikainen@mdi.fi tai p. 040 764 1829.

KYSYMYSTEEMAMME
VALTUUTETUILLE JA JOHTAVILLE VIRANHALTIJOILLE

Taustatiedot:

Kunta
Rooli vastaajana (luottamushenkilö/viranhaltija)
Ikä
Sukupuoli
Kuntakokemus (luottamushenkilönä tai virassa)
Puolue

Kyselyn vastauspolku:

 1. Kouluarvosana elinvoimapolitiikalle
 2. Kouluarvosana kunnan menestymiseen vaikuttaville tekijöille
 3. Kunnan tilannekuvan ja päätöksenteon arviointi
 4. Kehitysnäkymät kunnassa
 5. Soteuudistuksen toteutuminen
 6. Tarve monialaiselle maakunnalle
 7. Tarve kuntaliitoksille
 8. Tarve kuntien eriyttämiselle tehtävien perusteella
 9. Tavoiteltavat kuntien ja maakuntien lukumäärät
 10. Tärkein kunnan toimintaympäristöön vaikuttava trendi tai ilmiö tulevalla strategiakaudella ja siihen liittyen tehdyt toimenpiteet
 11. Strategian merkitys johtamisen ja ohjauksen kannalta
 12. Kouluarvosana strategian onnistumiselle päättyvällä valtuustokaudella sekä syyt onnistumisen / epäonnistumisen taustalla
 13. Koronakriisin aikana toteutetun valtioneuvoston kriisijohtamisen arviointi
 14. Kunnan kokemukset valtion koronarajoituksista, -toimista ja -suosituksista
 15. Kansallisesti vaikuttava ja toteutettavissa oleva alueellinen uudistus lähivuosina
 16. Monipaikkaisuuden merkitys kunnalle
 17. Alueelliseen supistumiseen varautuminen
 18. Tilastokeskuksen väestöennusteen toteutumisen arviointi
 19. Kunnan perustoimeentulotukimenot ja niihin liittyvä päätöksenteko
 20. Kunnan vapaaehtoinen palokuntatoiminta
 21. Sukupuolinäkökulman huomioiminen kunnan päätöksenteossa ja elinvoimapolitiikassa

Tietosuoja

MDI noudattaa tietojen keräämisessä ja henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta.

MDI Tietosuojakäytäntö

 

MDI:n toteuttamien aikaisempien kuntakyselyjen tulokset

 

Vuoden 2019 tulokset:

> Lataa ja lue vuoden 2019 kyselyn tulokset

> Länk till sammandrag på svenska

 

Vuoden 2018 tulokset:

 

Vuoden 2017 tulokset:

> Lataa ja lue vuoden 2017 kyselyn tulokset

> Länk till sammandrag

 

Vuoden 2016 tulokset:

Vuoden 2016 kuntakysely toteutettiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta Tulevaisuuden kunta -uudistukseen liittyen. Kyselyn ja siihen liittyneen selvityksen tulokset ja taustat löytyvät osoitteesta:
https://www.mdi.fi/press-kit/tulevaisuudenkunta/

 

Vuoden 2014 tulokset:

Ensimmäinen kysely toteutettiin elokuussa 2014. Kyselyn tulokset löytyvät täältä:
https://www.mdi.fi/showroom/kuntien-kasvukysely/