MDI vahvistaa osaajajoukkoaan

MDI vahvistuu jälleen erinomaisesti koko firman profiilin leveydeltä, kun saamme vahvistuksia niin maaseutu- ja kaupunkipolitiikkaan kuin alueuudistukseen. FM Elina Auri, jolla on vankkaa osaamista erilaisista arvioinneista, selvityksistä ja tutkimuksista, siirtyy Rambollilta MDI:lle elokuussa. Elina on laaja-alainen yleisosaaja, jonka sydäntä lähimpänä ovat maaseutu- ja erityisesti saaristokysymykset. Ympäri mennään, yhteen tullaan: Elina on osalle MDI:n tekijöistä entinen kollega TEMin ajoilta.

MDI:n kesävahvistus on Ilppo Soininvaara, joka on kaupunkimaantieteilijän alku (LuK) Helsingin yliopistosta. Ilppo tekee kesän aikana töitä VAAKA-hankkeessa keräten tietoa Uudenmaan aluekehittämisjärjestelmästä. Ilppoa kiinnostaa aluekehittämisjärjestelmän lisäksi kaupunkien kehittäminen rakenteellisista tekijöistä kunnallispolitiikkaan asti, kattoterminä kiinnostukselle on poliittinen aluetiede. MDI:n taikapiirissä on tämän vahvistuksen myötä Soininvaaroja kahdessa sukupolvessa.

 

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa