Uusi strategia ja kaksikielisyysohjelma tukemaan Pietarsaaren kehitystä

MDI tukee Pietarsaaren kaupunkia strategian laatimisessa, joka suuntaa katseen vuoteen 2030. Osana työtä toteutetaan myös kaksikielisyysohjelma, joka kytkeytyy osaksi strategiaa. Kaksikieliselle kaupungille MDI toteuttaa työn ruotsiksi ja suomeksi.

Pietarsaaren vanha puukaupunginosa.

Väestön kasvu on ollut Pietarsaaren nykyisen strategian yksi tavoite. Kaupunki kolkutteleekin jo 20 000 asukkaan rajaa, kun väestö on kasvanut tänä vuonna jo yli 200 henkilöllä (Tilastokeskus, Kuntakortti). MDI tukee uuden strategian ja kaksikielisyysohjelman laadintaa ja työssä tarkastellaan mm. Pietarsaaren kaupungin nykytilaa eri mittareilla, kieliryhmittäistä väestönkehitystä sekä kaupungin elinvoima- ja vetovoimakysymyksiä.  

Monipuolista osallistamista monikielisessä kaupungissa

Pietarsaari on kaksikielinen kunta, jossa ruotsinkielisen väestön osuus on 55,3 % ja suomenkielisen väestön osuus 32,4 %. Vieraskielisten osuus on kasvanut tasaisesti ja se oli 12,3 % vuonna 2022 (Tilastokeskus). Kaupungissa puhutaankin kaksikielisyyden sijaan monikielisyydestä.   

Strategiatyössä tehtävän tilastotarkastelun avulla selvitetäänkin maahanmuuton merkitystä Pietarsaaren väestönkehitykseen sekä kieliryhmien väestöprofiilia. Väestöennusteen avulla saadaan kuvaa kieliryhmien tulevasta väestönkehityksestä myös ikäryhmittäin.   

Pietarsaaressa ruotsinkielisen väestön enemmistöstä johtuen kaksikielisyysohjelma paneutuukin toisen kotimaisen eli suomen kielen asemaan kaupungissa. Kaksikielisyysohjelmassa kuvataan kaupungin suomenkielisten palvelujen nykytilaa sekä suomenkielisten asemaa Pietarsaaressa. Lisäksi ohjelmassa määritellään toimenpiteet suomenkielisten palveluiden turvaamiseksi kielilain asettamien vaatimusten pohjalta.  

Kaksikielisyysohjelma tukee elävää kaksikielisyyttä.

Jo nyt Pietarsaaressa kuullaan asukkaita viikoittain matalan kynnyksen Jeppis Gallupin kautta. Asukkaat pääsevät osallistumaan kotikaupunkinsa strategian laatimiseen seuraavan vajaan vuoden aikana mm. pohtimalla kehittämisen kohteita. Työssä kuullaan monipuolisesti myös yrittäjiä, kuntapäättäjiä, järjestöjä ja Pietarsaaren kaupungin henkilökuntaa. Työn lopputuloksena syntyy kaupungin strategia ja kaksikielisyysohjelma, jotka hyväksytään kesäkuussa 2024.

Lue lisää

Pietarsaaren kaupungin strategiatyön ja kaksikielisyysohjelman konsultointi 

MDI:n asiantuntijat olivat mukana toteuttamassa OpenAgenda -projektia kaupungissa viime vuonna, jossa tavoitettiin vajaa 200 nuorta ja kuultiin heidän kokemuksiansa kotikaupungista ja ideoita kaupungin kehittämiseen: Lähes 200 nuorta osallistui Open Agenda -osallisuushankkeeseen Pietarsaaressa 

Pietarsaaren kaupunki kasvaa

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin