VAAKA

VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa

Aluehallintouudistus on suurimpia ja merkittävimpiä hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, joita Suomessa on tehty. Muutos koskettaa tuhansien ihmisen työtä sekä yritysten ja kansalaisten palveluja. Uudistuksella on vaikutusta kaikkiin hallinnon tasoihin sekä alueilla että valtakunnallisesti. Alueiden kehittämisen näkökulmasta aluekehittämisjärjestelmään on tulossa merkittäviä muutoksia, kun osa järjestelmän nykyisistä organisaatioista lopettaa toimintansa sellaisenaan ja toisaalta lainsäädäntö ja jäljelle jäävien organisaatioiden roolit muuttuvat. ELY-keskusten ja TE-toimistojen näkökulmasta uudistuksen keskiössä on kustannustehokkuus, päällekkäisyyksien karsiminen ja asiakasnäkökulma. Lisäksi digitaalisuus tulee olemaan olennainen osa aluehallintouudistuksen vaikuttavaa toteutusta.

VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa -tutkimushankkeen ytimenä on tuottaa tutkimuksellista tietoa aluehallintouudistuksen ennakoiduista vaikutuksista aluekehittämisjärjestelmään sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminnan asiakaslähtöisyyteen, kustannustehokkuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Hankkeen ensimmäisessä osatehtävässä tarkastellaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta merkittäviä kriittisiä menestystekijöitä sekä sitä, miten tunnistetut kriittiset menestystekijät turvataan meneillään olevassa aluehallintouudistuksessa. Hankkeen toisessa osakokonaisuudessa tarkastellaan aluehallintouudistuksen vaikutuksia aluekehittämisjärjestelmän organisointimalleihin ja tehtävien vaikuttavaan toteutukseen sekä kartoitetaan vaihtoehtoja aluekehittämisjärjestelmän, mm. rakennerahastojen hallinnoinnin, uudistamiseksi. Perimmäinen kysymys on tällöin se, rakentuuko uusi itsehallintoon perustuva aluekehittämisjärjestelmä vahvemmin alhaalta ylös nojaten maakuntien täysin omaehtoiseen kehittämiseen. Pureskeltavana on aluekehittämisjärjestelmän käytännön roolitukset ja tehtävät sekä ohjausjärjestelmän muutokset uudistuksen myötä ohjaussuhteineen ja rooleineen.

MDI toteutti hankkeen yhdessä Tempo Economics Oy:n ja Melkior Oy:n kanssa. Hanke valmistui vuoden 2016 loppuun mennessä ja työn tuloksia hyödynnettiin aluehallintouudistuksen valmistelussa. Työ oli osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja työtä koordinoi TEM. Hankkeessa olivat mukana myös muut ministeriöt. Tutkimushankkeesta tiedotettiin ja tuloksista viestittiin tällä sivustolla mdi.fi/vaaka.

Lue täältä lisää hankkeesta ja työvaiheista: VAAKA-esittely 9.5.2016
Lisätietoja hankkeesta antaa MDI:n toimitusjohtaja Tommi Ranta, tommi.ranta@mdi.fi, 040 588 2839.


 

Impact, Customer Orientation and Cost-effectiveness in Regional Administration Reform – the Future of Regional Development System and the Services of ELY Centres and TE Offices

The regional administration reform is one of the biggest and the most significant administrative and operational overhauls in Finland. The reform influences the jobs of thousands of people and affects the services of citizens and businesses in the country. Due to the reform, organisation of regional development will face significant and potentially fundamental changes when some of the current regional development authorities and agencies will cease to exist and the legislation and the roles of the remaining agencies will change. An essential part of the effective implementation of the reform is also impact, cost-effectiveness, customer orientation and digitalisation of the services and tasks performed by Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centres) and of the Employment and Economic Development Offices (TE Offices).

MDI, Tempo Economics and Melkior conducted a study that generates new knowledge of expected outcomes and impact of regional administration reform. By focusing on the future of regional development system and the services and tasks of ELY Centres and TE Offices, the project had two objectives and research questions. The first objective was to recognise the critical success factors in ELY centres and TE Offices and analyse how these success factors can be guaranteed in the reform. The second objective was to scrutinise how the regional administration reform affects the organisation of regional development system and map options for renewal of the system.

The project was part of the implementation of the Government Plan for Analysis, Assessment and Research for 2016 and was coordinated by the Ministry of Employment and the Economy. Project’s phases and results are reported on this site www.mdi.fi/vaaka.

More information about the study from managing director Tommi Ranta, tommi.ranta@mdi.fi, +35840 588 2839.