MAL-verkostolla on tärkeä rooli kansallisessa ja alueellisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelutyössä ja kaupunkikehittämisessä

MDI toteutti kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkoston eli MAL-verkoston arvioinnin. Arviointityön tarkoituksena oli tehdä uusi tilannekuva ”jatkuvan kehitysideologian” mukaisesti ja arvioida MAL-verkoston toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä ennen kaikkea toiminnan dynamiikkaa ja uudistamista muuttuvassa toimintaympäristössä jäsenverkoston tarpeita huomioiden.

MAL-verkostolla on erittäin tärkeä rooli niin kansallisessa kuin alueellisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelutyössä ja kaupunkikehittämisessä erityisesti laadukkaiden selvitysten ja tapahtumien sekä monipuolisen hanketoiminnan kautta. Verkoston toiminta koetaan hyvin onnistuneeksi, ja pienillä rahallisilla panostuksilla on saatu merkittäviä vaikutuksia aikaan MAL-teemoissa. Verkosto palvelee hyvin laajasti toimijoiden ja erilaisten kaupunkiseutujen tarpeita. Verkoston tulee olla jatkossakin kansallisesti merkittävä keskustelufoorumi, edelläkävijä ja tietopohjan kehittäjä MAL(PE)-teemoissa. Verkostossa tuleekin käydä strategisempaa keskustelua MAL-verkoston roolista kansallisesti sekä ennen kaikkea laajasti ilmiöistä ja sisällöistä, joihin MAL-verkoston toiminta kiinnittyy tarkemmin.

MAL-verkosto on 17 kaupungin ja kaupunkiseudun ja keskeisten sidosryhmien välinen yhteistyöverkosto, joka on toiminut reilun 10 vuoden ajan. MAL-verkoston koordinaatio yhteensovittaa yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa jäsenkaupunkien, seutujen ja yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita sekä toimii alustana valtion ja seutujen väliselle kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle ajankohtaisissa MAL-kysymyksissä.

Arviointi valmistui joulukuun 2020 puoliväliin mennessä, ja työn tilasi Tampereen kaupunkiseutu.