Pohjoisen Keski-Suomen, Sydänsuomen, sijoittumissatrategia nosti esiin alueen kuntien ja toimijoiden välisen saumattoman yhteistyön merkityksen

MDI laati Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:lle seudullisen sijoittumisstrategian, jonka tavoitteena oli nostaa esiin alueen vetovoimatekijöitä yritysten sijoittumista ajatellen. Sijoittumisstrategia nostaa keskiöön yhteisen sitoutumisen ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen. Tärkeänä uutena potentiaalina alueelle nähdään erityisesti etätyöläiset ja asiantuntijayrittäjät, joiden työ on paikkariippumatonta. Toiminta-alueeseen kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas ja Viitasaari.

Sijoittumisstrategia sisältää yksityiskohtaisia toimenpide-esityksiä ja tulevaisuuden toimintamalleja, sekä yhteistyömuotoja, toimenpiteitä ja työkaluja, joita seudulla voidaan tulevina vuosina ottaa käyttöön nykyisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi sekä uusien innovatiivisten yritysten ja investoijien houkuttelemiseksi. Työ ulkoisen vetovoiman ja sijoittumisten eteen on pitkäjänteistä ja harvoin on tarjolla pikavoittoja.

Sijoittumisstrategiassa määriteltiin yhteisesti seutukunnan yritysten vahvuudet, mahdollisuudet ja uudet kehittämisavaukset ja -kohteet, joita halutaan tuoda esille. Strategiassa nostettiin esille keihäänkärkiä, joita tuodaan vahvasti esille invest in -toimintaa tukevan alustan ja viestinnän myötä. Sijoittumisstrategian pääkohdennus on alueen yritysten toimintaa tukevien uusien yritysten houkuttelu ja markkinoinnin kärkenä on biotalous. Strategian olennaisena sisältönä on myös alueella toimivien yritysten kasvun tukeminen ja lisäinvestoinnit alueelle.