Aluehallintouudistus MDI:n vaa’assa

Valtion aluehallintoa uudistetaan samanaikaisesti sote-uudistuksen kanssa. Maakuntauudistuksen myötä ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen toiminta nykymuodossaan päättyy ja toiminnot siirtyvät itsehallinnollisiin maakuntiin 1.1.2019 alkaen.

MDI on uudistuksen ytimessä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) rahoituksella on käynnistetty VAAKA-hanke (Vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa). Tutkimuksen ensimmäinen osatehtävä kohdistuu tarkastelemaan, miten ELY-keskusten tehtävien ja TE-toimistojen palvelujen asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus varmistetaan meneillään olevassa uudistuksessa. Tutkimuksen toinen osatehtävä koskee koko aluekehittämisjärjestelmää pureutuen aluekehittämisjärjestelmän uudistamisvaihtoehtojen kartoittamiseen, punnintaan ja vaikuttavuuden arviointiin sekä rakennerahastojen hallinnointiin omana erityiskysymyksenään. Toisessa osatehtävässä tutkimusote on konsultatiivinen, ja MDI pyrkii tarjoamaan reaaliaikaista tiedollista tukea TEMin ja muiden ministeriöiden valmistelijoille pitkin vuotta.

MDI toteuttaa tutkimuksen ensimmäisen osatehtävän yhdessä Tempo Economics Oy:n ja Melkior Oy:n kanssa. Toiseen osatehtävään osallistuvat MDI:n lisäksi neuvonantajat Timo Aro ja Sami Moisio. Tutkimus valmistuu vuoden 2016 aikana.

VAAKA-hankkeen materiaalia kerätään tutkimuksen aikana MDI:n projektivisuille mdi.fi/vaaka.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne