Työhyvinvoinnin tulevaisuus

On viisi asiaa, joita suomalaiseen työelämään tarvitaan lisää, jotta ihmiset voisivat hyvin ja tuottavuus kasvaisi. Yksikään niistä ei ole työn entistä tarkempi seuranta.

Ohjelmajohtaja Sanna Kulmala, TYÖ2030

Suomalainen työelämä tarvitsee ratkaisuja työvoiman saatavuuden ja tuottavuuden vahvistamiseksi. Uudet innovaatiot, jatkuva oppiminen ja yhteisöllisyys ovat tässä keskeisessä roolissa. 

1. Luottamuksen vahvistaminen 

“Suomalainen luottamus on yksi arvokkaimpia pääomiamme. Se ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan vahvuus, jota tulee vaalia. Yksilötasolla jokainen meistä voi rakentaa luottamusta työyhteisössä luomalla toisille ihmisille tunnetta ryhmään kuulumisesta ja jakamalla avoimesti tietoa.” 
 

2. Vuoropuhelun lisääminen  

“Vuoropuhelua työstä, siitä, miten sitä tehdään ja millaisessa toimintaympäristössä, tarvitaan lisää. Tätä keskustelua tarvitaan työpaikkojen sisälle, mutta myös oppilaitoksien ja työpaikkojen sekä työmarkkinatoimijoiden välille. Tällä hetkellä vain kolmannes organisaatioista käy säännöllistä vuoropuhelua tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista. Vuoropuhelun tulee myös tähdätä konkreettisiin toimiin.” 
 

3. Yhdessä oppimisen mahdollistaminen  

“Työssä erityisesti toisilta oppiminen on nykyisin tärkein keino uuden oppimiseen. Ihmisten kohtaaminen työpaikoilla on tehtävä mahdolliseksi, ja sille on annettava aikaa. Ensisijaista on nähdä vertaisuus mahdollisuutena ja vahvistaa sitä. Työpaikoilla on tuettava erityisesti vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja vahvistettava ajatusta siitä, että saan enemmän, kun jaan.” 
 

4. Luovuuden vapauttaminen  

“Luovuus on kykyä ratkaista ongelmia ja löytää uusia, entistä toimivampia tapoja tehdä asioita. Luovuus ja uudet ideat saatetaan helposti tukahduttaa ja siksi onkin tärkeää kannustaa kokeiluihin ja hyväksyä myös virheiden tekeminen. Hyvinvoinnin ja tuottavuuden taustalla voidaan usein nähdä juuri luovuuden vapauttaminen.” 
 

5. Johtamisen kehittäminen 

“Johtamisen pitäisi olla koko yhteisön asia, enemmän joukkuepeliä kuin yksilöurheilua. Kaiken ei tulisi olla yhden vastuulla.”

”Teettämämme Nuoret ja johtajuus -tutkimuksen mukaan johtajuus myös kiinnostaa huomattavasti enemmän nuoria miehiä kuin nuoria naisia. Lisäksi monet nuoret ajattelevat, että johtajan pitää olla parrasvaloissa viihtyvä ekstrovertti.”

”Nuorten naisten kiinnostusta johtajuutta kohtaan tulisi lisätä. Toisaalta johtajuutta tulisi muuttaa siihen suuntaan, ettei sitä nähtäisi kapeasti vain yksilölajina, joka sopii lähinnä ekstroverteille. Johtajuuden saralla, meillä on vielä monimuotoisuudessa, tasa-arvossa ja yhteisöohjautuvuuden kehittämisessä tekemistä.”
 

TYÖ2030 on työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, jossa yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa kehitettiin uudenlaisia toimintatapoja. Yllä esitetyt viisi ratkaisua pohjaavat tutkittuun tietoon sekä ohjelman kehitystyöhön.
 

MDI on ollut toteuttamassa TYÖ2030-ohjelmasta ulkoista arviointia, jonka loppuraportti julkaistaan keväällä 2023. 

Kuva: Annukka Pakarinen