Arkistot kuukauden mukaan: Tammikuu 2021

MDI toteutti Rovaniemelle elinvoima-analyysin

Rovaniemen kaupunki teki syksyllä ja talvella 2019–2020 kaksi kyselyä asukkaille liittyen kaupungin brändin uudistamiseen. Asukkailta tuli kyselyn avovastauksissa paljon ideoita, joita haluttiin hyödyntää myös kaupunkistrategian päivityksessä. MDI oli apuna näiden vastausten jäsentelyssä, analysoinnissa ja jatkojalostuksessa. Vastausten analysointi tapahtui kaupunkistrategian pääteemojen, eli elinympäristön, palvelujen ja elinkeinojen mukaisesti. Vastausten kautta saatiin esiin asukkaiden näkökulmat alueen pito- ja … Jatka lukemista MDI toteutti Rovaniemelle elinvoima-analyysin

Blogi: Ihmiset tekevät digitalisaation – osaaminen on avainasemassa

Teollisuudessa vallitsee paradoksi. Suomi on monien mittareiden mukaan lähes maailman parhaiten digitalisoitunut maa. Silti tuottavuus näyttäisi osassa teollisuusyrityksistä tilastojen mukaan kärsivän, kun digitalisaatioon ei ole investoitu riittävästi. MDI fasilitoi työ-ja elinkeinoministeriön strategiaprosessia, jonka tähtäimessä on nostaa valmistavan teollisuuden tuottavuutta kestävän digitalisaation avulla. TEM onkin käynnistänyt Tekoäly 4.0 -ohjelman vauhdittamaan liiketoiminnan digitalisaatiota, jossa myös valmistava teollisuus … Jatka lukemista Blogi: Ihmiset tekevät digitalisaation – osaaminen on avainasemassa

MDI tukee Oulua Euroopan kulttuuripääkaupunki -haussa

Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupunki -statusta vuodelle 2026. Kyse on Euroopan unionin merkittävimmästä kulttuuriin liittyvästä aloitteesta. Oulu on valittu toiselle kierrokselle kisaamaan kulttuuripääkaupunki -statuksesta yhdessä Tampereen ja Savonlinnan kanssa. MDI vastasi hakemuksen käännöstyöstä, tekstin editoinnista ja oikeakielisyyden tarkastamisesta sekä varmisti, että lopullinen hakemus täytti kaikki Euroopan kulttuuripääkaupungille annetut valintakriteerit. Oikaisu 22.4. klo 18.15, uutista täsmennetty.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa

MDI toteutti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella syksyllä 2020 selvityksen, jonka keskiössä olivat yritysten osaamistarpeiden kartoittaminen sekä yritysten toteuttamat toimenpiteet, jotka tähtäävät osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen. Selvityksen taustalla vaikutti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen työllisyyskehitys, joka on ollut hyvää koko 2010-luvun ajan. Erityisesti vuosikymmenen lopulla työllisyysaste nousi merkittävästi ja oli alueella koko maan kärkeä. Tämä näkyy alueen yrityksissä paikoitellen … Jatka lukemista Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa

Blogi: Mahtuuko sosiaalisesti kestävä kehitys tulevaisuuden kuntapolitiikan agendalle?

Loppuvuodesta 2020 kiersimme seitsemän kuntaa, joissa järjestettiin ryhmähaastattelut kaupunkien ja kuntien viranhaltijoille. Haastatteluissa käsittelimme kuntastrategian keskeisiä sisältöjä, niiden mittaamista sekä strategian laadintaa ja toimeenpanoa. Tarkemmin pureuduimme yhdessä esimerkiksi supistumiseen ja älykkääseen sopeutumiseen osana kunnan strategista tahtotilaa sekä hyvinvoinnin ja elinvoiman mittareihin. HYVIS-hankkeen näkökulmasta yksi kiinnostavimmista teemoista oli hyvän elämän mahdollisuudet kunnassa. Järjestimme lisäksi kaikille avoimia … Jatka lukemista Blogi: Mahtuuko sosiaalisesti kestävä kehitys tulevaisuuden kuntapolitiikan agendalle?