Aluehallintouudistus MDI:n vaa’assa

Valtion aluehallintoa uudistetaan samanaikaisesti sote-uudistuksen kanssa. Maakuntauudistuksen myötä ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen toiminta nykymuodossaan päättyy ja toiminnot siirtyvät itsehallinnollisiin maakuntiin 1.1.2019 alkaen.

MDI on uudistuksen ytimessä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) rahoituksella on käynnistetty VAAKA-hanke (Vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa). Tutkimuksen ensimmäinen osatehtävä kohdistuu tarkastelemaan, miten ELY-keskusten tehtävien ja TE-toimistojen palvelujen asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus varmistetaan meneillään olevassa uudistuksessa. Tutkimuksen toinen osatehtävä koskee koko aluekehittämisjärjestelmää pureutuen aluekehittämisjärjestelmän uudistamisvaihtoehtojen kartoittamiseen, punnintaan ja vaikuttavuuden arviointiin sekä rakennerahastojen hallinnointiin omana erityiskysymyksenään. Toisessa osatehtävässä tutkimusote on konsultatiivinen, ja MDI pyrkii tarjoamaan reaaliaikaista tiedollista tukea TEMin ja muiden ministeriöiden valmistelijoille pitkin vuotta.

MDI toteuttaa tutkimuksen ensimmäisen osatehtävän yhdessä Tempo Economics Oy:n ja Melkior Oy:n kanssa. Toiseen osatehtävään osallistuvat MDI:n lisäksi neuvonantajat Timo Aro ja Sami Moisio. Tutkimus valmistuu vuoden 2016 aikana.

VAAKA-hankkeen materiaalia kerätään tutkimuksen aikana MDI:n projektivisuille mdi.fi/vaaka.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa