HYVIS – Hyvän elämän jäljillä

Hyvän elämän mittaaminen tukee kuntien strategista suunnittelua ja tiedolla johtamista. MDI:n toteuttaman HYVIS-tutkimushankkeen tavoitteena oli kartoittaa kuntien ja kyläyhteisöjen hyvää elämää sekä kehittää käytännössä hyödynnettäviä työkaluja hyvän elämän ja hyvinvoinnin seurannan tueksi  kunnissa. Hankkeen tuloksena syntyi HYVIS-opaskirja ja mittaristo kuntien hyvinvointityöhön.

HYVIS-hankkeessa haluttiin monipuolistaa keskustelua hyvästä elämästä ja sitä kuvaavista mittareista ja narratiiveista. Tutkimuksessa otettiin kasvun ja työllisyyden rinnalle sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksia, kuten yksilön merkityksellisyyden kokemus ja osallisuus, yhteisön yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen eheys, palveluiden saavutettavuus ja osuvuus sekä fyysisen ympäristön laatu.

Tutkimuksessa nostettiin huomion keskipisteeseen siirtyminen kestävään yhteiskuntaan ja toimijuus: miten muutos toteutetaan niin, että samalla edistetään asukkaiden hyvinvointia sekä yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä? Vuoropuhelun keinona oli muun muassa arviointiviitekehys, joka pyrki tuomaan uusia ulottuvuuksia myös vaikutusten arviointiin (mm. ihmisvaikutukset, kestävä kehitys ja Agenda2030 lapsinäkökulmasta), mahdollistaen politiikkaehdotusten arvioinnin HYVIS-näkökulmasta ja siten myös osaltaan tukien eri hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyön vaikutuksia hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden kannalta.

Hanke tarkasteli kuntastrategioiden lausuttuja tavoiteasetelmia ja niihin pohjautuvaa kehitystä ja hyvän elämän mittarointia kaikissa Suomen kunnissa. Tämän lisäksi analyysia syvennettiin laadullisin menetelmin mukaan valitun kuntajoukon kanssa.

Kumppanikunnat

Hankkeessa mukana kumppanikuntina olivat

  • Jämsä (Keski-Suomi)
  • Kajaani (Kainuu)
  • Kemiönsaari (Varsinais-Suomi)
  • Keuruu (Keski-Suomi)
  • Kotka (Kymenlaakso)
  • Kristiinankaupunki (Pohjanmaa)
  • Kuopio (Pohjois-Savo)
  • Lapinjärvi (Uusimaa)
  • Mäntsälä (Uusimaa)
  • Enontekiö (Lappi)

Hanke toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen Sami Tantarimäen kanssa keväästä 2020 syksyyn 2021.

Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Suositukset

Video (4:59 min)

Opaskirja kuntien hyvinvointityön tueksi

Kuva julkaisun kannesta julkaisusta "HYVIS Hyvän elämän jäljillä — opaskirja kuntien hyvinvointityön tueksi".
Lataa oma opaskirjasi klikkaamalla kuvaa (PDF, 3,4 Mt).

HYVIS-mittaristo

Hyvän elämän mittaripatteristo 28.9.2021 (.xlsx)

Muita materiaaleja

Blogi: Asuuko hyvä elämä kuntastrategioissa? – Iina Tunkkari
Blogi: Hyvän elämän osatekijät ovat ainutlaatuisia – ja samalla myös universaaleja – Kaisa Lähteenmäki-Smith ja Sami Tantarimäki
Blogi: Mahtuuko sosiaalisesti kestävä kehitys tulevaisuuden kuntapolitiikan agendalle? – Samuli Manu
HYVIS-hankkeen esittelykalvot, 2.2.2021
HYVIS-webinaarin esityskalvot, 7.4.2021
HYVIS-webinaarin esitys 7.4.2021, Ville Nieminen, Kuntaliitto: Miltä näyttää hyvinvointi hyvinvointikertomuksissa?
Raportti: HYVIS-hankkeen vaalipaneelissa keskusteltiin hyvästä elämästä kunnissa – huoneentaulu kokoaa muistilistan tulevan vaalikauden kuntapäättäjille
Julkistustilaisuuden esitysmateriaali, 28.9.2021
Blogi: Hyvän elämän mittaamisen jäljillä – Henrika Ruokonen
Sote-uudistuksen jälkeinen tilanne kiinnittää erityishuomion kuntien hyvinvointirooliin: hyvän elämän edellytykset tehdään paikallisesti

Huoneentaulussa kahdeksan kohdan muistilista valmiina printattavaksi jokaisen kuntapäättäjän seinälle. (PDF, 0,3 Mt)

Webinaari 19.5.2021

Somekampanja

HYVIS-hankkeen kumppanikuntien somekampanja oli käynnissä keväällä 2021. Postaukset löytyvät Twitteristä, Instagramista, Facebookista ja LinkedInistä! Kevään aikana näytimme, millaisia hyvän elämän elementtejä hankkeen kumppanikunnista eri puolilta Suomea löytyy.

Lisätiedot hankkeesta

Kaisa Lähteenmäki-Smith, johtava asiantuntija, MDI
kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi
p. 050 513 4810

Elina Auri, johtava asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
elina.auri@gov.fi
p. 029 516 2041